Joi 30 Martie

Întrebări și răspunsuri despre METROUL clujean: O călătorie va costa 1,5 lei / Ce se întâmplă dacă Boc rămâne fără bani?


Experții care au realizat Studiul de Prefezabilitate pentru Metroul clujean au revenit cu răspunsuri la întrebările puse la dezbaterea de vineri, 15 octombrie. 

La o serie lungă de întrebări, experții plătiți cu milioane de euro de Primăria Cluj-Napoca nu au avut explicații atunci.

Iosif Pop: Suma anuala a costurilor de intretinere si exploatare ?  

Răspuns: Costurile medii anuale de operare și mentenanță au fost estimate la aprox. 29 mil. Euro pe an (aprox. 145 mil Lei).  

Iosif Pop: Costul calatoriei la deschidere ? 

Răspuns: Costul mediu al unei călătorii cu metroul din Cluj-Napoca s-a considerat de 1,5 lei. 

Iosif Pop: Care este valoarea subventiei anuale ? 

Răspuns: Valoarea medie a compensației anuale s-a estimat la aprox. 13 mil Euro pe an (aprox. 65 mil. Lei). 

Iosif Pop: Cati pensionari si elevi neplatitori sunt luati in calcul? 

Răspuns: În estimarea veniturilor aferente calculelor din analiza cost-beneficiu nu s-au cuantificat veniturile aferente pensionarilor și elevilor neplătitori. 

Traian Muresan: In SPF Septembrie 2020 la pagina 21 reiese ca si contributie la finantare ca UAT Cluj-Napoca va suporta 71.74%, iar UAT Floresti 28.26%. Din ce fonduri vor sustine cele 2 UAT-uri aceste costuri? De asemenea, in SPF avem 14 statii pentru un buget de 986 milioane Euro. Pentru 19 statii (conform ultimelor planse oficiale), cat este bugetul calculat si din ce fonduri vor sustine cele 2 UAT-uri aceste costuri? 

Răspuns: Valoarea totală a investiției (fără TVA) este de aprox. 1.730 mil. Euro (aprox. 8.524 mil. Lei) iar sursele de finanțare vor fi următoarele 

Fonduri Europene Nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020; 

Fonduri Europene Nerambursabile și Rambursabile prin Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) 2021-2027; 

Fonduri Europene Nerambursabile prin Programul Operațional Transporturi (POT) 2021- 2027; 

Alocații de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor; 

Alocații de la bugetul local prin UAT Municipiul Cluj-Napoca și UAT Comuna Florești; Alte surse legal constituite identificate pe parcurs. 

Răspuns: Graficul de execuție inițial a fost bazat pe asigurarea unei finanțări integrale imediate în principal din fonduri europene nerambursabile și rambursabile prin PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Conform surselor de finanțare cunoscute până în prezent s-a prezentat un Grafic de realizare a investiției bazat pe o alocare reală conform schemei de finanțare propuse.

RĂZVAN RADU: La cât este estimată Secțiunea de metrou pusă în funcțiune în 2026? ȘEF PROIECT: Prima Secțiune (Sfânta Maria – Sopor) este estimată la aprox. 800 mil Euro, din care se asigură 300 mil. Euro prin bugetul PNRR - Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) 2021-2027 Fonduri Europene Nerambursabile și Rambursabile, 260 mil Euro prin bugetul POT - Programul Operațional Transporturi (POT) 2021-2027 Fonduri Europene Nerambursabile și restul de la bugetul național prin credite de angajament din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, fiind astfel asigurată toată finanțarea primei secțiuni. 

RĂZVAN RADU: Ce se întâmplă dacă una din cele 3 surse de finanțare nu este asigurată pe timpul execuției? 

ȘEF PROIECT: Graficul de execuției este realizat în condițiile în care este asigurat fluxul bugetar (cash flow-ul) 100% corespunzător alocărilor solicitate din Studiul de fezabilitate. Dacă una din cele 3 surse de finanțare nu este asigurată pe timpul execuției se va mări durata de execuție. 

DIRECTOR: Conform legii contractele se semnează când există prevedere bugetară. Graficul de execuție prezentat de Proiectant este unul realist. 

METROU Cluj - Traseul METROULUI, stațiile și alte detalii prezentate pe simularea Google Earth Pro - VIDEO

Comentarii Facebook