Miercuri 22 Septembrie

Noua constituție interzice discriminarea pentru orientarea sexuală


Comisia de revizuire a Consituției a adoptat, marți, un amendamendament care completează criteriile pentru care este interzisă discriminarea în România.

Membrii Comisiei au adoptat, cu 18 voturi "pentru" şi două voturi "împotrivă", amendamentul depus de senatorul Tudor Chiuariu, la articolul 4, alineatul 2, astfel: "România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi. Orice discriminare bazată pe sex, culoare, origine etnică sau socială, trăsătură genetică, limbă, credinţă sau religie, opinii politice sau de altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală este interzisă".

În actuala sa formă, alineatul din Constituție prevede: "România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială".

Comentarii Facebook