Duminica 24 Septembrie

Ultima oră! Se amână cu două zile probele de competenţă la Bacalaureat. Încheierea situaţiei şcolare pentru elevii din clasele terminale, prelungită


Ministrul Educaţie, Ligia Deca, ia măsuri de ultim moment astfel încât anul şcolar să poată fi încheiat cu bine. Probele de competenţă la Bacalaureat, care ar fi trebuit să înceapă luni, se amână cu două zile. Este declaraţia pe care a făcut-o în urmă cu scurt timp, Ministrul Educaţiei, după şedinţa de Guvern în care s-a adoptat memorandumul promis profesorilor în contextul grevei din învățământ.

Având în vedere contextul actual, am semnat ordinul de ministru prin care, pentru clasele a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a pentru seral şi frecvenţă redusă, perioada de încheiere a situaţiei şcolare se prelungeşte până pe 13 iunie”, a anunţat Ligia Deca.

De asemenea, Deca a precizat că, în ceea ce priveşte celelalte clase, nu se impun modificări. Înscrierea la examene se va prelungi până în 13 iunie, iar probele de competență la Bac se vor amâna cu două zile.

În acest context, probele de competenţe din cadrul examenului de bacalaureat se vor susţine în perioada 14 – 23 iunie. În ceea ce privește probele scrise nu se impune în acest moment modificarea calendarului”, a mai anunţat ministrul Educaţiei. 

Mediile se vor putea încheia cu două note

Ordinul ministrului Educaţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, care prevede că mediile se pot încheia cu două note, a fost trimis spre publicare, anunţă Ministerul Educaţiei.

Au fost integrate propunerile de modificare a proiectului supus consultării publice, astfel încât: în anul şcolar 2022-2023, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două. În anul şcolar 2022-2023, situaţia şcolară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată de către consiliul profesoral din unitatea de învăţământ în şedinţa de încheiere a cursurilor şi fără ca acesta să aprobe raportul privind situaţia şcolară anuală", afirmă reprezentanţii ministerului.

Ministerul Educaţiei menţionează că modificările propuse asigură cadrul legal pentru încheierea situaţiei şcolare a elevilor cu minimum două note/calificative de către profesorii care sunt în activitate în această perioadă sau care îşi reiau activitatea, şi nu implică încheierea situaţiei şcolare de către conducerea unităţii şcolare sau de către un alt cadru didactic decât cel care predă la clasă.

Comentarii Facebook