Ai primit o moștenire prin testament? Fii atent că tot va trebui să faci succesiune. Dacă nu o faci în doi ani, mai plătești o avere impozit

Testamentul nu îți asigură intrarea în posesia moștenirii

Cei mai mulți moștenitori consideră că dacă există un testament prin care au primit o moștenire, aceasta va intra automat în posesia lor. Nimic mai fals. Chiar dacă prin testament o rudă și-a exprimat voința prin testament valabil, asta nu înseamnă câtuși de puțin că vei primi automat moștenirea.  

Succesiunea este obligatorie, chiar și atunci când există un testament valabil, care îndeplinește toate condițiile legale. Adică, de exemplu, în cazul în care testamentul este olograf, acesta trebuie să fie scris absolut integral, datat și semnat de cel care dorește să lase moștenirea. Există și testamentul notarial, care este autentificat de notar. Ei bine, chiar și în această situație când testamele sunt valabile este nevoie să faci succesiunea.     

Dacă există un testament valabil, succesiunea se va face după regula că patrimoniul persoanei decedate se va transmite moștenitorilor instituiți sau legali în baza a ceea ce s-a prevăzut prin testament.

Cu alte cuvinte, ceea ce trebuie reținut este că atunci când ai un testament împărțirea moștenirii se va face potrivit voinței celui care ți-a lăsat moștenirea, dacă testamentul este legal.

Potrivit Art. 955 alin. (1) Cod civil:

Patrimoniul defunctului se transmite prin moștenire legală, în măsura în care cel care lasă moștenirea nu a dispus altfel prin testament”, unde conform art. 953 al aceluiași act normativ „Moștenirea este transmisiunea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă”.

Ce se întâmplă dacă nu faci succesiunea?

În cazul moștenirii legale există următoarele categorii de moștenitori, în ordinea priorității la moștenire, conform Legal Badger.

  • Grupa I-a include copiii persoanei decedate, nepoții sau strănepoții, care, potrivit legii, pot fi copii naturali sau adoptați;
  • Grupa a II-a desemnează părinți, frați, surori sau descendenți ai acestora;
  • Grupa a III-a menționează bunici sau străbunici ai persoanei decedate, care pot fi pe linie maternă sau paternă;
  • Grupa a IV-a îi include pe următorii: mătuși, unchi, veri primari sau frați și surori ai bunicilor, până la gradul al patrulea de rudenie.

Dacă te gândești că nu este nicio grabă pentru a face succesiunea, ei bine te înșeli. Ai timp doi ani să amâni, dar, după aceea, tergiversarea te va costa foarte mult. Cu cât moștenirea este mai mare, cu atât și taxele pe care le vei plăti vor fi mai mari. Mai exact, dacă succesiunea este demarată după mai mult de doi ani de la data decesului, costurile tale nu vor mai fi doar taxele notariale, ci și un impozit de 1% din valoarea bunurilor supuse moștenirii. 


Comentarii Facebook