Vineri 10 Iulie

Propunere: Românii să nu mai aibă voie să se deplaseze liber. Trebuie să stea în izolare la domiciliu. Sunt câteva excepții


Grupului de suport tehnico – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României a propus ca românii să nu se mai poată deplasa liber, pentru a evita extinderea infecțiilor cu SARS-COV 2 la nivel național. Propunerea trebuie oficializată prin Hotărâre de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU).

Grupul de suport tehnico – științific funcționează ca organism de suport tehnic al Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), sens în care hotărârile acestuia sunt supuse spre aprobate CNSSU. Acest draft nu este asumat de autorități, fiind o ipoteză pentru cazul în care situația o va cere.

DRAFTUL HOTĂRÂRII NR. 14 din 20.03.2020, care va fi propus aprobării Guvernului, prevede ca românii să poată ieși din casă pentru următoarele:

Deplasare până la locul de muncă, dacă activitatea e esențială. E nevoie de adeverință de la angajator.

Consult medical care nu poate fi amânat.

Cumpărături lângă domiciliu.

Ajutorarea bătrânilor.

Alte urgențe cu detalierea traseului.

Sport lângă domiciliu.

Plimbare cu animalele de companie lângă casă.

Această formă nu este definitivă, iar Guvernul Orban poate interveni pe ea și va decide dacă și de când intră în vigoare.

DRAFTUL HOTĂRÂRII NR. 14 din 20.03.2020

”Art. 1. (1) Sunt interzise deplasările persoanelor în afara domiciliului/reşedinţei cu următoarele excepţii: 

a) deplasarea între domiciliu şi locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esenţială, şi nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanţă (cu prezentarea unei Adeverinţe permanentă de la angajator, anexată) sau deplasare în interes profesional care nu poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator), 

b)  consult medical de specialitate care nu poate fi amânat; 

c) deplasare pentru cumpărături de strictă necesitate la unităţi comerciale din zona de domiciliu,  

d) deplasare pentru asigurarea asistenţei pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau   pentru însoţirea copiilor; 

e) alte motive care justifică urgenţa, cu detalierea explicită a traseului declarat, pe baza declaraţiei, completate în prealabil, pentru a putea fi prezentată  autorităţilor de control.  

f) deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfăşurarea de activităţi fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă, 

g) deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie, 

(2) Deplasările menţionate la lit. b) – f) sunt permise doar pe baza Declaraţiei, anexă la prezenta hotărâre, completată în prealabil. 

(3) Este permisă deplasarea persoanelor însoţite de copii minori sau prezenţa copiilor minori în autovehicul, alături de părinţi/bunici, atunci când nu pot fi lăsaţi singuri sau cu alta persoană care să-i supravegheze.  

Art. 2  Persoanele au dreptul de a-şi alege locaţia în care vor domicilia pe perioada în care se menţin restricţiile de deplasare şi au obligaţia de a informa, motivat, secţia de poliţie de care aparţin, cu 48 de ore înainte, în situaţia în care decid, motivat, schimbarea acesteia.”

PRECIZARE: 

Având în vedere faptul că a fost dat publicității un document al Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, intitulat „HOTĂRÂREA NR. 14 din 20.03.2020”

Facem următoarele precizări: 

1. Este un document de lucru (DRAFT), care este analizat la nivelul Grupului de suport tehnico-științific, organism în subordinea CNSSU, format din specialiști în epidemiologie și boli infecțioase.

2. NU este un document aprobat la nivelul Grupului de suport tehnico-științific și NU a fost înaintat spre aprobare CNSSU (Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență), organism abilitat să ia decizii în astfel de situații. 

3. Hotărârile Grupului de suport tehnico-științific au caracter de propunere către CNSSU, doar după ce sunt aprobate la nivelul Grupului de suport tehnico-științific.

4. La nivelul Grupului de suport tehnico-științific sunt analizate diferite propuneri, pe baza scenariilor referitoare la evoluția răspândirii noului coronavirus (COVID-19), ținând cont de practica altor state care se confruntă cu aceeași problematică. 

5. Atenționăm asupra faptului că în documentul dat publicității NU este menționată data de la care sunt aplicabile măsurile referitoare la deplasarea persoanelor. Acest demonstrează că măsurile NU au aplicabilitatea imediată, fiind vorba despre propuneri aferente unor scenarii posibile cu privire la răspândirea noului coronavirus (COVID-19).

6. La nivelul Ministerul Afacerilor Interne s-a luat decizia sesizării organelor de cercetare penală pentru infracțiunea de divulgare fără drept a unor informații care nu sunt destinate publicității. 

7. Inspectoratul General al Poliției Române a sesizat DIICOT cu privire la săvârșirea infracțiunii de distribuite de informații nedestinate publicității, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 304 Cod Penal, faptă pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. 

Grupul de Comunicare Strategică

Hot  11 din 19 03 2020  a grupului boli contagioase.docx-page-001.jpg

Hot  11 din 19 03 2020  a grupului boli contagioase.docx-page-002.jpg

Comentarii Facebook