Duminica 29 Ianuarie

Precizări cu privire la articolul ”Cum sunt ținuți ”sclavi” la UBB Cluj unii doctoranzi. Citește povestea DURĂ a unei tinere și acuzațiile GRAVE”

 

Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice a UBB a ținut să facă precizări importante cu privire la articolul ”Cum sunt ținuți ”sclavi” la UBB Cluj unii doctoranzi. Citește povestea DURĂ a unei tinere și acuzațiile GRAVE”, publicat marți, 6 septembrie 2015. 

 

În material, o doctorandă de la UBB Cluj, Lavinia Barbu, își acuza profesorii că practică o nouă formă de sclavie și îi obligă pe doctoranzi să le facă toată treaba, de la cercetările de laborator, până la susținerea orelor la clasă și practica studenților.

 

Cum sunt ținuți ”sclavi” la UBB Cluj unii doctoranzi. Citește povestea DURĂ a unei tinere și acuzațiile GRAVE

 

Articolul a stârnit vii dezbateri, fiind extrem de comentat. După o reacție firavă în primă fază, acum cei de la UBB Cluj o acuză pe tânăra doctorandă că nu și-a respectat obligațiile.

 

În urma discuţiilor purtate cu dl. prof. univ. dr. Călin-Laurenţiu Baciu, Directorul Şcolii Doctorale Ştiinţa Mediului, cu dl. prof. univ. dr. Alexandru Ozunu, Decanul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului şi cu dna conf. univ. dr. Delia Gligor, vă comunicăm următoarele:

 

Doctoranda Cociș (Barbu) Lavinia s-a prezentat la examenul de admitere la studii de doctorat în sesiunea septembrie 2014, candidând pentru un loc bugetat dintre cele atribuite dlui Prof. dr. Laurențiu-Călin Baciu, în calitate de conducător de doctorat. La interviul de la examenul de admitere, candidata a precizat că a început încă din timpul studiilor de master să lucreze cu dna Conf. Dr. Delia Gligor, că este angrenată, încă din luna august 2014, în proiectul PN-II-PT-PCCA-2013-4-0297, coordonat de dna Gligor și că la doctorat dorește să abordeze o temă care să includă cercetări experimentale asupra unor senzori electrochimici, subiect cu care s-a familiarizat în urma colaborării cu doamna profesor. În urma examenului, candidata a fost declarată admisă pe un loc bugetat fără bursă. Tema tezei, stabilită împreună cu conducătorul de doctorat și consemnată în Planul studiilor universitare de doctorat, este Comportamentul poluanților din grupa sulfurilor în apele subterane. Conducătorul de doctorat are activitate legată de studiul poluanților în apele subterane, reflectată prin publicații, proiecte de cercetare și lucrări de licență, master și doctorat coordonate. Colaborarea cu dna Conf. dr. Gligor, de formare chimist, reprezenta o bună premisă pentru dezvoltarea unei teme originale și foarte promițătoare. 

 

La data de 6 noiembrie 2014, doctoranda a solicitat trecerea la regim cu frecvență. După înmatriculare, doctoranda a desfășurat activități de cercetare în Laboratorul de Electrochimie coordonat de dna Conf. Dr. Gligor, activând în cadrul proiectului de cercetare și pentru elaborarea tezei de doctorat. De asemenea, a desfășurat activități didactice cu studenții, în limitele atribuțiilor studenților-doctoranzi, conform reglementărilor legale. 

 

Doctoranda a solicitat acordarea unui concediu de odihnă în cadrul proiectului PN-II-PT-PCCA-2013-4-0297, pentru perioada 1-22 aprilie 2015, iar la încheierea perioadei a demisionat din proiect. 

 

În aceste condiții, doctoranda nu a mai lucrat în laborator după data de 31 martie 2015 și nu a mai frecventat laboratorul, întrerupând activitatea pentru doctorat.

 

Doctoranda a fost invitată pentru clarificarea situației de conducătorul de doctorat, întrevedere desfășurată într-o atmosferă constructivă și în cadrul căreia s-au stabilit condițiile și programul de lucru care să conducă la derularea cu succes a pregătirii doctorale. 

 

Ulterior acestei întâlniri, doctoranda a întrerupt orice comunicare cu conducătorul de doctorat și nu a mai frecventat facultatea. Doctoranda a adresat un memoriu Directorului Școlii doctorale și Directorului CSUD în data de 26 mai 2015.

 

Conducătorul de doctorat a făcut toate eforturile pentru a comunica cu doctoranda, încercând să o contacteze prin e-mail și telefon, invitând-o pentru discuții la sediul facultății, pentru clarificarea aspectelor care o nemulțumesc. 

 

În ultimă instanță, a fost transmisă o invitație scrisă, prin poștă, la domiciliul doctorandei, pentru a o determina să participe la discuții. Întrevederea s-a desfășurat în data de 24 iunie 2015. 

 

În urma discuțiilor a rezultat că orice nelămurire sau posibilă divergență a fost clarificată, în pofida atitudinii extrem de negative pe care doctoranda a avut-o față de dna Conf. Dr. Gligor, ocazie cu care doctorandei i-a fost înmânat răspunsul la memoriu. 

 

După această dată, doctoranda nu a mai frecventat facultatea din nou și nu a mai comunicat cu conducătorul de doctorat. În data de 17 septembrie 2015 a solicitat o programare pentru susținerea proiectului de cercetare, fără a preciza dacă proiectul de cercetare este deja redactat, fără a exprima intenția de a veni la facultate pentru a-l discuta cu conducătorul de doctorat și pentru a relua activitatea de cercetare. 

 

Precizăm că doctorandei i-au fost asigurate condițiile pentru desfășurarea pregătirii doctorale, i s-a oferit accesul la resursele necesare și nu i s-a cerut să se implice în activități incompatibile cu statutul studentului doctorand. Hotărârea de a abandona activitatea pentru teza de doctorat și proiectul de cercetare îi aparține exclusiv doctorandei Lavinia (Barbu) Cociș, care nu s-a mai prezentat la activitățile de cercetare și nu a prezentat raportul acestor activități.

 

Situația descrisă arată că doctoranda Cociș (Barbu) Lavinia nu respectă programul unui doctorand cu frecvență, nu menține legătura cu conducătorul de doctorat, conform prevederilor Codului studiilor universitare de doctorat, iar prin îndelungata absență de la facultate împiedică conducătorul de doctorat să-și exercite atribuțiile conform aceluiași Cod și periclitează derularea elaborării tezei în bune condiții”. 

Comentarii Facebook