Luni 28 Noiembrie

Protest de la Cluj: Limba română predată la liceele germane și maghiare de profesori cu studii superioare, nu de învățători

 

Printr-o ordonanță de urgență Guvernul a modificat Legea Educației, iar la școlile cu predare în limbile minorităților naţionale orele de română vor fi predate de profesori cu studii superioare de specialitate.

 

Este vorba despre Ordonanța Guvernului din 23 august 2018 publicată în Monitorul Oficial nr.744 din 28 august 2018 cu privire la modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 

La început de an școlar 2018- 2019 constatăm cu mâhnire disprețul manifestat de autoritățile centrale față de educație și dascăli. Modificarea art. 263 din Legea educației naționale, prin introducerea unui nou aliniat: ”(71) În învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților naţionale, orele de Limba şi literatura română prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.” șterge cu buretele o îndelungată tradiție a învăţământului românesc și anume predarea Limbii și literaturii române de către învățător. Introducerea unei asemenea măsuri, aproape peste noapte, fără consultări adevărate, fără studii de impact dă peste cap bunul mers al educației elevilor din ciclul primar.

 

La Colegiul Național ”George Coșbuc” din Cluj-Napoca ne mândrim cu faptul că învățătorii încadrați la secția germană sunt cadre didactice dedicate, foarte bine pregătite profesional și capabile să predea Limba și literatura română în condiții excelente, așa cum toate evaluările naționale din anii trecuți au demonstrat-o.  Articolul menționat mai sus face o discriminare evidentă între cadrele didactice de la cele două secții : română și germană. Este important de precizat că învățătorii de la secția germană (clase cu predare în limbile minorităților naționale) nu mai pot preda Limba și literatura română în condițiile în care aceeași disciplină este predată de colegii lor la secția română, cu aceeași pregătire. Mai adăugăm că toți învățătorii de la secția germană au studiat Metodica predării Limbii și literaturii române, au susținut, în limba română, probă distinctă la examenele de titularizare și de obținere a gradelor didactice”, precizează conducerea Colegiului Național ”George Coșbuc” din Cluj-Napoca.

 

Considerăm că cele expuse mai sus pot constitui argumente pentru derularea demersurilor necesare anulării art. I, pct.17 din Ordonanța Nr. 9 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, publicată in Monitorul Oficial 744/28.08.2018 , în sensul că disciplina Limba și literatura română să fie în continuare predată de către învățătorul / profesorul pentru învățământul primar de la clasă”, mai precizează sursa citată.

 

La liceele cu predare în limba germană sau în limba maghiară, predarea Limbii Române va fi făcută de profesori de specialitate. 

Comentarii Facebook