Luni 24 Ianuarie

Cluj: De luni, intră la Finanțe, Primărie etc numai cei vaccinați, testați sau care au trecut prin boală. La biserică se intră liber


De luni, 25 octombrie, vor mai avea acces în instituțiile publice (precum Finanțe, Primărie, spitale etc) numai cei cu certificat COVID, test sau care au trecut prin boală, a stabilit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Cluj, care a emis Hotărârea 226 din 24 octombrie.

În centrele comerciale nu vor intra nevaccinații, dar în biserică sunt acceptați toți.

Art.3. (1) în aplicarea prevederilor art. 12 alin.4 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificările ulterioare, accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV- 2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT- PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(2) în aplicarea prevederilor art. 12 alin.5 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificările ulterioare, prin excepţie de la prevederile alin.(l) este permis accesul avocaţilor pentru exercitarea activităţilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în aplicarea prevederilor art. 12 alin.6 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificările ulterioare, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situaţiei prevăzute la alin.(l) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2.

(4) în aplicarea prevederilor art. 12 alin.7 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificările ulterioare, prevederile alin.(l) şi (3) se aplică şi pentru operatorii economici care funcţionează în clădiri cu birouri private în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan.

(5) în aplicarea prevederilor art. 12 alin.8 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 1090/06.10.2021, cu modificările ulterioare, prin excepţie de la prevederile alin.(l) şi (4), instituţiile publice şi operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile publice oferite, în situaţii urgente (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de naştere şi altele asemenea) şi persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activităţii în mediul on-line, în spaţii deschise, la ghişee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiţii care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2”.

Cei nevaccinați au voie ”în lăcaşurile de cult, unde se desfăşoară activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, şi în unităţile de alimentaţie publică în care se comercializează produse alimentare şi băuturi alcoolice sau nealcoolice aflate în afara centrelor comerciale, târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, cu purtarea măştii de protecţie şi respectarea normelor de protecţie sanitară”.

Comentarii Facebook