Politica de confidentialitate


Stiri de Cluj.ro va pastra anonimatul surselor care doresc acest lucru. Sursa va fi divulgata doar in cazul solicitarii organelor de ancheta, daca este cazul.


Date personale

Utilizatorii care furnizeaza pe www.stiridecluj.ro  date cu caracter personal prin intermediul vizitarii Site-ului beneficiaza de toate drepturile si sunt tinute conform obligatiilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: respectiv dreptul de acces si interventie la acestea, de opozitie cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale,precum si dreptul de a se adresa justitiei.


IN CAZUL IN CARE NU DORITI CA DATELE DVS SA AJUNGA LA STIRI DE CLUJ, VA RUGAM SA NU lASATI LA COMENTARII NICIUN FEL DE DATE- nume, email etc. 


Site-ul foloseste aplicatia Facebook pentru a identifica utilizatorii care voteaza in sondajele noastre, site-ul nu retine nici un fel de date legate de datele utilizatorilor Facebook atunci cand ei se contecteaza cu Facebook, aplicatia e folosita exclusiv pentru vot in sondaje. Pentru a va deconecta de la Facebook va rugam dati click aici: https://www.stiridecluj.ro/fb-deauth. Pentru a solicita stergerea datelor Facebook din site-ul nostru va rugam sa dati click aici: https://www.stiridecluj.ro/fb-delete

The site uses Facebook to identify users to be able to vote in our polls, the site does not retain any data related to Facebook users, the application is used exclusively for voting in polls. To disconnect from Facebook please click here: https://www.stiridecluj.ro/fb-deauth. To request the deletion of Facebook data from our website please click here: https://www.stiridecluj.ro/fb-delete