Miercuri 7 Decembrie

Probleme cu autorizațiile de construcție din Florești? Se demolează sau nu blocurile


Primăria Florești a pierdut procesul intentat de Inspectoratul de Stat în Construcții în privința autorizațiilor de construcție emise în comună, cu toate că Planul Urbanistic General (PUG) nu a fost reînnoit de mai mult de 10 ani. 

Hotărârea Curții de Apel Cluj nu înseamnă că vor fi demolate blocurile construite după 2017, când a expirat vechiul PUG, pentru că Guvernul a premis în iunie 2018 folosirea vechiului PUG până la apariția celui nou. 

Pentru cei care doresc să știe și să înțeleagă! 

1. Inspectoratul de Stat în Construcții a încheiat la data de 26.02.2018 un proces verbal în care opina că nu avem PUG valabil și că nu mai putem elibera autorizații de construire.

2. Din acest moment, Autorizațiile de construire s-au eliberat exclusiv în baza unor PUZ, PUG fiind contestat. 

3. Primăria Florești a atacat în instanță respectivul proces verbal, un dosar fiind deschis pentru SUSPENDAREA respectivului proces verbal (1073/117/2018) și un dosar fiind deschis pentru ANULAREA respectivului proces verbal (1790/117/2018).

4. Mai departe, Autorizațiile de construire s-au eliberat exclusiv în baza unor PUZ, PUG fiind contestat. 

5. În Dosarul 1073/117/2018 Tribunalul Cluj a decis, la data de 16.05.2018, SUSPENDAREA DE ÎNDATĂ a executării procesului-verbal de control încheiat la data de 26.02.2018 de către Inspectoratul de Stat în Construcții, până la pronunţarea instanţei de fond. 

6. Din acel moment, normal, AC s-au eliberat și în baza PUG. 

5. La data de 21.06.2018, Guvernul emite Ordonanța de urgență nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene – act publicat în Monitorul Oficial al României și intrat în vigoare la data de 25.06.2018. OUG respectiv stipulează la Art 1 cu referire la Legea 350/2001: La articolul 46, alineatul (13) va avea următorul cuprins: (13) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate." 

Comuna Florești a inițiat demersurile de elaborare/actualizare PUG nou cu mult înaintea expirării termenului de valabilitate a PUG vechi, așa că pe data de 12.07.2018 Consiliul Local Florești se conformează prevederilor OUG 51/2018 ce modifică Legea 350/2001 și votează cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă și trei abțineri HCL 100/2018, prin care se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a PUG comuna Floerști până la intrarea în vigoare a noului PUG. Acest act al Deliberativului local nu a fost contestat de absolut nimeni, sub nici o formă, ca urmare el fiind legal și producând efecte.

6. În recurs, Curtea de Apel Cluj a decis la data de 22.08.2018, casarea sentinței Tribunalului și a respins cererea de SUSPENDARE. PV-ul a fost menținut, dar, raportat la OUG 51 și la HCL 100, PV nu mai producea efecte. În acel moment, UAT Florești avea un PUG valabil, consfințit de OUG 51/2018 și HCL 100/2018, iar PV era valabil! PUG actual este valabil până la data în care noul PUG va intra în vigoare.

7. Mai departe, AC s-au eliberat și în baza PUG.

8. După acestea, în Dosarul privind fondul, s-a decis respingerea ANULĂRII PV. Dar, pe mai departe, UAT Florești avea un PUG valabil, consfințit de OUG 51/2018 și HCL 100/2018. De altfel, chiar în cadrul acestui proces, reprezentanții ISC au admis faptul că PV a rămas fără obiect, având în vedere OUG și HCL amintite anterior! 

9. Cât privește situația dinaintea PV.....Autorizațiile de construire au fost eliberate în baza unui PUG NECONTESTAT DE NIMENI. UN PUG ÎN VIGOARE. Și, ca un principiu al Dreptului, un act / Lege produce efecte doar după apariția / intrarea sa în vigoare și se referă la situații ulterioare intrării sale în vigoare. De asemenea, în Dreptul administrativ, un act neatacat în contencios (sau asupra căruia nu se opinează ca fiind nelegal de către o instituție abilitată în acest sens) este un act valabil până când o Instanță stabilește contrariul!

Este un barbarism să susții că PV al celor de la ISC, care contesta PUG, se referea inclusiv la Autorizațiile de Construcție (AC) emise anterior, în baza unui PUG necontestat la momentul respectiv. 

Mai mult.... toate autorizațiile de construire trec pe la ISC, în momentul în care beneficiarul își declară începerea lucrărilor. Or, în AC este menționat actul în baza căruia s-a eliberat AC. După caz, PUG sau PUZ. ISC nu a contestat vreo AC nici înainte de PV-ul de constatare, nici în timpul celor două procese. 

Așadar, la Biroul Urbanism din Primăria Florești, activitatea se desfășoară în condiții de normalitate, în absolută legalitate și fără nici un fel de semne de întrebare cu privire la valabilitatea PUG. Actele, inclusiv, dar nu exlusiv, autorizațiile de construire, se eliberează în perfectă legalitate și normalitate. Demolări de blocuri sau anulări de AC pe această speță, sunt doar idei fără vreo susținere juridică sau legală, emise de niște minți rătăcite, cu interese meschine sau, cine știe, poate strălucite în vreun domeniu, dar nicidecum cel al Dreptului, al administrației publice sau al urbanismului”, a scris primarul Horia Șulea, pe Facebook.

Comentarii Facebook