Marti 11 Mai

Cum vor fi plătiți profesorii pentru orele remediale? Orele pot fi organizate și în vacanțe


  • Orele remediale încep în 8 martie
  • Elevii se pot înscrie până în 3 martie
  • Profesorii vor fi plătiți cu 200 de lei/elev
  • 20 de ore remediale pe lună pentru fiecare elev 


Câte 20 de ore pe lună pentru fiecare elev, de recuperare a materiei, asta recomandă ministerul profesorilor și învățătorilor. Orele să fie cu prezență fizică și vor fi făcute cu elevii de la clasele primare și de gimnaziu, adică până în clasa a VIII-a inclusiv, în programul național pilot de tip „Școala după școală”, potrivit Ordinului nr. 3.300 din 19 februarie 2021, publicat miercuri seara în Monitorul Oficial.

Elevii se pot înscrie la orele remediale până în 3 martie

Ordinul care stabilește metodologia orelor remediale vine după aproape trei săptămâni de la reluarea școlii, timp în care nu au putut fi organizate cursuri de recuperare plătite pe baza Ordonanței de Urgență nr. 6 din 3 februarie 2021.

Potrivit calendarului acestui ordin, elevii se vor putea înscrie în programul remedial doar până la data de 3 martie, iar activitățile propriu-zise vor începe abia din 8 martie 2021, la o lună distanță de la reluarea școlii în format fizic pentru majoritatea elevilor.

20 de ore remediale pe lună pentru fiecare elev

Recomandarea oficială a ministerului, cuprinsă în ordinul amintit e aceea să fie construite grupe cu o medie de 12 elevi în fiecare grupă, organizarea a 20 de ore de activități remediale pe lună pentru fiecare elev, cu prezență fizică la clasă.

Ministerul Educației mai scrie în ordin că proiectarea, organizarea și susținerea activităților remediale trebuie să fie făcută de către cadre didactice calificate provenite din unitatea de învățământ care organizează programul sau din alte unități de învățământ.

Activitățile remediale, materializate în activități de învățare, vor viza îmbunătățirea achizițiilor elevilor, în special a acelora care contribuie la formarea competențelor de bază, fundamentale pentru formarea celorlalte competențe”, potrivit documentului.

Se au în vedere, cu prioritate, activități remediale care să vizeze achizițiile care contribuie la formarea competențelor de literație și a competențelor STEM, incluzând și activități pentru formarea componentelor specifice competenței „a învăța să înveți””, potrivit Ministerului Educației.

Deciziile privitoare la școlile care vor organiza orele remediale, cât și la împărțirea banilor, sunt luate de Inspectoratele școlare

Sunt organizate ore de recuperare în unitățile de învățământ în care există elevi care au nevoie de ore remediale, nevoie stabilită prin criteriile de mai jos:

1.elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune (fiabilă) la internet;

2.elevul se află într-o situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;

3.elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Școlile transmit către inspectoratele școlare datele cu privire la numărul de elevi eligibili pentru a participa la programul de educație remedială.

Inspectoratele școlare, pe baza datelor transmise de către școli stabilesc unitățile de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală” din lista celor care au optat pentru organizarea acestor activități.

Inspectoratele școlare repartizează bugetele corespunzătoare acordării sprijinului financiar unităților de învățământ în care vor fi organizate activitățile din programul național, în funcție de numărul declarat de elevi care se încadrează în criteriile de eligibilitate.

Dacă o școală nu organizează cursuri remediale, dar sunt elevi care depun cereri pentru ore remediale, atunci elevii pot participa la acest activități în cadrul altor unități de învățământ decât cele în care sunt înmatriculați.

Orele pot fi organizate și în vacanțe, în anumite condiții

„În situații justificate, cum ar fi necesitatea pregătirii elevilor pentru examene de corigență sau de încheiere a situației școlare sau pentru actualizarea cunoștințelor, în perspectiva deschiderii noului an școlar, activitățile remediale se pot desfășura și pe durata vacanței”, potrivit ordinului.

Câți bani se acordă - 200 lei pe lună/elev

Ordinul de ministru prevede că începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, se acordă unităților de învățământ care organizează Programul național pilot de tip „Școala după școală” un sprijin financiar de 0.4 ISR/ lună exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună.

Sprijinul financiar este considerat barem standard de cost per elev și este destinat exclusiv acoperirii costurilor organizării și participării copiilor la 20 de ore/elev/lună de activități de educație remedială, respectiv susținerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate în activitățile cu elevii, derulate în proiect, se mai arată în document.

Școlile primesc mai puțini bani dacă elevii absentează de la orele remediale

Condiția de acordare a sprijinului financiar lunar unităților de învățământ care organizează Programul național pilot de tip „Școala după școală” este de participare a elevilor la cele 20 de ore pe lună de activități de educație remedială.

În condițiile excepționale, un elev poate să absenteze lunar cel mult 5 ore de la activitățile remediale. Reducerea sprijinului financiar acordat unui elev se va face dacă numărul de absențe este mai mare de 35% din totalul de ore prevăzut pe lună pentru un elev.

Absențele înregistrate din motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului financiar.

În cazul în care părintele unui elev renunță, în scris, la participarea elevului la activitățile de educație remedială, unitatea de învățământ poate propune inspectoratului școlare înlocuirea acestuia cu alt elev eligibil, care are nevoie de educație remedială, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.


Comentarii Facebook