Duminica 24 Septembrie

Electrica anunță ce prețuri va practica pentru clienții casnici, în perioada 01.07.2023 - 31.12.2023


Electrica aduce la cunoștința clienților noile prețuri valabile de la 01.07.2023 și până la 31.12.2023. Restul condițiilor și clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Potrivit OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, prețul final facturat plafonat al energiei electrice furnizate clienților casnici în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025 este: maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienți:

  • Clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv;
  • Clienții casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la rețeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale pe baza confirmării de la medicul specialist și a unei cereri depuse în scris la Electrica Furnizare S.A, urmând ca prețul final facturat să se aplice de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;
  • Clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere depuse în scris la Electrica Furnizare S.A., urmând ca prețul final facturat să se aplice de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;
  • Clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 ani în cazul în care acesta urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere depuse în scris la Electrica Furnizare S.A., urmând ca prețul final facturat să se aplice de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.
  • Maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh. Consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus. În cazul în care consumul depășește 300 kWh/lună, întreg consumul se facturează la prețul de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.
  • maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici care nu sunt prevăzuți la lit. a) și b).

Vă informăm că atât prețurile, cât și alte elemente prevăzute mai sus, pot fi ulterior și oricând modificate prin acte normative ale autorităților competente, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de energie electrică.

În cazul în care Ordonanța de Urgență nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare va fi abrogată ori va înceta să producă efecte în orice alt mod, sau în cazul în care nu se prevede alt preț pentru categoria de clienți din care faceți parte, Electrica Furnizare S.A. urmează să vă notifice în legătură cu noul preț de contract, cu cel puțin 30 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, în conformitate cu dispozițiile legale în materie în vigoare, clientul având dreptul de a denunța unilateral în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă modificările notificate privind prețul energiei electrice, neexercitarea dreptului de denunțare unilaterală a contractului de către client în termenul de 30 zile constituind consimțământul clientului pentru continuarea relației contractuale și asigurarea continuității serviciilor, cu aplicarea noului preț de contract.

Mai multe informații privind componentele prețului de furnizare plafonat al energiei electrice regăsiți în Anexa (click aici).care însoțește această informare.

Pentru perioada 01.07.2023 – 31.12.2023, conform prevederilor OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare, nu se percepe abonament în cazul clienților casnici care au contractat un tarif cu abonament (valoarea abonamentului este de 0,00 lei/zi/loc de consum).

Detalii suplimentare privind aplicarea măsurilor din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare sunt disponibile pe site-ul nostru: www.electricafurnizare.ro. 

Aceste prețuri plafonate sunt aplicabile de către toți furnizorii de energie electrică, însă, în situația în care nu sunteți de acord cu modificările notificate privind prețul de furnizare, aveți dreptul de a denunța unilateral și în mod gratuit contractul printr-o notificare transmisă furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte, conform prevederilor contractuale.

În cazul în care nu primim din partea dumneavoastră o eventuală denunțare unilaterală a contractului, comunicată cu 21 de zile înainte de data intrării în vigoare a prețului din prezenta notificare, furnizarea energiei electrice va fi asigurată în continuare în baza contractului existent și după data de 01.07.2023, la noile prețuri prevăzute în prezenta notificare, cu aplicarea dispozițiilor OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Comentarii Facebook