Joi 19 Mai

Politica de confidentialitate


Stiri de Cluj.ro va pastra anonimatul surselor care doresc acest lucru. Sursa va fi divulgata doar in cazul solicitarii organelor de ancheta, daca este cazul.


Date personale

Utilizatorii care furnizeaza pe www.stiridecluj.ro  date cu caracter personal prin intermediul vizitarii Site-ului beneficiaza de toate drepturile si sunt tinute conform obligatiilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: respectiv dreptul de acces si interventie la acestea, de opozitie cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale,precum si dreptul de a se adresa justitiei.


IN CAZUL IN CARE NU DORITI CA DATELE DVS SA AJUNGA LA STIRI DE CLUJ, VA RUGAM SA NU lASATI LA COMENTARII NICIUN FEL DE DATE- nume, email etc.