Joi 27 Februarie

Citește PROGRAMUL DE GUVERNARE al lui Dacian Cioloş. Propune alegeri COMASATE și mandate de 5 ani

 

Premierul desemnat Dacian Cioloş a trimis, luni, la Parlament programul de guvernare. El propune de urgență revenirea la alegerile locale in două tururi de scrutin, precum şi comasarea tuturor alegerilor.

 

Una dintre urgențe este ”realizarea unui proiect de comasare a alegerilor prin uniformizarea tuturor mandatelor la cinci ani și alinierea datelor pentru alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale în scopul minimizării impactului negativ al proceselor electorale asupra vieții economice și sociale a țării”, se arată în document. 

 

Principalele puncte din programul de guvernare al lui Dacian Cioloş:

 

- In primul rand, acest Guvern va asigura organizarea alegerilor programate in cursul anului 2016.  (...) Sarcina acestui Guvern va fi de a crea cadrul necesar, neutru din punct de vedere politic, in care aceste pregatiri structurale sa aiba loc. In acelasi timp, acest Guvern va crea cadrul organizatoric adecvat pentru desfasurarea proceselor electorale in conditii optime, pentru toti romanii, indiferent unde se afla ei.

 

-Guvernul va testa si aplica noi metode de lucru in ceea ce priveste functionarea interna a aparatului central (Guvern si ministere), in incercarea de a lasa la finalul mandatului o serie de solutii alternative viabile pentru buna functionare a administratiei. 

 

- In ceea ce priveste politicile si domeniile economice prioritare, obiectivul major al acestui Guvern este acela de consolidare a parametrilor macro-economici, a perspectivelor de dezvoltare durabila a tarii. In acest sens, Guvernul se va concentra pe identificarea si eliminarea vulnerabilitatilor in absorbtia fondurilor europene.

 

- Investitiile in infrastructura vor fi tratate cu prioritate, vazute fiind ca elementul esential in deblocarea potentialului de atractivitate investitionala a Romaniei; stadiul proiectelor care sunt in curs pe toate tronsoanele pan-europene (rutiere si CF) vor fi evaluate pentru a se grabi derularea lor.

 

Priorități

 

1. Un Guvern deschis si transparent, in dialog cu institutiile democratice si cu societatea ca actor politic

 

- Deschiderea sistemului politic prin facilitarea inițiativei legislative a cetățenilor și grupurilor civice

- Cultivarea unui dialog constant cu societatea civilă, mediul de afaceri, sindicatele, organizațiile patronale, asociațiile profesionale și asociațiile minorităților naționale

- Crearea unor platforme online de interacțiune sistematică între Guvern și

societate

 

2. Poziționarea activă a României ca actor strategic în context regional, european si international, cu atentie pe relatiile de vecinatate

 

- Afirmarea anvergurii politice a României la nivelul UE

- Întărirea parteneriatului strategic cu SUA și respectarea obligațiilor care revin țării din calitatea de membru NATO

 

3. Sustinerea fara rezerve a independentei justitiei si a continuarii luptei impotriva coruptiei

 

4. Niciun proces electoral din Romania nu mai trebuie sa fie vreodată pus sub semnul întrebării din cauza modului de organizare

 

- Accesul tuturor românilor la vot

- Digitalizarea listelor și a procesului electoral in regim de urgenta

 

 

5. Imbunatatirea eficientei administrației publice, in serviciul cetateanului

 

- Derulare proiect pilot de profesionalizare a Secretariatului General al Guvernului

- Extinderea proiectului pilot și în alte zone ale administrației publice

 

6. Imbunatatirea sistemului de protecție civilă pentru creșterea siguranței cetățeanului, eficientizarea managementului sistemului de urgență și protecția infrastructurii critice

 

- Adoptarea unui program național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat

- Cresterea eficientei ISU si a altor servicii cu responsabilitati in domeniul protectiei civile

 

7. Revizuirea și prioritizarea proiectelor de investiții (inclusiv de infrastructură) în scopul creării de locuri de muncă și a creșterii productivității.

 

8. Identificarea și eliminarea lacunelor și blocajelor din sistemele de implementare a fondurilor Europene, cu accent pe cresterea gradului de utilizare si a calitatii proiectelor finantate

 

9. Redefinirea rolului și statutului personalului medical în societate și reducerea migrației acestora în străinătate

 

10. Mutarea accentului în actul educaţional de pe transmiterea de informaţie pe crearea de competenţe pentru viaţă și reducerea sarcinilor birocratice care apasă pe cadrul didactic

 

Plan de măsuri

 

1. Întarirea democrației elective și a statului de drept care să creeze premisele resetării mediului politic din România. Lupta împotriva corupției

 

- Întărirea legislației privind consolidarea integrității în instituțiile publice prin revizuirea sistemului de imunități, aplicarea strictă a legislației privind incompatibilitățile, conflictul de interese, declararea averilor, a legislației anticorupție și a codurilor de integritate. Continuarea luptei importiva coruptiei.

 

- Amendarea, de urgență, a legislației electorale cu stabilirea a două tururi de scrutin pentru alegerile de primari si presedinti de consilii judetene, eliminarea pragului pentru consiliile locale, reducerea numărului de semnături pentru independenți, posibilitatea asocierii unor independenți pe liste pentru consiliile locale, facilitarea creării de secții de votare pentru diaspora, acolo unde există o prezență semnificativă a cetățenilor români, obiectivul fiind acela ca niciun proces electoral din Romania sa nu mai fie vreodata pus sub semnul intrebarii din cauza modului de organizare.

 

- Realizarea unui proiect de comasare a alegerilor prin uniformizarea tuturor mandatelor la cinci ani și alinierea datelor pentru alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale în scopul minimizării impactului negativ al proceselor electorale asupra vieții economice și sociale a țării.

 

- Facilitarea implicarii grupurilor cetatenesti in formularea de initiative legislative. Principalul obiectiv este acela de a armoniza numarul minim de semnaturi pentru o propunere legislativa prin initiativa cetateneasca, cu numarul de alegatori pentru un post de parlamentar. Logica este aceea ca daca un anumit numar de alegatori sunt reprezentati in parlament de un parlamentar, acelasi numar de alegatori sa poata propune un proiect legislativ in mod direct, prin initiativa cetateneasca.

 

- Digitalizarea listelor electorale in regim de urgenta si informatizarea procesului electoral pentru a evita fraudele electorale.

 

2. Stabilizarea mediului economic si cresterea gradului de incredere a agentilor economici si a capitalului in perspectiva dezvoltarii economiei. Evitarea derapajelor economice potentiale intr-un an electoral.

 

-  Elaborarea Bugetului pe 2016 cu menținerea țintelor de stabilitate macroeconomică. 

 

- Realizarea unui plan de investitii pentru urmatorii 10 ani, având consensul întregii clase politice, a unei strategii nationale de dezvoltare care sa cuprinda obiective finantate atat din fonduri europene (AP) cat si din bugetul de stat, intocmit cu consultarea mediului privat, societatii civile, ministerelor de resort, specialistilor recunoscuti la nivel national si international.

 

- Deblocarea și finanțarea prin fonduri structurale a marilor proiecte de infrastructură de transport (rutier, feroviar, naval, aerian), reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de irigații, a infrastructurii de transport gaze, electricitate și realizarea interconectării cu retelele europene. 

- Asigurarea unui cadrul fiscal și de reglementare care să fie stabil, predictibil, transparent. Debirocratizare, simplificare și armonizare a reglementărilor. Elaborarea de masuri care sa asigure un raport corect între stat și contribuabil.

 

- Îmbunătățirea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat prin încurajarea conformării voluntare, modernizarea, profesionalizarea și descentralizarea administrațiilor fiscale. Imbunatatirea activitatii ANAF in vederea continuarii cresterii veniturilor la buget prin ameliorarea colectarii taxelor si impozitelor.

3. Accelerarea proceselor de reformare a Statului, cresterea performantei administratiei publice. Administrație în slujba cetățenilor, standarde de calitate și standarde de cost în serviciile furnizate de stat cetățenilor. Cultivarea încrederii populației și mediului de afaceri în administrația publică

 

- Elaborarea unui plan national de investitii strategice in infrastructura comunitatilor locale si creșterea performanței cheltuielilor pentru dezvoltarea acesteia prin implementarea unor standarde minime privind investitiile publice: scoli, dispensare, lacase de cult, servicii de electricitate, apa si canalizare, iluminat public, salubrizare.

 

- Creșterea nivelului de securitate personală a cetățeanului prin imbunatatirea siguranței în spațiile publice, creșterea siguranței în școli, a managementului si capacității de intervenție a ISU, protejarea cetățenilor de riscurile teroriste, de infracționalitatea cibernetică, precum protectia infrastructurii critice. Pregătirea autorităților publice și a

populației pentru răspuns în situații de urgență si dezastre naturale.

 

- Adoptarea unui program national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat.

 

- Îmbunătățirea legislației privind achizițiile publice, în sensul simplificării acesteia și impunerea unei transparențe totale în acordarea contractelor publice în administrația

 

4. Educatie si sanatate

 

4.1. Educație

 

- Mutarea accentului în actul educaţional de pe transmiterea de informaţie pe crearea de competenţe pentru viaţă pe baza nevoilor de dezvoltare personală și umană. Promovarea educației inclusive prin cultivarea toleranţei, nediscriminării şi acceptării diferenţei în şcoli şi în societate.

- Initierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conţinutul educaţional să corespundă cu cerinţele de pe piaţa muncii şi ale societăţii digitale.

- Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a performanţei, autonomie educaţională şi integritate. 

- Reducerea birocraţiei şi eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic în domeniul educaţional.

 

- Creșterea performanței programelor de formare, cercetare și inovare universitară în

clustere integrate (învățământ-cercetare-producție).

 

4.2. Sănătate

 

- Elaborarea, dezbaterea publica si adoptarea unei noi legi a sanatatii 

 

- Redefinirea statutului personalului medical în societate prin salarizare, traseu de carieră, criterii de evaluare a performanţei şi integritate, având ca finalitate creşterea calităţii actului medical, dar şi reducerea migraţiei în străinătate şi acoperirea deficitului de personal din unităţile sanitare, în special din mediul rural prin acordarea de stimulente.

- Dezvoltarea de programe naţionale de prevenţie şi educaţie pentru sănătate, care să îmbunătăţească semnificativ starea de sănătate a populaţiei, în special în rândul comunităţilor defavorizate.

- Elaborarea unui program multianual de investiţii în sănătate, în vederea asigurării actului medical la standarde care sa convearga cu cele din UE.

- Introducerea de standarde obligatorii de calitate pentru toate nivelurile sistemului sanitar românesc şi a unui sistem de control al calităţii şi asigurare a calităţii serviciilor

medicale;

- Evaluarea sistemului de urgenţă la nivel naţional şi realizarea unui necesar de investiţii în vederea asigurării operativităţii echipajelor de interventie în special în mediul rural şi în situaţii critice sau dezastre.

- Încurajarea dezvoltarii asigurărilor private de sănătate, cu posibilitatea opţiunii asiguratului pentru redistribuirea unei părţi din contribuţiile de sănătate pentru asigurările private.

 

5. Agricultura si pescuit

 

6. Energie

 

- Finalizarea strategiei energetice nationale și inițierea unui proces de adoptare a acesteia prin consens politic.

 

7. Transporturi și infrastructură

 

- Valorificarea poziției geografice a României și transformarea tării într-un nod logistic

regional.

 

8. Dezvoltare sociala, cultură, minorități, mediu, tineret și sport

 

9. Statul și siguranța națională

 

- - Creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și eficientizarea structurilor Ministerului

Afacerilor Interne.

- Servicii publice comunitare în slujba cetățeanului (documente de identitate, permise,

pașapoarte, inmatriculări).

 

10. Externe și afaceri europene

 

- Creșterea și consolidarea profilului și rolului României în cadrul UE și participarea în mod activ și consistent la procesul de luare a deciziilor.

 

- Consolidarea și dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu SUA și întărirea dimensiunii sale economice, tehnologice și de schimburi interumane.

 

11. Fonduri europene

 

12. Românii de pretutindeni

 

13. IT

Comentarii Facebook