Miercuri 8 Februarie

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, reprezentată la o nouă întâlnire din cadrul consorțiului EUt+


Universitatea Politehnica din Cartagena a găzduit în perioada 31 ianuarie – 5 februarie, întâlnirea de lucru lunară, devenită deja tradițională ca dinamică în cadrul consorțiului Universitatea Europeană de Tehnologie, EUt+. 

Universitatea Tehnică din  Cluj-Napoca (UTCN) , ca membru alături de celelalte 7 universități de prestigiu din Europa, a participat cu o delegație formată din 13 membri, 8 cadre didactice și 5 studenți, condusă de domnul Rector, Prof.dr.ing. Vasile Țopa. 

Toate activitățile desfășurate pe parcursul celor 4 zile au avut loc în format hibrid și au vizat mai multe pachete de lucru, cu obiective variate.

În cadrul proiectului INNO-EUt+ a avut loc etapa finală a competiției de start-up-uri - Startup meeting and demoday, la care au participat echipe de studenți de la universitățile partenere. Echipa UTCN reprezentată de studenții Vasile Marian Danci, Alexandru Cîrlejan și Lavinia Fodor, au prezentat ideea inovatoare disSEApate. 

INNO –EUt+ vizează promovarea antreprenoriatului și stimularea competențelor antreprenoriale, intraprenoriale și inovatoare ale studenților, cadrelor didactice și personalului din cadrul EUt+ și este coordonat la nivelul UTCN, de Conf.dr.ing. Ovidiu Stan.

Un alt eveniment din cadrul acestei întâlniri a fost EthiCo Intensive Study Program , proiect suport în cadrul Laboratorului de Cultură și Tehnologie ECT Lab+. Activitățile derulate în cadrul acestui eveniment au fost dedicate tuturor studenților, doctoranzilor și postdoctoranzilor. Tematica principala abordată a fost conștientizarea problemelor de etică în relație cu ecologia și sustenabilitatea. Programul de Studiu Intensiv a fost un real succes, cu participanți interesați de tematică și studiile de caz prezentate. Coordonatorul proiectului în UTCN este S.l.dr.arh. Silivan Moldovan.

Pentru prima dată de la constituirea Student Board, studenții reprezentanți ai celor 8 universități partenere, s-au întâlnit pentru a stabili calendarul activităților din acest an, activități orientate spre creșterea notorietății EUt+ în rândul comunităților de studenți din alianță. Prima activitate în această direcție va fi prilejuită de Ziua Europei, desfășurată în luna mai, când vor fi organizate evenimente de informare și conștientizare, similare în fiecare campus din consorțiul EUt+. Evenimentul se va încheia cu o competiție ai cărei câștigători vor putea beneficia de o vizită într-una dintre universitățile partenere. Reprezentanții UTCN participanți au fost studenții Titus Maghiar si Răzvan Popa. 

 Un progres important s-a realizat în cadrul  pachetului de lucru 3, coordonat de Prof. dr.ing Cristina Câmpian, directorul proiectului EUt+ în UTCN. Acesteia i s-au alăturat Conf.dr.ing. Camelia Negruțiu, care coordonează clusterul Civil Engineering  și Ș.l dr. ing. Marius Buru.

S-au discutat și organizat acțiunile necesare sprijinului academic și urmărirea studenților în mobilitate, pregătirea documentelor de suport pedagogic pentru aceștia și organizarea suportului lingvistic înainte și în timpul mobilității. 

Studenții prezenți la Cartagena au fost consultați cu privire la aspectele legate de mobilități, atât înainte cât și după, dar mai ales din punct de vedere academic: cursuri, recunoaștere credite, limba de predare, etc. S-a discutat și un calendar pentru diferite programe anuale ale universităților .

O întâlnire importantă a fost cea dedicată noilor clustere, în care s-au stabilit etapele-cheie pentru constituirea acestora : schema logică de inițiere, hărți de mobilitate, modele, probleme operaționale.

Noile clustere vor fi organizate pe specializările Arhitecture, Industrial Engineering  și  Food Technology and Engineering, însă la întâlnire au participat cadre didactice și de la alte specializări, interesate de inițierea de colaborări de acest tip. 

 În cadrul aceleiași întâlniri, au avut loc discuții legate de ghidul de referință propus de Comisia Europeana pentru viitoarea diplomă unică europeană. 

În cadrul laboratorului comun pentru cercetarea pedagogică și învățarea centrată pe student, la care a participat doamna Conf.dr. Claudia Marian, s-a discutat implementarea unui chestionar online pentru analiza nevoilor și experiențelor de formare a profesorilor.  

In cadrul pachetului de lucru 4, discuțiile s-au concentrat pe organizarea institutelor de cercetare EUt+ (EUt+ research institutes), a biroului comun de cercetare EUT+ (Eut+ common research office) precum și aspecte legate de proiectul EUt +Extras. 

 În cadrul întâlnirii de lucru de la Cartagena, Institutul pentru Nanoștiințe și Nanotehnologii al EUT+ (EUTINN) a organizat a doua ediție a atelierului de lucru  EUTINN,  în format hibrid. 

Comitetul de conducere al EUt+, format din rectorii celor 8 universități și din principalii reprezentanți, a avut întâlniri de lucru în care s-au discutat pașii următori în strategia de dezvoltare a Universității Europene de Tehnologie. În urma acestor întâlniri, s-au semnat  Memorandum of Agreement (MOA) pentru înființarea EUt+ research institutes, MOA a biroului comun de cercetare EUT+ (Eut+ common research office), precum și un document cadru  pentru următoarele institute de cercetare si noile clustere.

La întâlnirea găzduită de Universitatea Politehnica din Cartagena au participat reprezentanți ai Ministerului  Învățământului regiunii Murcia. 

Interacțiunea între reprezentanții celor 8 universități, activitățile și grupurile de lucru în care au fost implicați în cadrul acestei întâlniri și rezultatele la care s-a ajuns,  au încurajat angajamentul intern și au accelerat procesul de integrare în cadrul alianței EUt+. Următoarea întâlnire de lucru va fi găzduita de către UTCN la sfârșitul lunii martie.

Prin aderarea la alianța European University of Technology, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se deschide spre spațiul european al educației și cercetării, în condiții de creștere a nivelului de calitate, performanță, atractivitate și competitivitate.

Comentarii Facebook