Sambata 10 Decembrie

Moara Abo Mill, situată în Cluj-Napoca, propusă spre valorificare


CITR FILIALA GALAȚI, în calitate de lichidator judiciar al ABO MILL SA, cu sediul în Cluj-Napoca, organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea unui imobil al cărui obiect principal este activitatea de morărit.

Imobilul, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, în apropierea parcului industrial Tetarom I, este format dintr-un teren în suprafață de 6.908 mp, înscris în CF nr. 50926 Baciu, având nr. topo 1221/1, 1222/1/1, 1222/2/1, 1222/3/1, pe care sunt edificate următoarele construcţii:

C1, nr. topo: 1221/1, 1222/1/1, 1222/2/1, 1222/3/1 - Platformă betonată, rampă, boxă încărcare, cămin de vizitare, cântar basculă, platformă betonată, silozuri, magazie, hală de producţie, rampă, pavilion administrativ, moară, platformă tehnologică, magazie materie primă, atelier sudură, atelier prelucrare prin așchiere, rampă, boxe aparate de sudură, magazine.

C2, nr. topo: 1221/1, 1222/1/1, 1222/2/1, 1222/3/1 - Construcție pe fundaţii radier, cadre metalice din profile laminate, acoperiş lindab, compus din parter cu CT si racorduri utilități.

Unitatea are o capacitate de 320 tone/zi și dispune de echipamentele necesare desfașurării activității. Amplasamentul beneficiază de toate utilităţile necesare desfăşurării unei activităţi industriale (curent electric trifazic, gaz, apă), la care se adaugă un front de 160 m la străzile interioare. Există sistem de hidranţi, reţea locală de gaz cu branşament efectuat, reţea locală de curent cu branşament efectuat, iar încălzirea se realizează cu ajutorul centralei termice proprii. 

Prețul de pornire al licitației este de 850.000 euro, fără TVA.

În plus, compania propune spre valorificare și un imobil situat în localitatea Zalău, str. Fabricii, nr. 10, jud. Sălaj, compus din teren în suprafaţă de 17.000 mp cu construcțiile aferente. Preţul total de pornire este de 1.200.000 euro, plus TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 14.02.2020, ora 12:00, la sediul din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, Silver Business Center, jud. Cluj. În cazul în care activul nu va fi valorificat, se va organiza o nouă licitație în data de 21.02.2020, la acelaşi preţ, locaţie şi oră.

Caietele de sarcini pot fi achiziţionate de la sediul lichidatorului judiciar, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea datei și orei de desfășurare a licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon: 0737.330.213 și pe site-ul http://sales.citr.ro/, bun cautat: Abo Mill.

Comentarii Facebook