Vineri 27 Ianuarie

Ce trebuie să ştie clujenii despre asigurarea obligatorie a locuinţei

 

Poliţa obligatorie de asigurare a locuinţelor (PAD), ca urmare a noilor modificari legislative referitoare la obligativitatea asigurarii locuintelor, vine cu o serie de precizări.

PAD acoperă trei riscuri de catastrofă naturală - cutremur, inundaţii şi alunecări de teren - pentru o sumă asigurată de 10.000 de euro, respectiv 20.000 de euro, în funcţie de tipul de construcţie.

Astfel, „obiectivul principal al PAID este gestiunea celor trei riscuri majore de dezastre naturale la care proprietarii de locuinţe sunt expuşi. Preţul poliţei PAD are un puternic caracter social, acesta fiind stabilit de legiuitor astfel încât să fie accesibil oricărui proprietar de locuinţă. Prin despăgubirile pe care PAID îşi asumă că le va plăti în caz de catastrofă naturală, bugetul central şi bugetele locale vor fi degrevate de sume importante, ce vor putea fi alocate sau investite pentru proiecte de anvergură, cum ar fi, de exemplu, refacerea infrastructurii după un eveniment major”, a declarat Aurelia Cristea, directorul general al PAID.

Poliţa de asigurare obligatorie a locuinţei poate fi emisă doar de societăţile de asigurare acţionare PAID (ABC Asigurari, Astra Asigurari, Carpatica Asig, Certasig, City Insurance, Credit Europe Asigurari, Euroins Romania, Generali, Grawe Romania, Groupama Romania, Platinum Asigurari si Uniqa Asigurari).

Proprietarii care deţin locuinţe cu valori de piaţă peste sumele minime ce pot fi asigurate prin poliţa PAD, pot încheia asigurări facultative pentru sume asigurate şi riscuri suplimentare la orice asigurător autorizat să practice riscuri de catastrofă naturală, indiferent dacă acesta este sau nu acţionar al PAID.

De exemplu, un proprietar al unui apartament în valoare de 80.000 de euro, situat în mediul urban, va trebui să încheie o poliţă PAD pentru cele trei riscuri de catastrofă naturală, la un preţ de 20 de euro, pentru o sumă asigurată de 20.000 de euro. Diferenţa dintre cei 20.000 de euro, acoperiţi prin PAD, şi valoarea de piaţă, de 80.000 de euro, poate fi acoperită  printr-o altă poliţă, de tip facultativ, fie tot pentru cele trei riscuri, fie pentru o gamă extinsă de riscuri.

PAID urmăreşte să faciliteze cetăţeanului accesul la activarea unei astfel de poliţe, implementând un sistem mai simplu, mai uşor de folosit.

PAID va implementa, în perioada următoare, un sistem care va simplifica procedura pentru proprietarii care doresc să îşi asigure locuinţele peste sumele minime prevăzute în legislaţia în vigoare. Sperăm ca în cel mai scurt timp să nu mai fie nevoie de încheierea a două poliţe - obligatorie şi facultativă -, şi să implementăm un sistem care să permită acoperirea riscurilor obligatorii şi a celor suplimentare pe o singură poliţă de asigurare”, a precizat Aurelia Cristea.

Amintim, că proprietarii care nu deţin, în prezent, niciun fel de asigurare pentru locuinţe pot fi sancţionaţi cu amendă de 100 la 500 de lei de către autorităţile locale. În plus, în eventualitatea producerii unuia dintre cele trei riscuri de catastrofă naturală (cutremur, inundaţie, alunecare de teren), aceştia nu vor mai primi despăgubiri de la bugetul de stat.

 

Despre PAID

Pool-ul s-a constituit ca societate de asigurare în luna noiembrie 2009, prin efortul comun a 12 societati de asigurare (ABC Asigurari, Astra Asigurari, Carpatica Asig, Certasig, City Insurance, Credit Europe Asigurari, Euroins Romania, Generali, Grawe Romania, Groupama Romania, Platinum Asigurari si Uniqa Asigurari), actionari PAID.

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale – PAID - este o componentă esenţială a programului român de asigurare a catastrofelor, program gestionat de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Conform prevederilor legii, PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuinţelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României - cutremur, inundaţii şi alunecări de teren.Activitatea efectivă a PAID a început in luna februarie 2010, iar prima zi de emitere a asigurărilor obligatorii pentru locuinte a fost 15 iulie 2010.


Acoperirea PAID este una de tip prim risc şi funcţionează pe principiul solidarităţii, adică se aplică acelaşii nivel de primă de asigurare pentru orice locuinţă, independent de gradul de vulnerabilitate specific acesteia. Primele de asigurare pentru PAD sunt de 20 de euro, pentru o sumă asigurată de 20.000 de euro, şi de 10 euro, pentru o sumă asigurată de 10.000 euro.

Comentarii Facebook