Luni 5 Decembrie

Un aparat pe care îl avem în casă consumă cât 3000 de becuri economice


Un aparat electrocasnic pe care fiecare îl are în casă consumă cât 3000 de becuri la un loc. Este vorba despre maşina de spălat rufe. 

Pentru un singur ciclu de spălare consumă 1 kw, iar dacă spălați zilnic ajunge la 30 kw.

De asemenea, trebuie să ştiţi că aceasta consumă chiar şi atunci când nu o folosim. Dacă o ţinem în priză tot timpul, maşina de spălat consumă 0,4 w/ora, adică 9,6 w/zi, 0,29 kw/lună, ceea ce înseamnă 0,22 lei/lună. Pentru a reduce consumul este necesar fie să schimbați mașina cu una mai nouă, fie să spălați mai rar sau noaptea. 

Românii trebuie să fie foarte atenți la consum, pentru a se încadra în plafonul care asigură accesul la prețurile mai mici. 

De la 1 septembrie 2022, românii pot beneficia de compensare a preţului la energie până la un consum casnic de 255 kwh, față de 300 de kwh, anul trecut. 

Plafonarea prin OUG prevede că ”pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022- 31 august 2023, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 – 100 KWh inclusiv;

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 – 300 kWh, pentru un consum lunar care de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică ce depășeste 255KWh /luna se facturează conform prevederilor art.5 alin (1).

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMMuri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferenta de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art.5 alin (1);

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituțiile publice ,altele decât cele prevăzute la lit.d). Diferenta de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art.5 alin (1).

f) pentru beneficiarii prevăzuți la lit. c) si e) care nu au istoric de consum in anul 2021, procentul de 85% se aplica la consumul realizat lunar”.

Comentarii Facebook