Cât cheltuie un român și care este venitul mediu al unei gospodării, datele anunțate de INS


Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) publicate joi, veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul IV 2022, de 6.634 lei pe o gospodărie şi 2.648 lei pe persoană.

Cheltuielile totale ale populaţiei au fost, în ultimele trei luni ale anului trecut, în medie, de 5.842 lei lunar pe o gospodărie (2.332 lei pe persoană) şi au reprezentat 88,1% din nivelul veniturilor totale. Veniturile băneşti au fost, în medie, de 6.105 lei lunar pe gospodărie (2.437 lei pe persoană), iar veniturile în natură au fost, în medie, de 529 de lei lunar pe gospodărie (211 lei pe persoană). 

Conform INS, la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (19,9%), veniturile în natură (8%), veniturile din agricultură (1,7%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,5%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1,0%). 

Cea mai mare parte din veniturile în natură o reprezintă contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (78,6%).

Diferenţele între veniturile gospodăriilor din mediul urban şi mediul rural

În mediul urban, nivelul venitului total mediu lunar pe o persoană a fost de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. Din punct de vedere al structurii, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale. 

În veniturile totale a fost mai mare cu 17,2 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural. În ceea ce priveşte veniturile în natură, ecartul dintre mediul rural şi mediul urban a fost de 6,8 puncte procentuale, în favoarea mediului rural.

Cheltuielile băneşti au fost, în medie, de 5.426 lei lunar pe gospodărie (2.166 lei pe persoană), iar contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii a fost, în medie, de 416 lei lunar pe gospodărie (166 de lei pe persoană).

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (62,7%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor (31,1%), precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei, precum hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc. (2,2%).

În mediul urban, nivelul cheltuielilor totale medii lunare pe o persoană a fost de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. 

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum, produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut în continuare, în trimestrul IV 2022, o pondere însemnată, în medie, de 34,8% din consumul gospodăriilor, potrivit agerpres.ro.

Comentarii Facebook