Vineri 7 Octombrie

Bugetul general al județului Cluj a fost aprobat de Consiliul Județean Cluj. Cum se împart banii?


Consiliul Județean Cluj a aprobat, prin ședința ordinară, bugetul general al județului Cluj, pentru anul 2021, în valoare de 1.584.784 mii de lei. Bugetul local al județului Cluj a fost, de asemenea, aprobat cu suma de 913.205 mii de lei la venituri și de 937.386 mii de lei la cheltuieli.

Bugetul local al județului Cluj, pe categorii:

-Autorități publice - 44.535,38 mii lei

-Alte servicii publice generale - 11.063,81 mii lei

-Apărare națională - 370,00 mii lei

-Ordinea publică și siguranța națională - 50,00 mii lei

-Învățământ - 75.249,08 mii lei

-Sănătate - 66.412,70 mii lei

-Cultură, concerte, religie - 92.008,92 mii lei

-Asigurări și asistență socială - 132.149,70 mii lei

-Servicii și dezvoltare publică - 32.769,52 mii lei

-Protecția mediului - 67.714,51 mii lei

-Acțiuni generale economice - 3.268,93 mii lei

-Transporturi - 408.853,94 mii lei

-Alte acțiuni economice - 2.939,59 mii lei

Bugetul instituțiilor publice Cluj:

-Alte servicii publice generale - 4.526,48 mii lei

-Învățământ - 144,50 mii lei

-Sănătate - 601.856,50 mii lei

-Cultură, religie recreere - 61.620,67 mii lei

-Acțiuni generale economice - 4.197,00 mii lei

De asemenea, s-a mai aprobat bugetul fondurilor externe nerambursabile (562,06 mii lei la venituri și 802,71 mii lei la cheltuieli), bugetul creditelor interne (71.904,75 mii lei atât la venituri, cât și la cheltuieli).

În urma acestei hotărâri de Consiliu Județean, s-a aprobat indemnizația de hrană pentru membrii Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj:

-85 de lei pe zi pentru cei care participă la acțiuni de patrulare și salvare a căror durată este de minim 8 ore;

-60 de lei pe zi pentru cei care participă la acțiuni de patrulare și salvare a căror durată este sub 8 ore.

Bursele pentru elevii județului Cluj

Consiliul Județean Cluj a aprobat „nivelul alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile de asistență socială ale Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj și din unitățile de învățământ special, în sumă de 16,6 lei pe zi de persoană, stabilită conform Hotărârii Guvernului nr. 904/2014.

-Se aprobă cuantumul burselor școlare (de merit, de studiu și sociale) pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar special în valoare de 100 lei.

-Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare cu excepția celor sociale care se acordă și pe durata vacanțelor școlare”, se mai arată în hotărâre.


Comentarii Facebook