Miercuri 1 Februarie

Soluții pentru Strâmtoarea Terra / Florești: Lărgirea străzilor Dumitru Tăuțan și Dumitru Mocanu - FOTO


Floreștiul pregătește lărgirea străzilor Dumitru Tăuțan și Dumitru Mocanu, pentru a crește calitatea vieții locuitorilor din zonele Terra, Urușagului și Șesul de Sus.

Știu că situația Terra este o problemă care ne interesează pe noi toți, rezidenți ai comunei Florești și că un segment important din populație este afectat de această situație.

În ultimii ani a apărut un fenomen de mutare a locuitorilor municipiului Cluj-Napoca în localitățile din apropiere, iar Florești se numără printre beneficiarii acestui fenomen care a dus la creșterea triplă a populației locale în ultimii 10 ani. În prezent, comuna Florești este o comună de categoria 1 și se află într-o continuă dezvoltare ascendentă din punct de vedere economic.

Ne dorim o extindere a rețelei stradale din localitate precum și asigurarea unor gabarite corespunzătoare pentru străzile existente, în acest fel sporind accesibilitatea, confortul și siguranța tuturor cetățenilor. 

Așadar, după ce am analizat situația, ne-am propus un proiect de modernizare și amenajare urbanistică etapizată. Acest proiect cuprinde proiectarea a 7 străzi, dintre care două sunt noi, iar cinci sunt străzi existente care se vor lărgi pentru crearea unui gabarit  corespunzător. Am gândit noi trasee de străzi care să unească străzile existente, pentru asigurarea unei accesibilități sporite și noi căi de acces către noi dezvoltări urbanistice:

  • lărgirea străzii Dumitru Tăuțan și o parte a străzii Dumitru Mocanu pentru a oferi acces vehiculelor către cartierul Terra și către noile dezvoltări din zona străzii Urușagului și Șesul de Sus
  • lărgirea și prelungirea străzii Dumitru Mocanu, paralel cu DN1
  • lărgirea străzii Petuniei pentru asigurarea unui acces corespunzător către noul sector al străzii Dumitru Mocanu 

Prin realizarea tuturor acestor lucrări cuprinse în proiect îmi doresc să beneficiem cu toții de următoarele avantaje:

  • îmbunătățirea condițiilor de circulație auto
  • creșterea gradului de siguranță a circulației publice
  • scăderea gradului de poluare
  • redarea unui ambient plăcut zonei”.

Comentarii Facebook