Duminica 5 Februarie

Cluj: Concurs interjudeţean de lucrări experimentale de laborator şi inventică: ”Paşi pe urmele lui Edison”

 

Colegiul Tehnic de Transporturi ”Transilvania” Cluj-Napoca a organizat sȃmbătă 25 martie, a X-a ediție a Concursului interjudeţean de lucrări experimentale de laborator şi inventică: ”Paşi pe urmele lui Edison”.

 

Proiectul face parte din Calendarul activităților educative regionale și interjudețene 2017, fără finanțare M.E.N., domeniul științific, înscris la poziția 1381.

 

Unitatea de învăţământ coordonatoare, Colegiul Tehnic de Transporturi ”Transilvania” Cluj-Napoca a avut ca partener Colegiul Tehnic ”Raluca Ripan” Cluj-Napoca în organizarea şi desfăşurarea concursului.

 

La concurs au participat 10 echipe din mai multe județe ale țării: Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Olt, Sălaj și Suceava, fiecare echipă fiind compusă din 3-4 elevi și coordonată de 1-2 profesori.

 

Echipa de jurizare a concursului a fost alcătuită din cadre didactice de la Universitatea ”Babeş–Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Fizică, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică și Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

 

Concursul se adresează elevilor de liceu care  prezintă experimente practice pentru o probă cu tematică impusă şi o probă de originalitate. Scopul proiectului este stimularea creativităţii şi ingeniozităţii elevilor în domeniul ştiinţelor naturii şi tehnologiilor, în vederea inserţiei absolvenţilor în facultăţile de profil sau pe piaţa muncii.

 

Principalele activități ale proiectului au fost: mediatizarea concursului, selectarea elevilor și a experimentelor/proiectelor pentru concurs, întâlnirea preliminară a echipelor ȋncrise la Concursul interjudețean de lucrări experimentale de laborator şi inventică pentru elevi ”Paşi pe urmele lui Edison”.

 

Principalele obiective ale proiectului vizează:

 

• dezvoltarea de aptitudini, competenţe şi deprinderi prin realizarea experimentelor de fizică, chimie, biologie, discipline tehnice.

• atragerea si pregătirea elevilor în activităţi practice şi aplicative prin investigare şi descoperire;   

• obţinerea de performanţe de către elevi la concursurile organizate în şcoală sau în afara şcolii;

• dezvoltarea abilităţilor legate de munca în echipă;

• utilizarea terminologiei tehnice şi de specialitate prin expunerea liberă a lucrării în faţa unui auditoriu ;

• promovarea exemplelor de bune practici;

• promovarea iniţiativelor individuale şi de grup prin activităţile de diseminare propuse în proiect.

 

S-au evidențiat echipele de la următoarele școli: Liceul Teoretic ”Solomon Haliţa” din Sîngeorz-Băi, (Premiul I), Liceul Teoretic ”Petre Pandrea” din Balș, județul Olt, (Premiul al II-lea), Liceul ”Şt. O. Iosif” Rupea, jud. Braşov,  (Premiul al III-lea) şi echipa Colegiului Tehnic de Transporturi ”Transilvania” Cluj-Napoca care a primit Premiul special al juriului.    

 

Printre temele propuse pentru proba de originalitates-au numǎrat: ”Studiul spectrelor unor surse luminoase”, ”Metode de studiu a variației densității în gaze”, ” Instrumente optice cu smartphone” și ”Principiul de funcționare al ecografului”.

 

Pentru organizarea concursului şi premierea ȋn bani a elevilor cȃştigători, ne-au sprijinit prin sponsorizări, agenții economici cu care colaborează colegiul nostru: CTP Cluj-Napoca SA, SC Compexit Trading Cluj-Napoca, SC Polymobile Opel Cluj SRL, SC Brizard Romȃnia SRL, SC Elite Colour SRL, G&D Top Design şi SC Emerson SRL.

Comentarii Facebook