ANUNȚ MAI :Se închid mall-urile și se restricționează circulația pe stradă VIDEO LIVE


Ministrul Afacerilor Interne susține , sâmbătă seară, o declarație de presă prin care se prezintă o nouă serie de măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Astfel, ministrul a anunțat că se închide temporar activitatea magazinelor de comerț cu amănuntul din mall-uri, în afară de magazinele  alimentare, cele de produse veterinare și farmaceutice.

De asemenea, se recomandă restricționarea circulației în afara gospodăriilor doar pentru a face cumpărături de bază, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Iată ce cuprinde ordonanța militară:

Art.1. Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență. Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 2. Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie. Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 3. Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

Art. 4. În intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 5. În intervalul orar 22.00 - 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 6. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:

a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;

b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;

d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);

h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 7. – (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate şi sunt conduse de forţele de ordine publică şi plasate în carantină instituţionalizată, sub pază.

(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile. 

(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) şi (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravenţională sau penală.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, şi să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor.

(2) Evidenţele se actualizează şi se raportează săptămânal la centrul judeţean/ al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.

(3) Comitetele locale, judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă identifică modalităţi de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin.(1).

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. – (1) Ordonanţa militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă, care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se pot oficia slujbe în lăcaşurile de cult, de către slujitorii bisericeşti/religioşi, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la domiciliul acestora”.

Raed Arafat, secretar de stat MAI

--Dacă începe să crească numărul cazurilor şi dacă avem un număr mare de pacienţi, presiunea mare va fi asupra secţiilor de ATI şi acest comitet va fi cel care va coordona  această activitate, sub coordonarea domnului secretar de stat Horaţiu Moldovan.

 - De mâine urmează să sosească cantităţi importante de materiale. Aş dori să subliniez un aspect. Cu toţii am observat că populaţia s-a relaxat (picnic, drumeţii, etc). Am trimis un mesaj prin RO-Alert. Rugămintea către toţi, recomandăm unele măsuri în timpul zilei. Comportaţi-vă cât mai responsabil pentru a vă proteja pe voi şi pe familiile voastre. Evitaţi plecările şi ieșirile din casă dacă nu sunt justificate. Azi am avut 367 cazuri confirmate.


- Am să vă prezint ce măsuri au fost luate în ultima perioadă. A fost operaţionalizat Centrul Naţional de Conducere şi Operare. Continuă din partea MAI construirea şi instalarea spitalului ROL 2. În 19 martie am semnat ordinul comandantului acţiunii. Această acţiune e în comun cu Ministerul Sănătăţii.

BOGDAN DESPESCU, chestor şef de poliţie şi secretar de stat în MAI

- În final vreau să le mulţumesc tuturor celor care fac eforturi pentru protejarea cetăţenilor. Aţi demonstrat că sunteţi adevăraţi profesionişti, meritati respectul şi încrederea întregii naţiuni române.

- Ordonanţa a fost publicată deja în Monitorul Oficial. Cei care nu respectă regulile – 15 ani de închisoare. Nu e de joacă şi nu ne jucăm. Mulţumesc tuturor care fac eforturi pentru protejarea cetăţenilor.

- Dintre angajaţii MAI peste 8.000 au fost poliţişti. Poliţia Capitalei a efectuat percheziţii publice. Au fost confiscate 900 de litri de dezinfectant. Am acţionat ieri pentru a preveni vînzarea produselor respective. Fac apel la populaţie să nu cumpere/accepte aşa zise testări. Au fost aplicate 329 de sancţiuni. Echipajele acționează în vederea liniştii publice.

- Dispozitivul de Poliţişti de Frontieră acţionează la capacitatea sporită, peste 4.300 de colegi aflaţi în punctele de frontieră cât şi în zona de frontieră, efectivele menţionate mai sus au efectuat nu doar misiuni pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu noul tip de coronavirus şi au desfăşurat activităţi distincte în dispozitivul zilnic de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.

MARCEL VELA, ministru de interne

- Ne confruntăm cu una din cele mai mari crize din ultimii ani. Trebuie să arătăm forţa pe care acest popor a avut-o dintotdeauna.  Rămâneţi în case. Limitaţi-vă întâlnirile şi respectaţi regulile. Împreună am rezistat prin războaie, cutremure şi dictatură. Vom rezista şi acum uniţi ca unul. Dumnezeu să binecuvânteze România.

- Mulţumesc tuturor angajaţilor MAI, Ministerului Sănătăţii şi tuturor instituţiilor pentru susţinerea şi parteneriatul lor în această promovare a unui act normativ.

- Cam aceasta este ordonanţa. Evident, detaliile tehnice le veţi putea avea în monitorul oficial în cel mai scurt timp.

- Această ordonanță nr. 2 are şi o parte în care upgradează, completează ordonanţa numărul 1 pentru mai multe clarificări. Sunt două foarte importante sau chiar 3. Cu privire la serviciul religios, la tot ceea ce ţine cu comerţul cu medicamente şi transportul de mărfuri.

- Această măsură se aplică de mâine seară de la ora 22. A trebuit să luăm o decizie cu privire la mulţi cetăţeni care nu respectă regulile de izolare sau carantinare.

- Exact cum cetăţenii români tranzitează Ungaria, de la graniţa cu Austria, printr-o înţelegere cu partenerii din Ungaria, pe un culoar bine definit.

- Au fost acţiuni integrate ale mai multor ministere. Am desfășurat acţiuni în forţă . În aceste momente trebuie să fim toţi uniţi. Nu să se gândească unii la cum se pot îmbogăţi de pe urma acestei situaţii. Toţi factorii responsabili sunt la datorie pentru a depista asemenea fapte imorale.

- Prin măsurile luate putem spune că am reuşit să ne atingem principalul obiectiv. Vreau să vă mulţumesc celor care faceţi eforturi. Sunt sigur că aveţi toţi puterea de a continua aceasta luptă până când o vom caştiga. Se adaugă un alt set de decizii importante. Am emis mai multe ordine. Tot ce ceea ce decidem are scopul de a limita riscul la care se expune populaţia.

- Suntem la a 6-a zi de când s-a decretat starea de urgenţă. Putem spune că măsurile luate până acum au dat roade, pentru că nu avem răspândire comunitară.


Comentarii Facebook