Sambata 28 Noiembrie

Horia Șulea: Starea de urgență este o măsură normală, în contextul pandemiei COVID-19. Ce inseamna acest lucru?!


Primarul comunei Florești, Horia Șulea, a declarat că decretarea de luni, 16 martie, a stării de urgență este o măsură normală, în contextul pandemiei COVID-19.

În Florești, se dezinfectează drumurile, publice și private, cu o soluție pe bază de clor, ca o măsură suplimentară în lupta împotriva coronavirusului.

Începând de luni se instituie STAREA DE URGENTA la nivelul Romaniei. O masura normala, avand in vedere contextul pandemiei COVID-19. Masura a fost deja instituita la nivelul multor tari europene: Ungaria, Cehia, Polonia, Italia, Bulgaria etc. Sunt convins ca vor urma multe alte state care vor institui Starea de Urgenta.

Stare de urgenta. Ce inseamna acest lucru ?!

Foarte pe scurt: o reactie rapida si coordonata la factorii de pericol, un centru de putere si decizional semi-militarizat, limitarea unor drepturi si libertati.

Pe larg, Starea de urgenta este reglementata de articolul 93 al Constituției României și de Ordonanța de urgență numărul 1 din 1999.

Pe durata stării de asediu și a stării de urgență, proporțional cu gravitatea situației ce a determinat instituirea acestora și numai dacă este necesar, poate fi restrâns exercițiul unor drepturi sau libertăți fundamentale înscrise în Constituție, cu acordul ministrului justiției.

Starea de urgență se poate impune pe o perioadă de cel mult 30 de zile.

Articolul 20, OG 1 /1999 Pentru aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a măsurilor prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgență, autoritățile militare, precum și celelalte autorități publice prevăzute la art. 7 alin. (1) au următoarele atribuții și răspunderi: (la 15-11-2004, Partea introductivă a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )

a) sa întocmească planurile de acțiune și planurile de ridicare graduală a capacității de luptă, în conformitate cu ordinele și instrucțiunile proprii;

b) să dispună depunerea temporară, la organele de poliție de pe raza județului sau a municipiului București, a armelor, munițiilor și materialelor explozive aflate asupra populației și să procedeze la căutarea celor nedepuse în termenul stabilit, urmând ca la încetarea măsurii excepționale acestea să fie înapoiate celor în drept să le dețină; să dispună închiderea temporară a societăților care comercializează arme și muniții și să instituie paza acestora; (la 15-11-2004, Litera b) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )

c) să limiteze sau să interzică circulația vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore și să elibereze, în cazuri justificate, permise de liberă circulație;

d) să efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, când acestea se impun; (la 15-11-2004, Litera d) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )

e) să efectueze razii;

f) să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfășurarea adunărilor publice, a manifestațiilor sau marșurilor;

g) să evacueze din zona supusă regimului stării de asediu sau de urgență persoanele a căror prezență nu se justifică;

h) să dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcțiile și în zonele stabilite și să țină evidența acestora;i) să protejeze informațiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media; informațiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgență, cu excepția celor referitoare la dezastre, se dau publicității numai cu avizul autorităților militare; mijloacele de comunicare în masă, indiferent de natura și de forma de proprietate, sunt obligate să transmită, cu prioritate, mesajele autorităților militare, la cererea acestora;

j) să dispună închiderea temporară a unor stații de distribuire a carburanților, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;

k) să suspende temporar apariția sau difuzarea unor publicații ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune; (la 15-11-2004, Litera k) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )

l) să asigure paza militară a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a sediilor posturilor de radiodifuziune și de televiziune publice, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național, precum și a obiectivelor de importanță deosebită pentru apărare, prin punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare; când situația impune, dispun oprirea temporară a alimentării cu gaze, energie și apă potabilă, după caz; (la 10-10-2019, Litera l) din Articolul 20 , Capitolul 3 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 164 din 3 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 07 octombrie 2019 )

m) să dispună raționalizarea alimentelor și a altor produse de strictă necesitate;

n) să emită ordonanțe militare sau ordine, după caz; (la 15-11-2004, Litera n) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )

o) să interzică circulația rutieră, feroviară, maritimă, fluvială și aeriană pe diferite rute;

p) abrogată. (la 15-11-2004, Litera p) a art. 20 a fost abrogată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )

Articolul 20^1 În exercitarea atribuțiilor ce le revin pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, autoritățile prevăzute la art. 7 alin. (1) pot emite ordonanțe militare, respectiv ordine, care sunt obligatorii, conform legii. (la 15-11-2004, Art. 20^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )”, a transmis primarul Floreștiului.

.

Comentarii Facebook