Sambata 10 Decembrie

Audit intern CLUJANA. Cât au furat TIȘE și echipa sa? Directorii au luat bani din firmă, pantofi și și-au UMFLAT salariile

 

Auditul intern efectuat la societatea Clujana scoate la lumină jaful făcut de directorii firmei, la care unic acționar este Consiliul Județean (CJ) Cluj. Toți directorii au fost numiți în funcții de fostul președinte al CJ Cluj, Alin Tișe, care a girat, practic totul.

 

O dovadă a managementului defectuos este faptul că SC Clujana avea, la data de 30 iunie 2012, datorii de 1.808.273  lei, și avea de încasat 3.050.342 lei, din care suma de 2.873.301 lei a fost eșalonată pe o perioadă de 60 luni.

 

De asemenea, raportul de audit arată că directorul Radu Țărmure s-a ”servit” din conturile societății, pe care o conducea, cu aproape 200.000 de lei, bani pe care i-a cheltuit în interes personal.

 

Același director mai este acuzat că, în perioada 2010 - 2012, a cumpărat încălțăminte în valoare de 22.929,52 lei, fără să o mai achite.

 

Foto: Alin Tișe (stânga) și Radu Țărmure (dreapta)

Sursă: alintise.ro

 

Citește mai jos, integral, raportul de audit.

 

1 .1.1. Constatări:

 

- în  perioada mai  2010 - aprilie 2012 s-au acordat domnului Țărmure Adrian Radu avansuri de trezorerie nejustificate în sumă de 191.113,23 lei. 

- în urrna restituirilor parțiale, la data de 31.03.2012  rămăsese în sold suma de 111.707,32 lei.

 

În  perioada controlului efectuat de Camera de Conturi a Judelului Cluj s-a achitat suma de 95.000 lei. Prin urmare la data de 05.05.2012  a rămas de restituit suma de 16.707,32  lei, la care

se adaugă suma de 14.651,34  lei reprezentând penalități de întârziere calculate până la data de 31.08.2012.

 

1.1.1. Recomandări:

 

- demararea măsurilor necesare recuperării sumei de 16.707,32  lei reprezentând avansuri de trezorerie nejustificate, respectiv nerestituite în termenul legal, la care se adaugă suma de 14.651,34 lei, reprezentând penalități de întârziere calculate până la data de 31.08.2012.

 

1.1.2. Constatări:

- s-au decontat cheltuieli în urma deplasărilor în străinitate, dar acestea nu sunt decontate în conformitate cu prevederile legale, iar deplasările nu sunt făcute în legătură și în interesul societății. Cheltuielile sunt în sumă de 5469,04 lei, plus penalitățile de întârziere aferente, respectiv în sumă de 928,40 euro, plus penalitățile de întârziere aferente.

 

1.1.2.  Recomandări:

 

- demararea măsurilor necesare recuperării sumelor de 5469,04 lei, respectiv 928,40 euro, reprezentând cheltuieli decontate în urma deplasărilor în străinitate la care se adaugă penalitățile de întârziere.

 

1.1.3. Constatări:

 

- s-au decontat și alte cheltuieli aferente deplasărilor efectuate în țară și protocol, dar acestea nu sunt decontate în conformitate cu prevederile legale, iar deplasările nu sunt făcute în legătură și în interesul societății. Cheltuielile sunt în sumă de 1414,22 lei plus penalitățile de întârziere aferente.

 

1.1.3 Recomandări:

 

- Demararea măsurilor necesare recuperării sumei de 1,414,22 lei, reprezentând cheltuielile decontate în urma deplasărilor efectuate în țară și protocol la care se adauge penalitățile de întârziere.

 

1 .2.1.Constatări:

 

- s-au făcut plăti necuvenite în sumă de 2.385 lei aferente contractului de consultanță nr.2621/13.08.2009 încheiat între SC Clujana SA și PFA lclozan Aron, pe durata 01.07.2009 - 30.06.2010; 

- demararea măsurilor legale pentru recuperarea sumei de 4.277 lei reprezentând premii acordate domnului Ungureanu Dan, în calitate de director general;

- să se facă regularizarea cu bugetele contribuțiilor aferente drepturilor brute acordate necuvenit, inclusiv regularizarea de impozit pe salariu.

 

1 .3.1. Constatări:

 

- în perioada lunie 2009 - 31 martie 2012, au fost acordate directorilor generali ai societății salarii mai mari decât cele prevăzute de actele normative care reglementau salarizarea în sectorul  bugetar;

- în  perioada  01.01.2012 - 31.03.2012 , s-a constatat prejudicierea societății cu suma de 7.068 lei, constând drepturi salariale nete necuvenite, respectiv impozit pe salariu și contribuții sociale

ale angajatului și angajatorului. Societatea a acordat directorului, în acest interval, un salariu lunar de 6.971  lei.

- Pentru intervalul  01.01.2010 -  31.12.2011, trebuie recalculat întregul prejudiciu adus societății, prin acordarea de drepturi salarile necuvenite directorilor generali chiar dacă a fost deja stabilită,  ca prejudiciu, suma de 31.526 lei, de către Camera de Conturi a județului Cluj. Acest lucru se datorează prevederilor legale, potrivit cărora remunerația directorului general nu putea depăși limita de 4.456 lei, între 03.07.2010 - 31.12.2010, respectiv limita de 5.124 lei, între 01.01.2011-  31.05.2012.  Camera de Conturi a calculat prejudiciul ținând cont de un nivel al remunerației directorului  general ce nu putea depăși suma de 5.941 lei (indemnizația lunară acordată vicepreședintelui de consiliu județean), valabil până la data de 02.07.2010.  Societatea a acordat directorului, în acest interval, un salariu lunar se 6.971 lei.

- să se recupereze drepturile nete acordate necuvenit și să se facă regularizarea cu bugetele contribuțiilor aferente drepturilor brute acordate necuvenit, inclusiv regularizarea impozitului  pe salariu.

 

1.4.1.Constatări:

 

- Nu s-a asigurat corecta urmărirea consumului de carburanți și de întocmire  a FAZ-urilor.

 

1 .4.1.Recomanăări:

 

- Iuarea măsurilor ce se impun pentru a asigura urmărirea corectă a consumului de carburanti și de întocmire a FAZ-urilor.

 

2.1. Constatări: (obiectiv 2 din raportul de audit intern)

 

- s-a constatat un management defectuos, care nu s-a realizat în interesul societății, coroborat cu lipsa supravegherii activității directorilor, a unui control financiar riguros, din partea AGA și

CA.

- îndeplinirea  necorespunzătoare a atribuțiilor Adunării Generale  a Acționarilor și a Consiliului de Administrație;

- nu se aplică prevederile OUG 10912011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- pentru perioada 2010-2012,  indemnizațiile brute ale membrilor CA au fost acordate în mod eronat si nu s-a ținut cont de nivelul remunerației directorului  general (calculată  în functie de nivelul indemnizației vicepreședintelui CJ), precum si de prevederile OUG 10912011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor  publice.

 

2.1. Recomanăari:

 

-  să se calculeze indemnizațiile brute ce trebuiau acordate membrilor CA în intervalul  2010- 2012, ținând cont de nivelul remunerației directorului general și al remunerației membrilor CA, în funcție de perioadele de timp, așa cum au fost prezentate în raportul de audit intern. Totodată să se calculeze contribuțiile angajatorului aferente indemnizațiilor ce trebuiau corect acordate.

Să se stabilească prejudiciul total, constând în drepturi nete acordate necuvenit  membrilor  CA, cât și în sumele plătite în plus ca și contribuții sociale individuale și ale angajatorului către bugetele acestor contribuții, inclusiv impozitul  pe salariu;

- Să se recupereze drepturile nete acordate necuvenit și să se facă regularizarea cu bugetele contribuțiilor aferente drepturilor brute acordate necuvenit, inclusiv regularizarea impozitului  pe salariu;

 

3.1. Constatări:

 

- în perioada  2010-2012,  s-au constatat creanțe exigibile (creanță cu scadență împlinită) neîncasate, din vânzarea de marfă către angajați / colaboratori / membrii AGA și CA. Cel mai mare sold îl avea directorul general care a demisionat începând cu 02.04.2012. Valoarea soldului este de 22.929,52 lei.

 

3.1. Recomandări:

 

- Încasarea tuturor creanțelor exigibile neîncasate, aferente tuturor debitorilor de acest fel (angajați / colaboratori / membrii AGA și CA);

 

5.1. Constatări:

 

- la sfârșitul anului 2011 societatea a înregistrat o pierdere de 3.478.491 lei, iar la 30.06.2012  o pierdere de 1.808.273  lei;

- la data de 30.06.2012 , societatea avea obligații fiscale exigibile în valoare de 3.050.342 lei, din care surna de 177.041 lei, a fost amânată la plată, iar diferența în sumă de 2.873.301 lei, a fost eșalonată pe o perioadă de 60 luni;

- la data de 30.06.2012, societatea avea suma de 26.908 lei, în casierie si în bancă. În același timp avea o sumă de 749.748 lei, constând în credite pe termen scurt nerestituite (inclusiv linie de credit).

 

5.1. Recomandări:

 

- măsuri pentru lichidarea accelerată a stocurilor - reduceri de preț, preț unic la capetele de stoc, reduceri preț proporțional cu cantitatea cumpărată.

- stabilirea unei strategii manageriale pe termen mediu care si opteze pentru: restructunarea  sau conservarea  locurilor de muncă; profilare pe prestări servicii (lohn) sau consolidarea ”brand” -ului si cresterea cotei de piață; desfacerea producției proprii: prin terți sau sau magazine proprii (sau sistem franciză); 

- numirea unui nou director general. 

 

Raportul de audit intern de la Clujana a fost făcut în 17.09.2012, fiind semnat de Tiberiu Stuller, Ciprian But și Cosmina Copaciu, supervisor.

Comentarii Facebook