Duminica 29 Martie

FUNDAȚIA TRADITIO TRANSYLVANICA ÎNCEPE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE REABILITARE A CASTELULUI WASS–BÁNFFY (BARCSAY) DIN GILĂUÎncepând cu data de 20.11.2017, Fundația Traditio Transylvanica implementează proiectul „Restaurarea Castelului din Gilău și amenajări exterioare aferente”, cod SMIS 119329, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Termenul de finalizare este 19.11.2021, durata de implementare fiind 48 luni. Valoarea totală a proiectului este de 21.891.152,90 lei, din care 21.453.329,84 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.


Obiectivul general al proiectului este creșterea atractivității turistice a Castelului Wass–Bánffy (Barcsay) din Gilău, prin valorificarea potențialului acestuia, ca urmare a restaurării imobilului castelului. Prin implementarea proiectului se preconizează o creștere medie a numărului anual de vizitatori la castelul din Gilău cu 6%.

 Comentarii Facebook