Luni 26 Septembrie

Cluj: Se schimbă directorii și adjuncții din școlile și grădinițele clujene. Vezi lista cu posturile scoase la concurs


Inspectoratul Școlar Județean Cluj anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj.

În perioada septembrie - decembrie 2021 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj.

La concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

Au calificativul "Foarte bine" acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3), din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Nu au avut statutul de "lucrător al Securității" sau "colaborator al Securității".

Înscrierea la concurs se realizează în platforma informatică, disponibilă la adresa: https://concursdirectori.edu.ro, în perioada 15 septembrie – 26 septembrie 2021, conform prevederilor O.M.E. nr.4597/06.08.2021 și O.M.E. nr. 5195/03.09.2021.

Dosarele de înscriere vor fi elaborate cu respectarea strictă a prevederilor art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Metodologia aprobată prin O.M.E. nr. 4597/06.08.2021, respectiv O.M.E. 5195/03.09.2021.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat va avea loc în data de 15 octombrie 2021, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 15 noiembrie -8 decembrie 2021, în locațiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul instituției, strada Argeș nr.24, Cluj-Napoca și pe site-ul www.isjcj.ro.

                                                            

Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, care au funcții de director și director adjunct publicate vacante pentru concursul organizat în perioada septembrie - decembrie 2021

Nr. crt

Judet

Unitatea de invatamant

Localitate

Localitate superioara

Mediu

Tip unitate

Forma de proprietate

Număr funcții vacante publicate pentru concurs, sesiunea septembrie - decembrie 2021

Obervatii

DIRECTOR (funcție neocupată prin concurs)

DIRECTOR ADJUNCT (funcție/funcții neocupată/ neocupate prin concurs)

1

CLUJ

Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu" Câmpia Turzii

CÂMPIA TURZII

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

U

UI

Stat

1

1

 

2

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Lumea Prichindeilor" Câmpia Turzii

CÂMPIA TURZII

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

U

UI

Stat

1

0

 

3

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Pinocchio" Câmpia Turzii

CÂMPIA TURZII

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

U

UI

Stat

1

0

 

4

CLUJ

Liceul Teoretic "Pavel Dan" Câmpia Turzii

CÂMPIA TURZII

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

U

UI

Stat

1

1

 

5

CLUJ

Școala Gimnazială "Avram Iancu" Câmpia Turzii

CÂMPIA TURZII

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

U

UI

Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

6

CLUJ

Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Câmpia Turzii

CÂMPIA TURZII

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

U

UI

Stat

1

1

 

7

CLUJ

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

8

CLUJ

Clubul Școlar Sportiv "Viitorul" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

9

CLUJ

Colegiul De Muzică "Sigismund Toduță" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

10

CLUJ

Colegiul De Servicii În Turism "Napoca" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

11

CLUJ

Colegiul Economic "Iulian Pop" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

12

CLUJ

Colegiul Național "Emil Racoviță" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

13

CLUJ

Colegiul Național "George Barițiu" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

14

CLUJ

Colegiul Național "George Coșbuc" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

2

1 post de director adj. este pentru secția germană (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

15

CLUJ

Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

16

CLUJ

Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

17

CLUJ

Colegiul Tehnic "Ana Aslan" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

18

CLUJ

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

19

CLUJ

Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

20

CLUJ

Colegiul Tehnic De Comunicații "Augustin Maior" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

21

CLUJ

Colegiul Tehnic De Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

22

CLUJ

Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

23

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Academia Piticilor" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

24

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

25

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Albinuța" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

26

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Așchiuță" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

27

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Bambi" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

28

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Buburuza" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

29

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

30

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Degețica" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

31

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

32

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Floare De Iris" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

33

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Licurici" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

34

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Lizuca" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

35

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

36

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Mămăruța" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

37

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Mica Sirenă" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

38

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Micul Prinț" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

39

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Neghiniță" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

40

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Parfum De Tei" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

41

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Poienița" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

42

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Rază De Soare" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

43

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

44

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Universul Copiilor" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

45

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

46

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

47

CLUJ

Grădinița Specială Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

48

CLUJ

Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

49

CLUJ

Liceul De Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

50

CLUJ

Liceul De Coregrafie Și Artă Dramatică "Octavian Stroia" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

51

CLUJ

Liceul De Informatică "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

2

 

52

CLUJ

Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

53

CLUJ

Liceul Special Pentru Deficienți De Vedere Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

54

CLUJ

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

55

CLUJ

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

56

CLUJ

Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

57

CLUJ

Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienți De Auz Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

58

CLUJ

Liceul Teologic Adventist "Maranatha" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

59

CLUJ

Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

60

CLUJ

Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și  Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

61

CLUJ

Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

62

CLUJ

Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

2

 

63

CLUJ

Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

64

CLUJ

Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

65

CLUJ

Liceul Teoretic "Eugen Pora" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

66

CLUJ

Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

67

CLUJ

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

68

CLUJ

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

2

 

69

CLUJ

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

2

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

70

CLUJ

Liceul Teoretic "Victor Babeș" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

71

CLUJ

Liceul Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

72

CLUJ

Liceul Waldorf Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

73

CLUJ

Palatul Copiilor Cluj

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

74

CLUJ

Școala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

75

CLUJ

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

76

CLUJ

Școala Gimnazială "Emil Isac" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

77

CLUJ

Școala Gimnazială "Horea" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

78

CLUJ

Școala Gimnazială "Ioan Bob" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

79

CLUJ

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

2

 

80

CLUJ

Școala Gimnazială "Ion Creangă" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

81

CLUJ

Școala Gimnazială "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

82

CLUJ

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

83

CLUJ

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

84

CLUJ

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

85

CLUJ

Școala Gimnazială "Octavian Goga" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

86

CLUJ

Școala Gimnazială "Traian Dârjan" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

87

CLUJ

Școala Gimnazială De Muzică "Augustin Bena" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

0

 

88

CLUJ

Școala Gimnazială Specială Centru De Resurse Și Documentare Privind Educația Inclusivă/Integrată Cj

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

 

89

CLUJ

Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Auz "Kozmutza Flora" Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

90

CLUJ

Școala Profesională Specială "Samus" Cluj - Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

2

 

91

CLUJ

Colegiul Ortodox Mitropolitul "Nicolae Colan"Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

U

UI

Stat

1

1

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

92

CLUJ

Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Dej

DEJ

MUNICIPIUL DEJ

U

UI

Stat

1

1

 

93

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Arlechino" Dej

DEJ

MUNICIPIUL DEJ

U

UI

Stat

1

0

 

94

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Junior" Dej

DEJ

MUNICIPIUL DEJ

U

UI

Stat

1

0

 

95

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Lumea Piticilor" Dej

DEJ

MUNICIPIUL DEJ

U

UI

Stat

1

0

 

96

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Paradisul Piticilor" Dej

DEJ

MUNICIPIUL DEJ

U

UI

Stat

1

0

 

97

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Piticot" Dej

DEJ

MUNICIPIUL DEJ

U

UI

Stat

1

0

 

98

CLUJ

Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Dej

DEJ

MUNICIPIUL DEJ

U

UI

Stat

1

0

 

99

CLUJ

Liceul Tehnologic "Someș" Dej

DEJ

MUNICIPIUL DEJ

U

UI

Stat

1

0

 

100

CLUJ

Liceul Tehnologic Special Dej

DEJ

MUNICIPIUL DEJ

U

UI

Stat

1

1

 

101

CLUJ

Liceul Teoretic "Alexandru Papiu Ilarian" Dej

DEJ

MUNICIPIUL DEJ

U

UI

Stat

1

1

 

102

CLUJ

Școala Gimnazială "Avram Iancu" Dej

DEJ

MUNICIPIUL DEJ

U

UI

Stat

1

1

 

103

CLUJ

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Dej

DEJ

MUNICIPIUL DEJ

U

UI

Stat

1

1

 

104

CLUJ

Școala Gimnazială Nr. 1 Dej

DEJ

MUNICIPIUL DEJ

U

UI

Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

105

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Arici Pogonici" Gherla

GHERLA

MUNICIPIUL GHERLA

U

UI

Stat

1

0

 

106

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Căsuța Fermecată" Gherla

GHERLA

MUNICIPIUL GHERLA

U

UI

Stat

1

0

 

107

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Veseliei" Gherla

GHERLA

MUNICIPIUL GHERLA

U

UI

Stat

1

0

 

108

CLUJ

Liceul Tehnologic Gherla

GHERLA

MUNICIPIUL GHERLA

U

UI

Stat

1

0

 

109

CLUJ

Liceul Teoretic "Ana Ipătescu" Gherla

GHERLA

MUNICIPIUL GHERLA

U

UI

Stat

1

1

 

110

CLUJ

Liceul Teoretic "Kemény Zsigmond" Gherla

GHERLA

MUNICIPIUL GHERLA

U

UI

Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

111

CLUJ

Liceul Teoretic "Petru Maior" Gherla

GHERLA

MUNICIPIUL GHERLA

U

UI

Stat

1

1

 

112

CLUJ

Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla

GHERLA

MUNICIPIUL GHERLA

U

UI

Stat

1

1

 

113

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Prichindeii Veseli" Huedin

HUEDIN

ORAŞ HUEDIN

U

UI

Stat

1

0

 

114

CLUJ

Liceul Tehnologic "Vlădeasa" Huedin

HUEDIN

ORAŞ HUEDIN

U

UI

Stat

1

2

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

115

CLUJ

Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin

HUEDIN

ORAŞ HUEDIN

U

UI

Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

116

CLUJ

Școala Gimnazială Specială Huedin

HUEDIN

ORAŞ HUEDIN

U

UI

Stat

1

0

 

117

CLUJ

Colegiul "Emil Negruțiu" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

1

 

118

CLUJ

Colegiul Național "Mihai Viteazul" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

1

 

119

CLUJ

Colegiul Tehnic Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

1

 

120

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Căsuța Piticilor" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

0

 

121

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Dr. Ion Rațiu" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

0

 

122

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Poiana Cu Castani" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

0

 

123

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Prichindelul Isteț" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

0

 

124

CLUJ

Grădinița Cu Program Prelungit "Sfânta Maria" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

0

 

125

CLUJ

Liceul Teoretic "Josika Miklos" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

126

CLUJ

Liceul Teoretic "Liviu Rebreanu" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

0

 

127

CLUJ

Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

0

 

128

CLUJ

Școala Gimnazială "Avram Iancu" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

1

 

129

CLUJ

Școala Gimnazială "Horea Cloșca Și Crișan" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

1

 

130

CLUJ

Școala Gimnazială "Ioan Opriș" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

1

 

131

CLUJ

Școala Gimnazială "Teodor Murășanu" Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

1

 

132

CLUJ

Școala Profesională Poiana Turda

TURDA

MUNICIPIUL TURDA

U

UI

Stat

1

0

 

133

CLUJ

Școala Gimnazială Aghireșu - Fabrici, Com. Aghireșu

AGHIREŞU-FABRICI

AGHIREŞU

R

UI

Stat

1

0

 

134

CLUJ

Școala Primară Aiton, Com. Aiton

AITON

AITON

R

UI

Stat

1

0

 

135

CLUJ

Școala Gimnazială Aluniș, Com. Aluniș

ALUNIŞ

ALUNIŞ

R

UI

Stat

1

0

 

136

CLUJ

Școala Gimnazială "Ștefan Pascu" Apahida

APAHIDA

APAHIDA

R

UI

Stat

1

1

 

137

CLUJ

Școala Gimnazială Așchileu Mare, Com. Așchileu

ĂŞCHILEU MARE

AŞCHILEU

R

UI

Stat

1

0

 

138

CLUJ

Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" Baciu, Com. Baciu

BACIU

BACIU

R

UI

Stat

1

1

 

139

CLUJ

Școala Gimnazială Specială "Transilvania" Baciu, Com. Baciu

BACIU

BACIU

R

UI

Stat

1

0

 

140

CLUJ

Școala Gimnazială "Mircea Luca" Băișoara, Com. Băișoara

BĂIŞOARA

BĂIŞOARA

R

UI

Stat

1

0

 

141

CLUJ

Școala Gimnazială "Avram Iancu" Beliș, Com. Beliș

BELIŞ

BELIŞ

R

UI

Stat

1

0

 

142

CLUJ

Școala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Bobâlna, Com. Bobâlna

BOBÂLNA

BOBÂLNA

R

UI

Stat

1

0

 

143

CLUJ

Școala Gimnazială Bonțida, Com. Bonțida

BONŢIDA

BONŢIDA

R

UI

Stat

1

0

 

144

CLUJ

Școala Gimnazială Borșa, Com. Borșa

BORŞA

BORŞA

R

UI

Stat

1

0

 

145

CLUJ

Școala Gimnazială Buza, Com. Buza

BUZA

BUZA

R

UI

Stat

1

0

 

146

CLUJ

Școala Gimnazială Căianu, Com. Căianu

CĂIANU

CĂIANU

R

UI

Stat

1

0

 

147

CLUJ

Școala Gimnazială Călărași, Com. Călărași

CĂLĂRAŞI

CĂLĂRAŞI

R

UI

Stat

1

0

 

148

CLUJ

Școala Gimnazială Călățele, Com. Călățele

CĂLĂŢELE

CĂLĂŢELE

R

UI

Stat

1

0

 

149

CLUJ

Școala Gimnazială Cămărașu, Com. Cămărașu

CĂMĂRAŞU

CĂMĂRAŞU

R

UI

Stat

1

0

 

150

CLUJ

Școala Gimnazială Căpușu Mare, Com. Căpușu Mare

CĂPUŞU MARE

CĂPUŞU MARE

R

UI

Stat

1

0

 

151

CLUJ

Școala Gimnazială Cășeiu, Com. Cășeiu

CĂŞEIU

CĂŞEIU

R

UI

Stat

1

0

 

152

CLUJ

Școala Gimnazială Câțcău, Com. Câțcău

CÂŢCĂU

CÂŢCĂU

R

UI

Stat

1

0

 

153

CLUJ

Școala Gimnazială Cătina, Com. Cătina

CĂTINA

CĂTINA

R

UI

Stat

1

0

 

154

CLUJ

Școala Gimnazială Ceanu Mare, Com. Ceanu Mare

CEANU MARE

CEANU MARE

R

UI

Stat

1

0

 

155

CLUJ

Școala Gimnazială Chinteni, Com. Chinteni

CHINTENI

CHINTENI

R

UI

Stat

1

0

 

156

CLUJ

Școala Gimnazială Chiuiești, Com. Chiuiești

CHIUIEŞTI

CHIUIEŞTI

R

UI

Stat

1

0

 

157

CLUJ

Școala Gimnazială "Octavian Goga" Ciucea, Com. Ciucea

CIUCEA

CIUCEA

R

UI

Stat

1

0

 

158

CLUJ

Școala Gimnazială Ciurila, Com. Ciurila

CIURILA

CIURILA

R

UI

Stat

1

0

 

159

CLUJ

Școala Gimnazială Cojocna, Com. Cojocna

COJOCNA

COJOCNA

R

UI

Stat

1

0

 

160

CLUJ

Școala Gimnazială "Simion Balint" Copăceni, Com. Săndulești

COPĂCENI

SĂNDULEŞTI

R

UI

Stat

1

0

 

161