Vineri 23 Octombrie

Curtea de Conturi CRITICĂ administrarea parcărilor din Cluj-Napoca. Poziție dură față de standurile de taxi

 

Experții Curții de Conturi Cluj au monitorizat modul în care sunt administrate parcările din Cluj-Napoca și au tras unele concluzii intresante. Analiza publicată acum este valabilă pentru anul 2016.

 

Spre exemplu, Curtea de Conturi crede că taximetriștii ar trebui să plătească pentru a sta în standuri, conform Raportului pentru anul 2016, dat acum pubicității. În plus, tarifele de parcare nu au fost crescute din 2009 până în 2016 și nu se ”cunoaște reflectarea costului efectiv al prestării serviciilor de parcare, în structura şi nivelul tarifelor practicate”.

 

Capitalul ”Modul de amenajare, organizare și exploatare a parcărilor”.

 

La nivelul UATM Cluj-Napoca, nu a fost elaborată o strategie de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului de administrare parcări, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 2 din OG nr.71/2002;

 

Nu au fost stabiliți și evaluați indicatorii de performanță, așa cum prevede art. 9, alin.1 din OG nr.71/2002;

 

Serviciul public de interes local pentru admnistrarea parcărilor, a fost înființat în baza HCL nr. 258/12.05.2009, prin care a fost aprobată reorganizarea activității de administrare parcări din municipiul Cluj-Napoca și a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare;

 

Tarifele de parcare și prețul abonamentelor nu au avut la bază o fundamentare și nu au fost modificate în perioada 2009-2016. Nu se cunoaște reflectarea costului efectiv al prestării serviciilor de parcare, în structura şi nivelul tarifelor practicate, nefiind realizată ajustarea periodică a acestora; 

 

Cota de 80% cuvenită bugetului local, din exploatarea bunurilor date în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor (SPILAP), pe bază de protocol de predare-primire, se virează până la data de 25 a lunii pentru luna precedentă, în contul UATM Cluj-Napoca și a stabilită prin HCL nr. 387/2009, HCL nr. 332/2010, HCL nr. 167/2012, HCL nr. 475/2012 și HCL nr. 298/2013;

 

La nivelul SPILAP ponderea cea mai semnificativă în total venituri o dețin veniturile realizate din parcările cu abonament, amplasate în cartierele municipiului Cluj-Napoca, urmate de veniturile realizate din abonamentele în zona centrală  și veniturile realizate din încasările din Parkingul de pe str. Moților;

 

În perioada 2014-2016, au fost create un număr de 3314 noi locuri de parcare, numărul locurilor noi create fiind în continuă scădere. Dacă în anul 2014 numărul lor a fost de 1570, în anul 2016, s-a ajuns la un număr de 619 locuri noi de parcare, ceea ce reprezintă un procent de 39 %, din numărul celor realizate în anul 2014. Au fost realizate și un număr de 708 locuri noi de parcare prin Proiectul ”Modernizare Tramă stradală și acces la zona industrială”;

 

În urma analizei comparative între veniturile realizate și cheltuielile efectuate de Parkingul situat pe str. Fabricii și Parkingul situat pe str. Băișoara, a rezultat faptul că, încasările realizate de Parkingul situat pe str. Băișoara, sunt superioare, datorită numărului de locuri alocate și pentru vizitatori, nu doar pentru abonamente. Cele două parkinguri, nu își acoperă cheltuielile efectuate cu întreținerea și funcționarea, din veniturile totale încasate, ceea ce conduce la concluzia că nivelul tarifelor aplicate nu acoperă nivelul costurilor aferente;

 

Pe anumite zone nu s-au putut realiza toate propunerile de fluidizare a traficului, fiind lucrări în derulare pe aceste tronsoane, deși, au fost luate o serie de măsuri respectiv: sensuri giratorii experimentale, bandă dedicată transportului în comun, reamenajări intersecții, lărgiri, realizare benzi pentru viraje la dreapta în sensuri giratorii, bandă dedicată transportului în comun, instituirea sensului unic pe unele străzi și reconfigurarea benzilor, etc.;

 

Deși, în total cheltuieli cu investițiile, ponderea o dețin cheltuielile cu construirea de noi parkinguri, singurul parking construit în perioada auditată este Parkingul situat pe str. Mehedinți-Negoiu, care se preconizează a fi recepționat până la sfârșitul anului 2017;

 

Există încheiate contracte de închiriere terenuri cu destinația garaje, curți interioare și căi de acces, aflate pe domeniul public/privat, dar veniturile realizate din această sursă sunt nesemnificative (tarifele fiind stabilite prin HG), iar contractele încheiate nu au fost revizuite;

 

Nu se cunoaște dacă scopul pentru care au fost concesionate terenurile în vederea construirii celor două parkinguri private, respectiv Parkingul din P-ța Mihai Viteazu și Parkingul din Mărăști, a fost atins, respectiv, dacă a fost asigurat numărul locurilor de parcare, în vederea satisfacerii necesităților cetățenilor municipiului și fluidizarea traficului în zonă; 

 

La nivelul municipiului Cluj-Napoca, nu se percepe un tarif/taxă de ocupare a domeniului  public, în vederea desfășurării activității de taximetrie, locurile de așteptare fiind  alocate gratuit;

 

În perioada 2014-2016 SPILAP, a înaintat un număr de 44 propuneri de desființare a garajelor existente și înființarea de 3369 noi locuri de parcare pe platforme și parcări supraterane; Din propunerile înaintate, la nivelul Direcției Tehnice, există un portofoliu de 11 proiecte prioritare pentru perioada 2014-2023;

 

La nivelul UATM Cluj-Napoca și SPILAP, nu au fost efectuate sondaje referitoare la calitatea activității de parcare și la gradul de satisfacție al cetățenilor, cu privire la această activitate și prestarea acestui serviciu; Urmare chestionarelor înaintate cetățenilor, majoritatea se declară mulţumiți de modul cum se desfășoară activitatea de parcare în municipiu;

 

Urmare verificărilor efectuate în teren, s-a constat faptul că există zone intens circulate, în care se parchează neregulamentar, îngreunând fluidizarea traficului și nu sunt luate măsuri suficiente de sancționare de către Direcția Generală-Poliția Locală.Totodată, există zone în care s-ar putea amenaja locuri de parcare, dar situația juridică este necunoscută. La nivelul municipiului Cluj-Napoca, există încă zone neamenajate și nemarcate, unde se parchează în mod frecvent, deci există posibilitatea de parcare, și poate fi luată în considerare amenajarea unor locuri noi de parcare;

 

Nu se poate identifica numărul sesizărilor referitoare la problemele întâmpinate de cetățeni cu privire la parcări, garaje, copertine, iar din discuțiile avute cu reprezentanți ai Direcției Generale-Poliția Locală, acestea au fost soluționate în totalitate. 

.

Urmăriţi-ne

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter pentru a primi cele mai noi stiri!

Comentarii Facebook