Luni 8 Martie

Apele Române investesc peste 39 milioane de lei la Cluj. Amenajarea Someșului Mic la Cluj-Napoca este unul dintre proiecte


Apele Române anunță că urmează să facă o serie de investiții pentru dezvoltarea unor proiecte la nivelul județului Cluj. 

Conform reprezentanților instituției, realizarea obiectivelor de investiţii se bazează pe gospodărirea calitativă şi cantitativă a apelor, în scopul apărării împotriva inundaţiilor, folosirii judicioase a resurselor de apă, păstrării şi conservării biodiversităţii ecosistemului. 

Activitatea de dezvoltare a sistemului de gospodărire a apelor se realizează prin:

-lucrări de prevenire a inundaţiilor;

-lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;

-lucrări pentru asigurarea surselor de apă;

-lucrări de protecţia mediului.

În cadrul acestei activităţi, la nivelul Administraţiei Naţionale “Apele Române - Administraţiei Bazinale de Apă Someș-Tisa,  în lista de investiţii propuse pentru anul 2019, la nivelul judeţului Cluj, sunt cuprinse următoarele obiective:

Amenajarea pentru apărarea împotriva inundaţiilor provocate de râul Someșul Mic, pe sectorul Cluj-Napoca – Dej - valoarea propusă pentru anul 2019 este de 31.500.000 de lei; 

Reprofilare albie Valea Salca amonte de municipiul Dej - valoarea propusă pentru anul 2019 este de 600.000 de lei; 

Amenajarea râului Someșul Mic, în municipiul Cluj-Napoca - valoarea propusă pentru anul 2019: este de 3.000.000 de lei;

Amenajare Valea Olpret în zona municipiului Dej - valoarea propusă pentru anul 2019 este de 4.136.000 de lei. 

Valoarea totală  propusă pentru anul 2019 prin Programul investițional din județul Cluj este de 39.236.000 de lei. 

În cazul obiectivului Amenajarea râului Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca precizăm că Administraţia Bazinală de Apă Someș-Tisa depinde de Consiliul Județean Cluj pentru realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor. Astfel, Consiliul Judeţean Cluj s-a angajat să realizeze exproprierile necesare pentru finalizarea lucrărilor şi să predea instituţiei noastre CF-urile terenurilor în cauză  libere de sarcini.


Comentarii Facebook