Marti 27 Septembrie

Citește Ordinul privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla


➡️ Având în vedere situația epidemiologică din municipiul Gherla generată de coronavirusul SARS-CoV-2Ieri, 04.11.2020, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 8,44 cazuri la 1000 de locuitori, a fost emis ordinul prin care s-a instituit măsura de carantină zonală, începând cu data de 05.11.2020, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Gherla.

❗️Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

❗️Circulația şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

❗️❗️Se instituie o serie de măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată:

1️⃣ limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz.

2️⃣ în intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menţionate se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii: 

Comentarii Facebook