Duminica 9 Mai

Scandal la Camera Notarilor Cluj! S-a făcut plângere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

 

Patru candidați la concursul de notar public, organizat în 2014 la Cluj-Napoca, au ajuns să facă plângere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru a-și găsi dreptatea. 

 

Ei susțin că în alte județe s-au făcut suplimentări de locuri pentru candidații cu medii de peste 9.00, dar la Cluj-Napoca nu. În plus, cei patru candidați sublinează că, în 2013, fiul unui ”reprezentant al Camerei Cluj în Consiliul Uniunii” a intrat pe ”șmecherii” deși avea media ”8.06, medie obţinuta doar după admiterea contestaţiei acestuia”. Pentru acest candidat, în 2013, s-au suplimentat locurile până când a intrat în rândul notarilor din Cluj.  

 

Patru candidaţi la concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar din cadrul Camerei Notarilor Publici Cluj, organizat in anul 2014, cu medii de 9.56, 9.46, 9.35, 9.32  îşi caută dreptatea de 6 luni adresând memorii Ministrului Justiţiei, Camerei Notarilor Publici Cluj, Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

 

Aceşti candidaţi sunt nemulţumiţi de faptul că au fost declaraţi respinşi la acest concurs, în condiţiile în care, colegi de-ai lor, înscrişi la acest concurs în cadrul altor Camere, au fost declaraţi admişi ca urmare a suplimentării locurilor în cadrul acestor camere. Suplimentarea locurilor din cadrul acestor Camere a fost făcută ca urmare a propunerii de suplimentare a locurilor adresată de forul superior, respectiv Consiliul Uniunii Notarilor Publici din România, care a constatat o foarte bună pregătire profesională a candidaţilor la nivel naţional, dar şi o nevoie de a creşte numărul de notari stagiari – aspect cerut de mai multe ori camerelor, propunând astfel suplimentarea locurilor pentru toţi candidaţii care au obţinut media peste 9,00. 

 

Camera Cluj este singura cameră din ţară organizatoare de concurs care a refuzat suplimentarea numărului de locuri, în condiţiile în care aceşti candidaţi nemulţumiţi au îndeplinit aceleaşi condiţii ca şi colegii declaraţi admişi din cadrul altor Camere (de exemplu, Camera Notarilor Publici Bucureşti, Camera Notarilor Publici Galaţi) respectiv au dobândit medii între 9,56-9,32 şi chiar mai mici.

 

Cei patru au depus un memoriu la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, care analizează comiterea faţă de aceştia a unei duble discriminări şi care se va pronunţa după data de 25 martie 2015. Prima se refera la discriminarea la nivel naţional a acelor patru candidaţi nemulţumiţi faţă de candidaţii declaraţi admişi de alte Camere în urma propunerii Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. 

 

Cei patru reclamă și faptul că este vorba și despre o discriminare la nivel local, având în vedere faptul ca în anul 2013, Camera Notarilor Publici Cluj a hotărât suplimentarea locurilor pentru un candidat care a obţinut media 8.06, medie obţinuta doar după admiterea contestaţiei acestuia. ”Motivul atâtor privilegii de care s-a bucurat candidatul, să fie oare profesia de notar public a tatălui şi cea de reprezentant al Camerei Cluj în Consiliul Uniunii?”, se întreabă cei patru candidați.

 

Știri de Cluj a solicitat Camerei Notarilor Publici Cluj un răspuns vis-a-vis de aceste acuzații. 

-------------------

UPDATE

 

Redăm mai jos petiția adresată Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării:

 

PETIȚIE

prin care solicitam constatarea şi sancţionarea contravenției  săvârşită de:

1.CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ, cu sediul in Cluj-Napoca, strada Ion Budai Deleanu nr.72, judetul Cluj, adresa de e-mail: cnpcluj@gmail.com

2.UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI, CONSILIUL UNIUNII , cu sediul in  Bucuresti, strada General Berthelot nr.41, sector 1, cod postal 010164, cod fiscal 8418620,

Consideram că prin fapta ce face obiectul acestei petiţii am fost discriminati.

Vă solicit ca, in temeiul dispozitiilor art.19 alin.1 litera c , art.20 alin.3 din Ordonanta Guvernului nr.137/2000, sa investigati, sa constatati, sa sanctionati faptele de discriminare si sa dispuneti obligarea partii care a savarsit fapta sa ia masurile necesare pentru inlaturarea  consecintele faptelor discriminatorii.

De asemenea, solicitam să ni se comunice modul de soluţionare a acestei petiţii.

MOTIVELE PETIŢIEI SUNT URMĂTOARELE:

 

În fapt,

 

În anul 2014, la nivelul tarii a fost organizat concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar. Camera Notarilor Publici Cluj a scos la concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar patru locuri. După finalizarea concursului şi publicarea pe site-ul instituţiei a listei finale cu rezultatele acestuia, Colegiul director al Camerei a formulat propunerea de validare a concursului prin decizia nr.170 din data de 11.10.2014, către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, aşa cum prevede art. 23 alin.1 al Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului de dobândire a calităţii de notar stagiar, prin care erau declaraţi admişi, în ordinea mediilor, primii patru candidaţi.  

Ulterior, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu prilejul validării rezultatelor concursurilor trimise de către Camerele organizatoare, a constatat că nivelul de pregătire al candidaţilor a fost foarte bun, a recomandat Colegiilor directoare ale Camerelor Notarilor Publici suplimentarea numărului de locuri destinate acestui concurs (citat din răspunsul dat de UNNPR directorului de la Ştiri de Cluj ).

În consecinţă, la nivelul unor camere (Bucureşti, Galaţi şi Ploieşti), în urma propunerii de suplimentare şi a discuţiilor purtate în Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, s-a decis suplimentarea locurilor destinate notarilor stagiari pentru toţi candidaţii care au obţinut medii peste 9,00. Menţionăm că aceste camere (singurele de altfel care aveau candidaţi cu medii peste 9,00 respinşi) au avut iniţial, fiecare câte zece locuri destinate concursului de notar stagiar şi au suplimentat patru, două şi respective tot patru locuri.

Camera Notarilor Publici Cluj este singura camera din ţară care a refuzat suplimentarea locurilor (cu toate că erau şapte candidaţi cu medii peste 9,00), atât la solicitarea Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România cât şi la cererea adresată Colegiului director al acesteia, de către subsemnatul, ... în termenul legal prevăzut.

Considerăm că refuzul Colegiului director al Camera Notarilor Publici Cluj este discreţionar şi discriminatoriu deoarece modul de dobândire a calităţii de notar stagiar ar trebui să fie egal pentru toţi candidaţii, la nivel naţional, diferenţa substanţială dintre mediile de promovare a concursului la nivelul Camerelor neavând justificare.

Caracterul disciminatoriu şi arbitrar al deciziei Colegiului director de a nu suplimenta în acest an niciun loc, este relevat şi de faptul că la Concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar din anul 2013 acelaşi organ de conducere, cu aceeaşi structură, aprobă cererea de suplimentare a unui loc pentru candidatul situat pe poziţia a cinci-a din lista finală a rezultatelor, cu media de 8,06. Media candidatului B:M.O. de 8.06, a fost obţinută după ce mai întâi s-a admis contestaţia la proba scrisă (fiind singura probă la care se permite formularea contestaţiilor, nu şi la proba orală, cu toate că această probă este în întregime înregistrată audio-video, potrivit art.11 alin.2 din Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului şi concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar), şi în consecinţă, de la nota iniţială de 8.20 a primit 8.40. Astfel, cu media mărită, se îndeplinea prima condiţie de promovabilitate a examenului, şi anume, de a avea media peste 8.00, aşa cum prevede art.23 alin.3 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, mai trebuia suplimentat un loc – sens în care s-a depus un memoriu la Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Cluj. 

În şedinţa extraordinară a Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici Cluj din data de 09.11.2013, Colegiul director a analizat memoriul întocmit de B.M.O. după afişarea rezultatelor finale ale concursului, "şi a constatat că cele invocate de petent în memoriul său au fost motive suficiente ca să fie admisă contestaţia şi, implicit, să fie modificată nota obţinută, astfel încât media rezultată permite concurentului să îndeplinească condiţia de admitere la concurs" (citat din Punctul 1 al ordinii de zi din şedinţa extraordinară a Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici Cluj din data de 09.11.2013). 

Aşa cum am menţionat mai sus, acestui candidat i s-a aprobat atât contestaţia depusă la proba scrisă (care i-a permis să aibă media peste 8.00, fiind de altfel şi singura contestaţie admisă de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor), cât şi memoriul depus pentru suplimentarea locului. 

Aceste privilegii de care a beneficiat  B.M.O se datorează faptului că tatăl acestuia este notar public şi este/a fost reprezentant al Camerei Notarilor Publici Cluj în Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România fiind totodată unul din redactorii Codului deontologic al notarilor publici, iar suplimentările se fac în funcţie de numele celui care depune cererea?

 

Din situatia expusa mai sus, rezulta fara niciun dubiu ca sunt intrunite elementele constitutive ale contraventiei prrevazute de dispozitiile art. 15 ale  OG nr.137/2000, respectiv a unui  comportament care cu certitudine a adus atingere demnitatii subsemnatilor si a creat o atmosfera de intimidare, ostila, degradanta, umilitoare  si ofensatoare motivata doar de faptul ca subsemnatii am concurat in cadrul Camerei Notarilor Publici Cluj.

 

Asadar, cele doua elemente care sunt necesare a fi intrunite pentru a fi in prezenta discriminarii, repectiv:

 

1) existenta unui tratament diferit in situatii identice sau similare

2) lipsa unei justificari obiective pentru un astfel de tratament, sunt evident intrunite in cazul de fata.

 

In ceea ce priveste prima conditie, aratam ca:

Avand in vedere faptul ca notarul indeplineste o functie publica, modul de dobandire a acestei calitati trebuie sa fie egal pentru toti candidatii, la nivel national, nejustificandu-se nici diferenta substantiala intre mediile de promovare a concursului la nivelul Camerelor si mi ales suplimentarea  locurilor in mod discretionar, doar unele camere, fara nici o justificare al unui astfel de comportament. Nu putem fi sanctionati doar pentru faptul ca am concurat pe locurile Camerei Notarilor Cluj.

Situatia noastra este asadar similara cu a colegilor nostri care au participat la concursul organizat de  Camera Notarilor Bucuresti, Galati si Ploiesti, camere in cadrul carora au fost suplimentate locurile pentru toti candidatii care au obtinut peste media 9.

In ceea ce priveste a doua conditie, aratam ca:

Nu exista nicio justificare pentru un astfel de tratament, nici legala si nici morala, in conditiile in care, asa cum am aratat mai sus, in anii precedenti, au fost suplimentate locurile in cadrul Camerei Notarilor Cluj. 

De asemenea, in anul 2013 s-a suplimentat un numar de sapte locuri  destinate notarilor stagiari in Camera Notarilor Publici Timisoara.

Evident, aceste situatii nu sunt singurele, dar atata vreme cat aceste informatii nu apar, cum era firesc, pe site-ul Uniunii Notarilor Publici din Romania, nu le cunoastem pentru  a vi le aduce la cunostinta.

Lipsa de transparenta a Camerei Notarilor si a Uniunii Notarilor Publici din Romania rezulta din faptul ca pe site-urile acestor institutii nu gasim nicio informatie legata de suplimentarea locurilor in cadrul Camerei Cluj din anul 2013 si din anii precedenti, nicio informatie legata de suplimentarea locurilor din anii precedenti la nivelul altor camere  si nicio informatie legata de suplimentarea locurilor in Camera Bucuresti, Galati si Ploiesti din acest an. 

 

Pentru toate aceste motive, subsemnaţii ..., solicităm:

 

-analizarea situaţiei noastre (având în vedere buna pregătire profesională a subsemnaţilor, ca urmare a notelor obţinute, precum şi precedentul din anii anteriori), 

-constatarea si sanctionarea faptelor de discriminare,

- inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii, prin  aplicarea unitara la nivelul tarii a recomandarii facute de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici prin  suplimentarea locurilor destinate notarilor stagiari pentru candidaţii care au obţinut peste media 9,00 nu doar in cadrul Camerei Bucuresti, Galati  si Ploiesti ci si in cadrul Camerei Notarilor Cluj.

 

În drept, faptele descrise se încadrează în prevederile a OG 137/2000 , art.16 din Constitutia Romaniei, art.14 CEDO, art1. al Protocolului nr.12 al CEDO

Comentarii Facebook