Marti 29 Noiembrie

Întrebări frecvente legate de concediul medical


Concediul medical în România se poate acorda numai de către medicul de familie sau medicul specialist și în anumite condiții.

Care sunt întrebările frecvente legate de concediul medical, explicate de conform legii: 

Care este numărul maxim de zile de concediu medical pentru un angajat într-un an?

Care sunt actele necesare de prelungire concediu medical?

Cât concediu medical poate acorda medicul specialist?

Ce tipuri de concedii medicale se acordă?

Cine plăteste concediul medical?

Câte zile de concediu medical plăteste angajatorul?

Cine plăteşte indemnizaţia în cazul în care angajatorul îşi suspendă/ incetează activitatea?

Cine poate elibera certificatul de concediu medical?

Concediul medical diminueaza numarul zilelor de concediu de odihnă?

Cum pot beneficia de concedii şi indemnizaţii?

Cum se acordă concediul medical?

Care este numărul maxim de zile de concediu medical pentru un angajat într-un an?

Numărul maxim de zile de concediu medical este de cel mult 183 într-un interval de un an, începand cu prima zi de la îmbolnavire. Durata maximă de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul unor boli speciale poate ajunge până la 1 an si 6 luni, în conditiile legii.

Care sunt actele necesare de prelungire concediu medical?

Pentru prelungirea concediului medical sunt necesare urmatoarele acte:

- Adeverinta de salariat cu specificarea numarului de zile de concediu medical pe ultimele 12 luni;

- Copie xerox dupa concediu medical initial;

- Bilet de trimitere de la medicul de familie.

Pentru prelungirea concediului medical, salariatul trebuie sa se prezinte la medicul curant cu cel putin 24 de ore inainte de expirarea acestuia.

Cât concediu medical poate acorda medicul specialist?

Concediul medical se poate prelungi la recomandarea medicilor primari ori a medicilor specialisti din ambulatoriu de specialitate sau spital în etape succesive de maximum 31 de zile până la totalul de 90 de zile calendaristice in decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnavire.

Ce tipuri de concedii medicale se acordă?

Potrivit OUG nr. 158/2015 pot fi acordate urmatoarele tipuri de concedii medicale:

- concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;

- concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

- concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

- concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;

- concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Cine plăteste concediul medical? Câte zile de concediu medical plăteste angajatorul?

Angajatorul plăteste indemnizatia aferentă zilelor lucratoare din primele 5 zile calendaristice de concediu medical, după care este suportată din Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Sunt suportate integral din FNUASS:

- indemnizatia de maternitate;

- indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav;

- indemnizatia de risc maternal;

- indemnizatia pentru reducerea timpului de muncă;

- indemnizatia pentru carantină.

Cine plăteşte indemnizaţia în cazul în care angajatorul îşi suspendă/incetează activitatea?

In cazul in care angajatorul isi suspenda/inceteaza activitatea plata concediului medical va fi preluata de catre Casa teritoriala de sanatate. Acestea sunt toate informatiile cu privire la concediul medical de care ar putea avea nevoie angajatorul, respectiv angajatul.

Cine poate elibera certificatul de concediu medical?

Certificatul de concediu medical poate fi eliberate de către orice medic cu autorizatie de liberă practică valabilă şi care a încheiat o convenţie în acest sens cu una din casele de asigurări de sănătate şi care are în îngrijire bolnavul. Este obligatorie completarea numărului convenţiei pe certificatul de concediu medical.

Eliberarea certificatelor de concediu medical se va face pe baza adeverinţei de la angajator/CAS/AJOFM cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A. În adeverinţă se menţionează dacă persoana care solicită certificatul de concediu medical este asigurată în sistemul public de asigurări sociale de sănătate şi numărul de zile de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni.

Concediul medical diminueaza numarul zilelor de concediu de odihnă?

Perioadele de incapacitate temporara de munca, cele pentru concediul de maternitate, de risc maternal si concediul pentru ingrijirea copilului bolnav nu afecteaza dreptul de concediu de odihna, nu diminueaza numarul de zile de concediu de odihna la care are dreptul fiecare angajat intr-un an.

Cum pot beneficia de concedii şi indemnizaţii?

Asigurații beneficiază de concedii și indemnizații, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- îndeplinesc stagiul minim de asigurare;

- prezintă adeverința de la plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

Cum se acordă concediul medical?

La medic (de familie, primar, specialist din policlinică sau spital) angajatul prezintă adeverinţa pentru eliberarea de concedii medicale completată de către angajator, care atestă calitatea de asigurat şi detaliază situatia concediilor medicale pe o perioadă de 12 luni anterioare lunii în care este necesară eliberarea certificatului de concediu medical. Ulterior, medicul îi va elibera un certificat de concediu medical pe care va completa datele asiguratului, codul de indemnizaţie şi Casa de Asigurări.

Certificatul se eliberează pe baza adeverinţei pentru eliberarea de concedii medicale, care dovedeşte plata asigurărilor de sănătate, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, pentru care nu este necesar stagiul.

Sursa: spitalnasaud.ro

Comentarii Facebook