Marti 16 August

Bărcile cu motor interzise pe Tarnița și Beliș. Este vorba numai de cele cu carburanți fosili - Citește propunerea de regulament


Consiliul Județean va dezbate Regulamentul de Navigație pe lacurile Beliș și Tarnița. Propunea lui Alin Tișe este de scoatere a bărcilor și ambarcațiunilor cu carburanți fosili. 

Amenda pentru cei care vor circula în continuare ajunge la 6000 de lei pentru persoane fizice și 50.000 de lei pentru cele juridice. 

Regulament de Navigație Tarnița:

Pe lacul Tarnița

Stabilirea a 3 zone de reglementare, după cum urmează:

ZONA I - care cuprinde zona situata in imediata apropiere a barajului la mai putin de 200 m pe toata latimea lacului;

ZONA II - care cuprinde zona plajelor I,II,III,IV si V la o distanta de 50 m de la mal spre interiorul lacului;

ZONA III - care cuprinde toate celelalte enclave si aductiuni, inclusiv coada lacului.

- Pentru protejarea sursei de apă potabilă a județelor Cluj și Sălaj, se interzice accesul, navigarea și acostarea ambarcațiunilor și desfășurarea oricărei activități, în ZONA I. Interdicția se instituie conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 930/2005, întrucât la 100 m amonte de baraj, pe malul stâng al Acumulării Tarnița, este amplasat turnul deținut de Compania de Apă Someș SA., de captare a apei brute în vederea tratării.

- Pentru desfăşurarea în condiții de siguranţă a navigaţiei, evitarea accidentelor, protejarea zonei ecologice, păstrarea liniştii pentru populaţia din zonă şi persoanele aflate la odihnă şi agrement, se interzice navigarea în ZONA II. Singura activitate permisă în Zona II o constituie plecarea/acostarea ambarcațiunilor de la/la ponton sau direct de la/la mal în zona plajelor (zona II), însă aceasta se va face cu viteză redusă, pentru a nu pune în pericol integritatea persoanelor aflate în apă și pentru a nu produce valuri ce pot afecta celelalte ambarcațiuni și pontoane de la mal.

- Pentru protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni, se interzice navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de acestea.

- Având în vedere statutul de arie naturală protejată, pentru evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi, se interzice accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale. Încălcarea obligației prevăzute la alin. (1) constituie contravenție prevăzută de art. 52 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 96, alin. (1), pct. 21 din același act normativ cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

 - Se interzice desfășurarea activităților de întreținere a ambarcațiunilor, deținerea oricăror materiale și echipamente, precum și desfășurarea oricăror alte activități direct pe suprafața lacului și/sau în imediata vecinătate a acestuia, dacă există riscul de scurgeri de uleiuri, combustibili, lubrifianți, detergenți și alte substanțe poluante.

- Este interzis să se arunce, să se deverseze, să se lase să cadă sau să se scurgă în lac, obiecte sau substanţe de natură a crea o piedică sau un pericol pentru navigaţie sau  o sursă de poluare.

- Pe suprafața lacului Tarnița este permisă navigația vaselor de agrement şi sportive, precum şi a celor având ca scop deservirea populaţiei, propulsate cu vâsle, vele, pedale și motoare electrice, care respectă caracteristicile tehnice de funcţionare şi prevenirea poluării mediului şi sunt conduse de personal calificat şi brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

- Proprietarii vaselor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcţionarea corespunzătoare şi dotarea cu personal calificat şi brevetat corespunzător. 

- Pentru desfășurarea navigației în condiții de siguranță, se stabilesc următoarele reguli:

a) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Tarnita, ambarcatiunile de orice fel au obligatia să reducă viteza până la limita evitării oricărui accident.

b) Navigația se va desfășura în așa fel încât malul cel mai apropiat al lacului să se afle pe partea dreaptă, în sensul de deplasare al ambarcațiunii.

c) Schimbarea sensului de deplasare sau traversarea lacului se face numai în condiții de siguranță a navigatiei și fără a perturba buna desfășurare a altor activități.

d) Navigația a două ambarcațiuni motorizate în același sens se va face respectând o distanță de minim 250 m între acestea.

e) Este interzis să se lase a ieşi în afara bordurilor ambarcațiunilor, obiecte care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navelor, a materialelor sau instalațiilor plutitoare sau a instalaţiilor aflate pe calea navigabilă sau în vecinătatea ei.

 - În caz de accident care pune în pericol persoanele aflate la bord, conducătorul ambarcațiunii trebuie să facă uz de toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a salva aceste persoane.

- Orice conducător de ambarcațiune, aflată în apropierea unei alte ambarcațiuni, victimă a unui accident care pune în pericol persoane sau ameninţă să producă o obstrucţionare a navigației, este obligat, în măsura în care nu pune în pericol siguranţa propriei sale nave, să acorde asistenţă imediată.

- Concursurile nautice şi alte manifestări care pot afecta siguranţa sau buna desfăşurare a navigaţiei se vor organiza numai cu avizul autorității navale competente și al administratorului lacului, care vor stabili măsurile necesare în vederea asigurării siguranței navigatiei și protecției persoanelor. Asigurarea măsurilor și a logisticii necesare pentru desfășurarea concursurilor nautice revine în exclusivitate organizatorilor.

-  Antrenamentul sportivilor cu ambarcațiuni se va desfășura în baza unui program aprobat de către autoritatea navală competentă. Antrenamentul se va desfășura în prezența unui antrenor care îl va supraveghea dintr-o ambarcațiune cu motor electric,  în vederea interventiei rapide în caz de accident. Ambarcațiunile care navighează în zonele de antrenament au obligatia păstrării unei distante și viteze corespunzatoare evitarii oricărui pericol.

- Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte: accesul, navigarea și acostarea ambarcațiunilor de orice fel și desfășurarea oricărei activități în ZONA I, navigarea ambarcațiunilor de orice fel în ZONA II, cu excepția plecării / acostării ambarcațiunilor,

încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 9, plecarea / acostarea ambarcațiunilor de la / la ponton sau direct la mal în zona plajelor (zona II) fără a reduce viteza, navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de maluri, încălcarea regulilor de navigație prevăzute la art. 11.

Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. a) - c) se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei. Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. d) – f) se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei.

- Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului regulament, precum și constatarea contravențiilor prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul regulament se fac de către agenții constatatori din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Cluj - Biroul Arii Protejate. Procesul verbal de constatare a contraventiilor se inainteaza Presedintelui Consiliului Judetean Cluj sau persoanei desemnate de catre acesta in termen de cel mult 5 zile de la intocmire. Stabilirea sanctiunilor pentru contraventiile constatate se face de catre Presedintele Consiliului Judetean Cluj sau de catre persoana desemnata de catre acesta in termen de cel mult 10 zile de la intocmirea procesului – verbal. Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului in termen de cel mult 30 zile de la intocmirea acestuia. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.

Regulament de Navigație Lacul Beliș Fântânele

Pe lacul Fântânele

- Având în vedere statutul de arie naturală protejată, pentru evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi, se interzice accesul pe lacul Fântânele a oricărui mijloc motorizat care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale. Încălcarea obligației prevăzute la alin. (1) constituie contravenție prevăzută de art. 52 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează conform prevederilor art. 96, alin. (1), pct. 21 din același act normativ cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

 - Se interzice desfășurarea activităților de întreținere a ambarcațiunilor, deținerea oricăror materiale și echipamente, precum și desfășurarea oricăror alte activități direct pe suprafața lacului și/sau în imediata vecinătate a acestuia, dacă există riscul de scurgeri de uleiuri, combustibili, lubrifianți, detergenți și alte substanțe poluante.

- Este interzis să se arunce, să se deverseze, să se lase să cadă sau să se scurgă în lac, obiecte sau substanţe de natură a crea o piedică sau un pericol pentru navigaţie sau  o sursă de poluare.

- Pentru protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni, se interzice navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de acestea.

- Pe suprafața lacului Fântânele este permisă navigația vaselor de agrement şi sportive, precum şi a celor având ca scop deservirea populaţiei, propulsate cu vâsle, vele, pedale și motoare electrice, care respectă caracteristicile tehnice de funcţionare şi prevenirea poluării mediului şi sunt conduse de personal calificat şi brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  Proprietarii vaselor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcţionarea corespunzătoare şi dotarea cu personal calificat şi brevetat corespunzător. 

- Pentru desfășurarea navigației în condiții de siguranță, se stabilesc următoarele reguli:

a) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Fântânele, ambarcatiunile de orice fel au obligatia să reducă viteza până la limita evitării oricărui accident.

b) Navigația se va desfășura în așa fel încât malul cel mai apropiat al lacului să se afle pe partea  dreaptă, în sensul de deplasare al ambarcațiunii.

c) Schimbarea sensului de deplasare sau traversarea lacului se face numai în condiții de siguranță a navigatiei și fără a perturba buna desfășurare a altor activități.

d) Navigația a două ambarcațiuni motorizate în același sens se va face respectând o distanță de minim 250 m între acestea.

e) Este interzis să se lase a ieşi în afara bordurilor ambarcațiunilor, obiecte care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navelor, a materialelor sau instalațiilor plutitoare sau a instalaţiilor aflate pe calea navigabilă sau în vecinătatea ei.

 - În caz de accident care pune în pericol persoanele aflate la bord, conducătorul ambarcațiunii trebuie să facă uz de toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a salva aceste persoane.

- Orice conducător de ambarcațiune, aflată în apropierea unei alte ambarcațiuni, victimă a unui accident care pune în pericol persoane sau ameninţă să producă o obstrucţionare a navigației, este obligat, în măsura în care nu pune în pericol siguranţa propriei sale nave, să acorde asistenţă imediată.

- Concursurile nautice şi alte manifestări care pot afecta siguranţa sau buna desfăşurare a navigaţiei se vor organiza numai cu avizul autorității navale competente și al administratorului lacului, care vor stabili măsurile necesare în vederea asigurării siguranței navigatiei și protecției persoanelor. Asigurarea măsurilor și a logisticii necesare pentru desfășurarea concursurilor nautice revine în exclusivitate organizatorilor.

- Antrenamentul sportivilor cu ambarcațiuni se va desfășura în baza unui program aprobat de către autoritatea navală competentă. Antrenamentul se va desfășura în prezența unui antrenor care îl va supraveghea dintr-o ambarcațiune cu motor electric,  în vederea interventiei rapide în caz de accident. Ambarcațiunile care navighează în zonele de antrenament au obligatia păstrării unei distante și viteze corespunzatoare evitarii oricărui pericol.

Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:

încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 4,

navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de maluri,

încălcarea regulilor de navigație prevăzute la art. 7.

- Contravenția prevăzută la alin. 1, lit. a) se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei.

- Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. b) și c) se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei.

- Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului regulament, precum și constatarea contravențiilor prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul regulament se fac de către agenții constatatori din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Cluj - Biroul Arii Protejate. Procesul verbal de constatare a contraventiilor se inainteaza Presedintelui Consiliului Judetean Cluj sau persoanei desemnate de catre acesta in termen de cel mult 5 zile de la intocmire. Stabilirea sanctiunilor pentru contraventiile constatate se face de catre Presedintele Consiliului Judetean Cluj sau de catre persoana desemnata de catre acesta in termen de cel mult 10 zile de la intocmirea procesului – verbal. Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului in termen de cel mult 30 zile de la intocmirea acestuia. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.

Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:

Nu este cazul.

Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:

Nu este cazul.

Secțiunea a  4-a - Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:

Proiectul de hotărâre va fi postat pe site-ul Consiliului Județean Cluj www.cjcluj.ro timp de 30 de zile, perioadă în care, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Se va solicita avizul Administrației Parcului Natural Apuseni, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

Se va solicita aprobarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind navigația civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea a 5-a - Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:

Dupa aprobarea actului administrativ, se vor stabili prin Dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Cluj angajații Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, care vor avea calitatea de agent constatator.

Măsuri de implementarea a hotărârii:

1. Persoanele desemnate ca și agenți constatatori vor controla modul de aplicare a prevederilor regulamentelor și vor constata și sancționa contravențiile prevăzute de legislația în vigoare și de prezentele regulamente.

Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:

– adresa Agenției pentru Protecția Mediului Cluj nr. 21655/15.10.2020;

– Decizia Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj nr. 147/1994;

- Decizia Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj nr. 67/1995;

– Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 60/1999;

– Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 70/1999;

– Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 29/2001;

Urmăriţi-ne

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter pentru a primi cele mai noi stiri!

Comentarii Facebook