Miercuri 8 Aprilie

Centrul Militar Zonal Cluj recrutează voluntari

 

Ministerul Apărării Naţionale, prin Centrul Militar Zonal (CMZ) Cluj, recrutează voluntari până în 20 octombrie. 

 

CMZ Cluj continuă până în data de 20 octombrie procesul de recrutare și selecție a soldaților și gradaților rezerviști voluntari.

 

Procedurile de recrutare se desfășoară în baza Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2017.

 

Pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecție, candidații se vor prezenta la sediul centrului militar județean pe a cărui raza de responsabilitate își au domiciliul pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente:

 

a) actul de identitate, în original și în copie;

b) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii;

c) acte de studii și/sau alte documente care atestă alte competențe dobândite în viața civilă, în original și în copie;

d) permisul de conducere, în original și în copie, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;

e) livretul militar, în original și în copie, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

 

La prezentarea la centrul militar, candidații vor fi informați cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susțină probele de selecție, unitatea sanitară unde urmează să susțină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire inițială (dacă este cazul). De asemenea, candidații fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile și specialitățile militare pentru care aceștia prezintă aptitudini.

 

Soldații și gradații rezerviști voluntari, recrutați în baza Legii nr. 270/2015, reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă față de cea a soldaților și gradaților profesioniști, care sunt recrutați în baza Legii nr. 384/2006 și care fac parte din rândul personalului militar în activitate.

Comentarii Facebook