Luni 28 Noiembrie

Cluj - Mesaj important pentru părinți, după examenul de Evaluare Națională

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj avertizează părinții elevilor care au susținut examenul de Evaluare Națională să fie atenți, alături de copiii lor, la procesul de admitere în clasa a IX-a.

 

Joi, 7 iulie 2016, s-a afişat ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor clasei a VIII-a. Conform metodologiei, în perioada imediat următoare, 8-12 iulie 2016 este prevăzută completarea fişelor de înscriere de către părinţii elevilor.

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj recomandă părinţilor să consulte cu maximă atenţie Broşura de Admitere 2016 pentru judeţul Cluj (disponibilă şi on-line urmând link-ul http://www.isjcj.ro/htm/Admitere/2016/ISJ_Brosura_2016.pdf  ) şi să completeze pe fişa de înscriere un număr cât mai mare de opţiuni, ţinând cont, desigur, de ordinea inversă a preferinţelor. Practic, este recomandat ca numărul de opţiuni completate să fie cu atât mai mare, cu cât media de admitere este mai mica.

 

Este foarte important ca elevul să aibă pe fişa de opţiuni cât mai multe specializări completate, în aşa fel încât repartizarea computerizată să îi aloce un loc în consonanţă cu media sa de admitere. Ultima medie de intrare de anul trecut la unitatea şi specializarea dorită trebuie coroborată obligatoriu cu poziţia în ierarhia judeţeană de anul acesta. De aceea, atenţionăm părinţii că procesul de admitere se face ţinând cont de mai mulţi factori pe care nu îi pot controla (numărul de elevi care au optat pentru o specializare, media de admitere a acestora, poziţia pe fişa de opţiuni a fiecărui elev a unităţii şi a specializării respective) şi, pentru a evita situaţiile neplăcute în care un elev cu media de admitere mare nu este repartizat într-o clasă corespunzătoare, singura soluţie este să fie completate în mod realist cât mai multe opţiuni. Pentru exemplificare, vă oferim situaţia de anul trecut a 6 elevi care, deşi cu media de admitere peste 9, nu au fost repartizaţi în prima etapă a admiterii deoarece nu avuseseră suficiente opţiuni completate”, a afirmat inspectorul general școlar Cluj, Valentin Cuibus.

 

ISJ Cluj sublinează importanţa stabilirii realiste a listei de opţiuni, ţinând cont de dorinţa de carieră şi de competenţele elevului, de media de admitere obţinută, de raportul ierarhic cu alţi absolvenţi din acest an, dar şi de realităţile pieţei muncii.

 

Pentru informaţii privind completarea fişei de înscriere, părinţii se pot informa accesând următorul link http://admitere.edu.ro/Foaia.aspx

 

Pentru cazurile de absolvenţi din alte judeţe care doresc să urmeze învăţământul liceal la Cluj, ISJ Cluj pune la dispoziţia părinţilor un centru special de înscriere, organizat la Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică ”Octavian Stroia” Cluj-Napoca, strada Calea Turzii, nr.2, cu program în fiecare dintre cele 3 zile (8-12 iulie 2016) de la ora 9 la ora 16. 

 

Repartizarea computerizată se face conform calendarului, concomitent, la nivel naţional, în data de 19 iulie 2016.

 

Anul trecut, în județul Cluj, un elev cu media 9.30 a fost repartizat la o școală profesională pentru că părinții au completat greșit fișa de admitere, trecând numai câteva licee. La acestea copilul nu a intrat, neavând media necesară și a fost repartizat electronic, la final, la școlile rămase fără elevi.

Comentarii Facebook