Românii pot obține 20.000 de lei de la stat, începând din 19 mai! Orice persoană fizică poate beneficia de aceste fonduri noi


Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat că românii pot obține 20.000 de lei, bani de la stat, începând din 19 mai, prin programul Casa Verde Fotovoltaice.

Cei de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) au anunţat, recent, că Programul Casa Verde Fotovoltaice pentru persoane fizice va demara începând cu 19 mai, iar depunerea proiectelor se va putea face până în 26 iunie. Din 27 iunie, a fost anunțat că vor putea depune cereri de finanţare și unităţile de cult.

AFM demarează sesiunea de finanţare pentru înscrierea solicitanţilor persoane fizice în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică. Programul are drept scop acoperirea necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională. Înscrierea în program poate și făcută începând cu data de 19 mai 2023, ora 10:00, şi până la data de 26 iunie 2023, ora 23:59, prin intermediul aplicaţiei informatice pusă la dispoziţie pe site-ul www.afm.ro.

Orice persoană fizică poate beneficia de fondurile oferite de stat

Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicaţie sunt:

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicaţie;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant şi în format electronic;

e) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

Cei de la AFM au mai precizat faptul că solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni.

„În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate. Pentru solicitantul persoană fizică, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menţionată ca domiciliu în cartea de identitate”, au mai explicat cei de la Administrația Fondului pentru Mediu.

Potrivit AFM, finanţarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiţia suportării unei contribuţii proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

Suma finanţată de AFM se va scădea de către instalatorul validat, din valoarea totală a facturii, iar diferenţa până la valoarea totală a facturii va fi suportată de către beneficiar din surse financiare proprii.


Comentarii Facebook