Vineri 30 Septembrie

Ca și în alte unități, la Spitalul din Gherla pacienții reclamă aroganța medicilor și faptul că întârzie la lucru

 

Pacienții din Gherla au reclamat în repetate rânduri haosul de la această unitate sanitară, unde medicii nu respectă programul de lucru și au o atitudine arogantă față de pacienți.

 

Managerul spitalului municipal, Dr. Daniel Rotaru, a spus că știe problemele și că s-au luat deja măsuri. El susține că pacienții ar trebui să nu mai scrie pe Facebook sau presei, ci să se adreseze spitalului, scrie Gherla Info. Oamenii preferă să discute public, pentru că altfel problemele sunt ”băgate sub preș”.

 

În ultimele două luni au fost luate următoarele măsuri de corectare a celor sesizate:

 

În cadrul ședințelor periodice cu personalul spitalului s-a adus la cunoștință acestuia existența unor sesizări, în principal în media locală, asupra aspectelor mai sus menționate și s-a subliniat obligația tuturor membrilor personalului din spital de a respecta cu rigurozitate orarul de lucru, precum și de a păstra în permanen’ă, indiferent de condițiile de la un moment dat, un comportament profesional demn, politicos și cu respectarea deplină a normelor de conduită și etică profesională. Aceste cerințe au fost reamintite atât verbal cât și prin notificări scrise.

 

S-a reamintit de asemenea și faptul că o eventuală nerespectare a acestor obligații va duce la aplicarea măsurilor disciplinare prevăzute în Codul Muncii.

 

În cursul lunii august a fost inițiată măsura de a ridica și verifica condicile de prezenț[ la ora începerii programului și a se repune pentru semnătura de ieșire la ora încetării programului.

 

De asemenea, s-a luat măsura ca toți medicii de pe secțiile spitalului să fie prezenți la raportul de garda de dimineață, cu această ocazie putându-se verifica în mod suplimentar prezența acestora la program.

 

Ulterior luării acestor măsuri, au fost făcute și controale inopinate ale prezenței personalului medical la program, de către membri Comitetului Director, constatându-se o îmbunătățire sesizabilă a acestei probleme, fără abateri ulterioare.

 

În ceea ce privește posibilele abateri de la normele de comportament ale personalului medical față de pacienți, rugăm persoanele care au de făcut sesizări referitoare la aceste aspecte să facă informări scrise adresate spitalului.

 

Acestea pot fi depuse în cutiile de colectare de pe secții, dedicate acestui scop, sau depuse personal la secretariatul spitalului, cu număr de înregistrare.

 

Am adresat această rugăminte și domnului primar, cu ocazia unei întâlniri pe care am avut-o în urmă cu

aproximativ o săptămâna.

 

Garantez că aceste sesizări nu vor rămâne fără răspuns, că vor fi tratate cu toată seriozitatea și vor fi înregistrate în cadrul unor anchete interne, prin Comisia de Disciplină sau Consiliul Etic, anchete în care sunt audiate, conform procedurilor în vigoare, toate părțile interesate.

 

Rezultatul la care au ajuns membrii comisiilor sunt comunicate în scris părților. Membrii personalului care se vor dovedi a fi vinovați pentru faptele sesizate, vor fi pedepsiți conform Codului Muncii. Astfel de situații au mai fost întâlnite și în trecut și s-au luat măsurile care s-au impus.

 

Țin să subliniez că această procedura este singură în măsură să stabilească adevărul și să ducă la satisfacția

părților.

 

Postările care apar periodic în mediile online, scrise într-un limbaj suburban și profund jignitor, nu vor avea niciodată nici un fel de consecință, înafara inrautatirii relațiilor dintre pacienți și cadrele medicale, relații care oricum s-au degradat simțitor în ultima perioada și nu numai, la nivelul spitalului nostru, din motive complexe, analiza cărora nu face subiectul prezenței luări de poziție.

 

Toate acestea în speranța că lămuririle exprimate prin prezenta se dovedesc satisfăcătoare pentru cei interesați și cu speranța ameliorării semnificative a relațiilor dintre personalul spitaluiui și pacienți, așa cum sunt sigur că toată lumea dorește.

 

Cu stimă,

 

Dr.Rotaru Daniel

 

10 septembrie 2018”.

Comentarii Facebook