Duminica 28 Februarie

Poliția Locală Cluj-Napoca primește puteri suplimentare pentru a ridica mașinile parcate ilegal


Poliția Locală a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre care le va permite ridicarea mașinilor de pe ”spații verzi, parcuri de reședința, spații pietonale diverse”.

Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local 191/2009 privind buna gospodarire a municipiului Cluj-Napoca, modificata prin Hotararea nr. 505/2009, Hotararea nr. 90/2010, Hotararea nr. 99/2015 respectiv Hotararea nr. 509/2019.

Directia Generala Politia Locala si Directia Juridica precizeaza urmatoarele:

În data de 28 noiembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 273/2020 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale.

Necesitatea adoptarii actul normativ mai sus menționat este fundamentată pe problemele cu care se confruntă autoritățile locale, respectiv cea a parcării pe spatile verzi, in parcuri, zone pietonale. Aceasta initiativa reglementează ridicarea vehiculelor staționate pe domeniul public, în alte locuri decat cele care fac parte din drumul public (ex. spații verzi, parcuri de reședința, spații pietonale diverse).

Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operapimii/operațiunilor efectuate, in baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia.

Avand in vedere faptul ca, prin Hotararea Consiliului Local nr. 191 /2009 (privind buna gospodarire a municipiului Cluj-Napoca) modificata prin Hotararea nr. 505/2009, Hotararea nr. 90/2010, Hotararea nr. 99/2015 respectiv Hotarârea nr. 509/2019 este reglementat cadrul legal pentru instaurarea unui climat de ordine si curațenie pe teritoriul mun. Cluj-Napoca si fata de modificarile legislative intervenite, este necesara completarea cadrului legal, pentru a se putea interveni in cazul incalcarii normelor legale privind protejarea domeniului public sau privat al statului si al amenajarilor acestuia, de catre persoane fizice sau juridice, motiv pentru care apreciem utila, modificarea art.7 din HCL nr. 191/2009, in sensul completarii cu punctul 29, astfel: "ocuparea domeniului public cu vehicule in afara spatiilor marcate expres de administratorul domeniului public, cu amenda de la 500-2500 lei, putandu-se dispune in caz de staționare pe domeniul public, in alte locuri decat drumul public, masura tehnico-administrativa a ridicarii vehiculului, conform procedurii de ridicare stabilita prin OG nr.21/2002 cu modificările si completarile ulterioare”, se arată în propunerea Primăriei, supusă dezbaterii publice.

Etapa consultării publice are loc în perioada 16 decembrie 2020 – 5 ianuarie 2021. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Comentarii Facebook