Cum se numesc stațiile viitorului Metrou din Cluj: Țara Moților e în Florești, iar Natura Verde, în Mănăștur. Unde e stația Cosmos - FOTO


Stațiile viitorului metrou din Cluj, modul în care acestea vor fi amplasate dar și termenele de execuție apar memoriul de prezentare necesar pentru obținerea Acordului de mediu depus joi, 29 aprilie, de ASOCIEREA SWS Engineering S.p.A. - SYSTRA - METRANS Engineering S.R.L.

Metroul ușor va avea o capacitate adecvată cererii, dimensiunea maximă a trenurilor fiind de 51 m lungime * 2,65 m lățime (35% din capacitatea trenurilor de metrou din București), sistemul oferind o capacitate maximă de transport de 15.200 călători/oră și sens la frecvență maximă (1 tren la 90 de secunde; așadar 380 călători/tren*40 trenuri/oră). Datele preliminare din modelul de transport arată că încă de la deschidere pe anumite secțiuni la ora de vârf se va atinge cca. 45% din capacitatea teoretică maximă. Adecvarea serviciului la cerere se va face prin operarea serviciului la o frecvență ajustată cererii. 

Justificarea proiectului a devenit din ce în ce mai puternică de-a lungul timpului: Încă din 2014-2015, odată cu efectuarea studiilor pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), a rezultat că axa vest-est principală a zonei metropolitane este hiper congestionată, atât pentru transportul privat (pe intrarea vestică în oraș s-au înregistrat atunci, în medie pentru zile lucrătoare, 68988 de vehicule, adică mai mult decât pe oricare dintre drumurile radiale de acces în București, precum și decât oricare dintre autostrăzile de acces în Budapesta cu excepția M7), cât și pentru transportul public (în jur de 6000 de călători pe oră și sens pe axa de autobuz/troleibuz, plus încă cca. 3000 de călători pe axa de tramvai).

Studiul de prefezabilitate realizat în 2020 pentru prezentul proiect a investigat 8 modalități de rezolvarea a problemei de mobilitate. Autobuzul în cale proprie (BRT) și tramvaiul în cale proprie (LRT) nu pot deservi cererea de transport pe întregul orizont al proiectului și în plus constructiv și urbanistic ar fi impractic de realizat. Pe de altă parte, un metrou greu (similar cu cel din București) nu pare a fi justificat economic la acest moment, ar aduce costuri de investiție și exploatare prea ridicate, și o operare la frecvențe neatrăgătoare. Soluțiile de monorail și metrou ușor având beneficii și costuri similare, a fost ales metroul ușor, monorailul fiind incompatibil urbanistic cu orașul (în special datorită arterelor înguste prin centrul orașului).

Modelul de transport actualizat în 2021 a demonstrat că zona metropolitană s-a dezvoltat mult mai dinamic decât prognozat în modelul PMUD din 2015, și conduce la o încărcare medie per stație de metrou ușor, încă din anul deschiderii, de 9000....10000 de călători pe zi (spre comparație, la metroul din București în 2017 au fost înregistrați cca. 13000 de călători pe zi în medie per stație).

Deși în general pentru urbanizări de talie similară (cca. 500.000 de locuitori în zona metropolitană) nu este clar justificabil un sistem de transport metrou / metrou ușor, topologia particulară a rețelei de transport sprijină această soluție pentru zona metropolitană Cluj-Napoca, rețeaua fiind dominată de o coloană vertebrală de mobilitate evident conturată, fiind absente inelele de circulație, iar restul rutelor radiale fiind clar subordonate acestei axe dominante.

Costul Metroului din Cluj

Costul proiectului este estimat a fi în intervalul 1300-1500 Milioane EUR; prin procesul de value engineering (care urmează a se desfășura în primăvara anului 2021) este așteptată rafinarea acestuia în partea inferioară a acestui interval. În afară de beneficiile privind îmbunătățirea semnificativă a mobilității în zona metropolitană, proiectul va contribui la reducerea emisiilor cu 10% în zona urbană (o scădere anuală de 171 de mii de tone de CO2 echivalent) și a accidentelor rutiere grave cu 5%.

Traseul liniei de metrou ușor începe din depoul suprateran aflat la vest de Florești. Primele trei stații deservesc zone de locuințe de densitate medie din Florești, iar apoi stațiile 4 și 5 deservesc zone multifuncționale într-o dinamică dezvoltare, desfășurate în jurul ancorelor viitorul spital regional de urgență și respectiv centrul comercial Vivo. Stațiile 6, 7 și 8 deservesc cartierul Mănăștur (cea mai densă zonă de locuințe din oraș), iar apoi linia urmează magistrala rutieră vest-est, traversând centrul orașului, până la Piața Mărăști. De aici, o ramură a liniei continuă înspre zona industrială Muncii, asigurând și legătura cu calea ferată și viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o altă ramură deservește cartierele Gheorgheni și Sopor. Întreaga linie este în subteran, cu excepția racordului de tranziție de lângă depou.

Linia de metrou ușor este extrem de echilibrată și diversă din punctul de vedere al tipului de zone deservite: seturile de stații ce deservesc zone rezidențiale (Florești; Mănăștur; Mărăști; Gheorgheni-Sopor) sunt intercalate cu seturi de stații ce deservesc în principal funcții nonrezidențiale (spitalul regional și Vivo; zona centrală; zona industrială; zona mixtă din estul cartierului Gheorgheni). Acest fapt conduce la o încărcare simetrică și echilibrată, în ambele sensuri, a liniei de metrou, de-a lungul întregii zile. 

Traseul de mai sus, considerat optim, a rezultat în urma unui amplu proces, dinamic și iterativ, de investigare a unui număr mare de posibile trasee și subtrasee, desfășurat între octombrie 2020 și februarie 2021.

Mai mult decât o simplă linie de metrou, proiectul este unul integrat de mobilitate urbană durabilă, în scopul său fiind de asemenea: o îmbunătățire substanțială a micromobilității (atât privind pietonii cât și cicliștii) în zonele de captare a stațiilor; optimizarea transferului cu transportul public de suprafață (la majoritatea stațiilor), cu transportul feroviar greu (la stația 16) și cu transportul motorizat privat (la stațiile 1 și 19); o propunere de reorganizare a rețelei de transport public de suprafață, astfel încât întreaga suprastructură de mobilitate metropolitană să funcționeze ca un tot unitar.

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI

Pe lângă elementele cheie privind justificarea menționate în secțiunea anterioară, este important de evidențiat că populația stabilă este într-un trend crescător continuu accentuat pentru Cluj-Napoca și exploziv pentru Florești. În medie începând cu anul 2005 populația din Cluj-Napoca a cunoscut o creștere medie anuală de peste 800 de locuitori/an, cu o creștere anuală maximă de circa 1500 de locuitori/an în anul 2020. Populația din Florești a cunoscut o creștere medie anuală de peste 2200 de locuitori/an, cu o creștere anuală maximă de circa 3500 de locuitori/an în anul 2019. Alte localități limitrofe municipiului Cluj-Napoca (în special Apahida, Baciu și Gilău) au cunoscut, de asemenea, o dezvoltare accentuată, situație care a condus la creșterea valorilor de trafic între acestea și polul de interes Cluj-Napoca. 

Infrastructura stradală existentă a municipiului Cluj-Napoca și implicit rețeaua de transport nu poate asigura necesarul pentru dinamica socio-economică, fapt care a condus în ultimii ani la accentuarea fenomenului de congestie a traficului nu doar pe axa principală de mobilitate a municipiului Cluj-Napoca orientată vest-est, dar și pe căile de acces spre/dinspre municipiu din localitățile limitrofe ale municipiului Cluj-Napoca, precum și pe alte axe orientate nord-sud (ex. Calea Turzii, str. Horea etc.)

Politica administrației locale a municipiului Cluj-Napoca din ultimii ani, de realizare benzi dedicate de transport în comun, s-a dovedit eficientă dar, raportat la rețeaua stradală existentă nu poate să țină pasul cu ritmul de creștere a necesităților de mișcare în municipiu și localitățile din zona metropolitană. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ

Perioada de implementare este în total 80 luni din care: 

Proiectare Preliminară (SPF, SF) – 17 luni (Mai 2020-Septembrie 2021);

Proceduri de licitație – 15 luni (Septembrie 2021 - Decembrie 2022);

Proiectare (PTh, PAC) și Execuție lucrări, inclusiv Achiziție Material Rulant – 48 luni (Ianuarie 2023 – Decembrie 2026).

Se estimează că unele dintre contractele propuse în Planul de achiziție ar putea începe mai devreme (Iulie 2022) în funcție de desfășurarea procedurilor de atribuire.

În secțiunea 3.6.10 este prezentat un grafic de execuție detaliat orientativ.

Descrierea traseului (aliniamentul orizontal și profilul vertical)

Traseul (în lungime de 20,1km cu 19 stații + depou) este următorul:

Secțiunea VEST: Depou suprateran (între Stația Electrică Florești și DN 1) - Strada Teilor - Liziera pădurii (între Str. Eroilor și Str. Subcetate) – Str. Abatorului – Cazarmă Florești – viitorul Spital Regional de Urgență – Str. Răzoare, cu stațiile: Țara Moților, Teilor, Copiilor, Sănătății, Prieteniei;

Secțiunea CENTRU: Drumul Sfântul Ioan – Str. Primăverii – Calea Mănăștur – Calea Moților – Str. Memorandumului – Piața Unirii – B-dul 21 Decembrie 1989 – Piața Avram Iancu – B-dul 21 Decembrie 1989 – Piața Mărăști cu următoarele stații: Natura Verde, Mănăștur, Sfânta Maria, Florilor, Sportului, Piața Unirii, Piața Avram Iancu, Armonia, Piața Mărăști;


Secțiunea EST: Piața Mărăști – Aurel Vlaicu – IRA – Strada Beiușului - Bulevardul Muncii, cu stațiile Transilvania, Viitorului, Muncii; - Piața Mărăști – Strada Teodor Mihali – Strada Alexandru Vaida Voevod – Sopor, cu stațiile Cosmos, Europa Unită.

1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-021.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-022.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-023.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-024.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-025.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-026.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-027.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-028.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-029.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-030.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-031.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-032.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-033.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-034.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-035.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-036.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-037.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-038.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-039.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-040.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-041.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-042.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-043.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-044.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-045.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-046.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-047.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-048.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-049.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-051.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-050.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-053.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-052.jpg

1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-053.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-054.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-055.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-056.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-057.jpg1.-Memoriul-de-prezentare-pentru-mediu-page-058.jpg


Comentarii Facebook