Miercuri 8 Decembrie

Să fie PACE în școli! Comisia pentru prevenirea violenței în școlile din Cluj a elaborat un plan pentru anul 2012 - 2013

 

Comisia Judeţeană de Prevenire şi Combatere a Violenţei în mediul şcolar s-a întâlnit pentru prima dată în acest an și a elaborat un plan de măsuri pentru anul 2012 - 2013.

 

Întâlnirea de lucru a Comisiei Judeţene de Prevenire şi Combatere a violenţei în mediul şcolar a reunit 15 membri care au pus la punct o strategie comună de lucru pentru anul şcolar viitor. În acest sens, s-au fixat următoarele obiective: crearea unui climat securizant în unităţile de învăţământ şi în proximitarea acestora; consilierea psiho-pedagogică a elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor, privind gestionarea situaţiilor de violenţă; oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber, prin participarea la activităţi extracurriculare, nonformale; crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între unităţile de învăţământ şi comunităţile locale, privind prevenirea şi reducerea violenţei, a absenteismului, a abandonului şcolar şi a consumului de substanţe interzise”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj.

 

Primele măsuri luate vizează elevii orfani, catalogul online, elevii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi siguranţa rutieră din arealul şcolii. ”Din partea comisiei, vor fi trimise în cel mai scurt timp către şcoli cereri de centralizare de date privind numărul de treceri de pietoni nesemaforizare din preajma şcolilor, numărul de accidente produse şi numărul de elevi accidentaţi astfel, ori privind situaţia elevilor care au cel puţin un părinte la muncă în străinătate. De asemenea, consideraţi în sfera de risc, elevilor orfani li se va acorda o atenţie sporită, urmând ca fiecare şcoală să gândească în perioada următoare o activitate specifică ce să îi aibă ca destinatari. Aceste activităţi proiectate la nivelul fiecărei unităţi şcolare vor fi raportate comisiei şi ISJ-ului prin comunicare către doamna inspector general adjunct Mariana Pop. În acelaşi timp, fiecărui director de şcoală i se va cere o analiză asupra necesităţii introducerii catalogului online în vederea prevenirii absenteismului şi abandonului şcolar”, se mai arată în documentul citat.

 

În perioada următoare, comisia va lucra pentru elaborarea unei proceduri de prevenire şi semnalare a abandonului şcolar, respectiv a abuzurilor asupra elevilor. Aceasta are rolul de a sistematiza modalitatea de intervenţie a tuturor factorilor şi instituţiilor abilitate într-un astfel de caz. 

 

Comisia Judeţeană de Prevenire şi Combatere a Violenţei în Mediul Şcolar are ca membri reprezentanţi ai unor instituţii şi organizaţii ce realizează diverse proiecte care au ca scos diminuarea numărului de cazuri de violenţă în şcoli. Este alcătuită din 23 de membri reprezentând instituţii, organizaţii ale părinţilor, Inspectoratul Şcolar, directori şi coordonatori de proiecte şi programe educaţionale . De asemenea, doi membri ai comisiei sunt elevi, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean al Elevilor. Din rândul instituţiilor vizate, membrii comisiei provin din: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Direcţia Poliţia Locală, Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică; Direcţia Asistenţă Socială şi Medicală, Serviciul Protecţia Copilului; Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj, CAPC; Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Cluj; Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională; Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog; Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Cluj.

 

Preşedintele comisiei este domnul inspector şcolar general Valentin Claudiu Cuibus, iar lucrările comisiei sunt coordonate de doamna inspector şcolar general adjunct Mariana Pop şi doamna inspector de specialitate educaţie permanentă Amalia Gurzău.

Comentarii Facebook