Vineri 27 Ianuarie

Pașapoartele se modifică din nou. Ce trebuie să știi


După ce în 2018 a fost modificată durata de valabilitate de la 5 ani la 10 ani, pașapoartele se modifică din nou.

Proiectul propus de MAI a fost adoptat de Executiv şi urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, conform digi24.ro.

Iată care sunt principalele modificări ale pașaportului simplu electronic:

- se schimbă culoarea paşaportului, din roşu-vişiniu, în roşu-închis

- noul paşaport va avea stema ţării gravată 3D şi va fi completată cu o coroană

- se vor produce modificări la conținutul celor trei tipuri de pașapoarte: paşaportul electronic diplomatic, cel de serviciu şi cel simplu vor avea rubrici identice, însă culori diferite.

Ce taxe trebuie plătite

Conform pasapoarte.mai.gov.ro, taxele pentru eliberarea paşaportului sunt:

- pentru paşaportul simplu electronic

a) 258 lei - pentru persoanele cu vârstă peste 12 ani

b) 234 lei - pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani

- pentru pasaportul simplu temporar: 96 lei - indiferent de vârstă.

Care este procedura de eliberare a pașapoartelor

Potrivit site-ului oficial al MAI, paşapoartele simple electronice se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

Minorilor cetăţeni români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în strainătate li se eliberează paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii:

a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea 

- ambilor părinţi;

- părintelui supravieţuitor;

- părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;

- părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau în temeiul ordonanţei preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului; 

- părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

- reprezentantului legal; 

- persoanei împuternicite printr-o procură specială de persoanele sus-menționate;

- părintelui împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.

b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, cu acordul

- ambilor părinţi;

- părintelui supravieţuitor;

- părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;

- părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului;

- părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

- reprezentantului legal al minorului.

Minorului căsătorit în condiţiile legii i se eliberează, la cererea acestuia, paşaport simplu electronic fără a fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

Eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minor, în cazul în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor cazuri de către instanţa de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori prin ordonanţă preşedinţială prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.

Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate, cetăţeanului român i se refuză temporar eliberarea documentului de călătorie de către autoritatea competentă să elibereze acest document, iar dacă i-a fost eliberat, îi este retras de către autorităţile competente să pună în executare măsura.

Comentarii Facebook