Ioan Bene, legat de dosarul lui Uioreanu tot prin Răzvan Pop

 

Conform procurorilor DNA Cluj, Ioan Bene, patronul firmei Napoca, i-ar fi dat lui Horea Uioreanu sapgă în valoare de 300.000 de lei prin intermediul consilierul acestuia, Răzvan Pop.

 

 Bene ar fi beneficiat de lucrări fără licitație. În dosar este considerat suspect și directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo.

 

Redăm mai jos referatul:

 

La nivelul CJ Cluj şi a Regiei Autonome a Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj-Napoca a fost demarat în anul 2011 un proiect având ca obiect realizarea investiţiei „Pistă de decolare – aterizare de 3.500 m şi suprafeţe de mişcare aferente”, proiect ce viza dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona de Nord - Vest a României, în contextul în care vechea pistă de decolare a aeroportului nu mai corespundea standardelor şi cerinţelor de siguranţă, investiţia fiind impusă totodată de creşterea economică a regiunii şi impactul benefic  pe care realizarea acestui obiectiv de investiţii l-ar avea în piaţa de transport aerian, călători şi marfă ce atrăgea transformarea aeroportului din Cluj într-un important nod de transport.

 

Având în vedere că investiţia vizată presupunea un efort financiar semnificativ, proiectul de investiţii a fost divizat în trei etape distincte, prin aceasta urmărindu-se, atât asigurarea unei reale finanţări, cât şi posibilitatea obiectivă de realizare a construcţiilor ce urmau a fi făcute. Drept urmare, cele trei etape au fost fixate ca următoarele:

-  etapa 1- pista de decolare aterizare de 2.100 m şi suprafeţe de mişcare aferente ce presupunea realizarea unei piste de decolare aterizare de 2.100 m la Nord de pista existentă, două căi de rulare care fac legătura cu pista existentă, precum şi transformarea vechii piste de decolare-aterizare în cale de rulare, pentru accesul pe platformele de îmbarcare-debarcare existente la momentul demarării proiectului;

 

- etapa a 2-a – extinderea pistei de decolare aterizare de 2.100 m la 3.500 m şi construcţia unor suprafeţe de mişcare adiacente, respectiv o cale de rulare paralelă cu pista care va conecta capătul 25 al pistei cu calea de rulare golf şi o platformă pentru parcarea aeronavelor de mare capacitate de categorie  D şi E (aeronave cargo): Apron 4;

 

- etapa a 3 a -  construirea unor suprafeţe de mişcare aeroportuare – platforme de parcare aeronave pasageri (aeronave de categoria C) şi a două căi de rulare, Bravo şi Charlie, care vor conecta platforma cu pista de decolare aterizare existentă.

 

Urmare a procedurilor de licitaţie publică, în anul 2011, pentru realizarea Etapei I a proiectului a fost încheiat contractul de lucrări nr. 146/6.09.2011 survenit între Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca RA, în calitate de achizitor şi asocierea SCC NAPOCA SA – SC ICCO SYSTEMS SRL- SC GEO ARC SRL, în calitate de executant, având ca obiect, executarea, finalizarea şi întreţinerea lucrării „Pistă de decolare aterizare de 3.500 m etapa 1 şi suprafeţe de mişcare aferente la un preţ de 32.436.982,99 euro, durata contractului fiind  stabilită la 3 ani, respectiv până la 5 septembrie 2014.

 

Pe parcursul executării contractului acesta a fost adiţionat cu un număr de 24 acte adiţionale care au crescut valoarea contractului până la suma totală de peste 42.000.000 euro. În cursul lunii octombrie 2013, lucrările la pista de decolare-aterizare de 2.100 m ce presupuneau etapa 1 a proiectului au fost finalizate, ele fiind inaugurate la data de 26.10.2013, însă au rămas în continuare spre executare lucrări de mai mică anvergură (finalizarea gardului perimetral, balizare, etc).

 

Probaţiunea administrată în prezenta cauză a stabilit că pe fondul cointeresării materiale a preşedintelui CJ Cluj, inculpatul Uioreanu Horea Dorin, inculpatul Bene Ioan deţinătorul societăţii de construcţii SC Napoca SA, a convenit cu aceştia să realizeze în continuare lucrări din Etapa II a proiectului, în sensul de a construi platforma de parcare aeronave Apron 4, în lipsa oricăror forme legale şi transparente de evaluare şi acordare a unei astfel de lucrări finanţate din bani publici, prin ignorarea principiilor concurenţei şi transparenţei stabilite de legiuitor prin OUG 34/2006 (în lipsa oricărei documentaţii, licitaţii, contractări).

 

Folosul urmărit de preşedintele CJ Cluj, şi primit de acesta a constat în sume de bani obţinute sistematic de la inculpatul Bene Ioan, pe parcursul perioadei octombrie 2012-mai 2014 suma totală primită s-a ridicat la 300.000 lei.

 

Urmare a celor convenite cu inculpatul Uioreanu Horea Dorin şi cu directorul aeroportului, suspectul Ciceo David Ioan,  inculpatul Bene Ioan a dispus angajaţilor săi construirea platformei Apron 4, lucrare ce a fost demarată la finele lunii octombrie 2013 şi finalizată în luna martie 2014.

 

Potrivit studiului de fezabilitate întocmit iniţial în ce priveşte proiectul de ansamblu al pistei de decolare-aterizare 3.500 m, documentaţie întocmită de SC IPTANA SA, costurile pentru realizarea platformei Apron 4, au fost estimate la suma de 4.900.000 lei. Studiul de fezabilitate întocmit a fost avizat de către CJ Cluj, în cadrul Comisiei tehnico-economice de la nivelul acestei instituţii, fiind astfel stabilit că finanţarea va fi alocată din bugetul Consiliului Judeţean Cluj.

După demararea lucrărilor la platforma Apron 4, urmărind acoperirea lucrărilor ilegale aflate în plină execuţie, Regia Autonomă Aeroport Internaţional „Avram Iancu” Cluj RA a iniţiat la data de 3 februarie 2014 procedura de licitaţie publică pentru investiţia „Proiectare şi execuţie platformă de staţionare aeronave Apron 4”, sens în care a publicat în sistemul SEAP invitaţia de participare nr. 357281/03.02.2014, fiind astfel iniţiată procedura de achiziţie publică prin cerere de ofertă, valoarea estimată al contractului fiind de 16.495.050 lei. S-a stabilit ca şi criteriu de atribuire oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere

economic, componenta financiară având o pondere de 80% şi durata de execuţie a lucrărilor ca şi componentă tehnică având o pondere de 20%.

 

La data de 11 aprilie 2014, Aeroport Internaţional „Avram Iancu” Cluj RA, în calitate de autoritate contractantă a publicat anunţul de atribuire nr. 177756/11.04.2014 prin care a făcut public faptul că, contractul „Proiectare şi execuţie platformă de staţionare aeronave Apron 4” a fost atribuit asocierii SCC Napoca SA – SC Icco Systems  SRL- SC Geo Arc SRL, sens în care a fost încheiat contractul nr. 61/07.03.2014 la o valoare de 15.809.458,56 lei.

 

Probele dosarului au stabilit că, la data publicării anunţului de atribuire, lucrările erau deja executate integral. De asemenea, s-a stabilit că, pentru a crea aparenţa de concurenţă şi pentru a conferi legitimitate procedurii de atribuire, inculpatul Bene Ioan, a solicitat numitului Rusu Alexandru Marius, administrator al SC Rusu Stil SRL Beclean, să se înscrie la procedura de achiziţie publică şi să înregistreze totodată o contestaţie adresată CNSC privind caietul de sarcini (fişa de date a achiziţiei publice), ştiut fiind că operatorul economic nu va avea nici un câştig de cauză în contextul în care societatea acestuia deţine doar un singur angajat iar obiectul de activitate este transportul rutier. Contestaţia astfel depusă a fost soluţionată definitiv la data de 14.04.2014 prin respingerea pretenţiilor contestatorului (decizia Curţii de Apel Cluj din dosar 268/33/2014).

 

La data de 20 martie 2014, sub semnătura inculpatului Uioreanu Horea Dorin, la Consiliul Judeţean Cluj a fost depusă cererea de emitere a autorizaţiei de construire pentru obiectivul Apron 4 însoţită de documentaţia aferentă. Anterior acestui demers, la data de 19 martie 2014, preşedintele CJ Cluj a avut o întâlnire particulară cu inculpatul Bene Ioan şi cu directorul aeroportului, suspectul Ciceo David, întâlnire ce a avut loc la restaurantul „Da Vinci” deţinut de omul de afaceri şi fixată prin mijloace de supraveghere operativă, existând suspiciuni că întâlnirea s-a derulat tocmai pentru a se pune de acord asupra modului de emitere a actelor, prin care să se acopere situaţia ilegală în care întreaga investiţie din etapa II a proiectului se afla.

 

A doua zi, sub nr. 5817/271/20.03.2014 la CJ Cluj a fost înregistrată cererea de autorizare a lucrărilor. Documentaţia depusă a fost analizată la Direcţia de Urbanism de către arhitectul şef şi, constatându-se că nu este completă s-a înaintat regiei o adresă de completare. 

 

La doar 4 zile de la depunerea cererii, după o vizită efectuată la biroul preşedintelui CJ Cluj, suspectul Şerban Tudor Dan, director general în cadrul SCC Napoca SA, şi-a anunţat patronul că „problema este rezolvată” şi că azi (24.03.2014) se va emite autorizaţia. Demersul de solicitare a autorizaţiei, consecutiv cu lipsa unei părţi a documentaţiei necesare, a fost de natură să ducă la descoperirea, în rândul funcţionarilor instituţiei judeţene, a împrejurării realizării  anterioare a investiţiei, în absenţa autorizaţiei legale de construire.

 

Astfel, după înregistrarea cererii de autorizare, arhitectul şef al judeţului, martorul Salanţă Claudiu Daniel a anunţat că va efectua la data de 26 martie 2014 o vizită la aeroport pentru verificări la şantierul constructorului.

 

Anunţul efectuat de arhitectul şef a determinat o stare de agitaţie şi îngrijorare în rândul celor implicaţi în lucrările ilegale. Astfel, în dimineaţa de 26 martie 2014 inculpatul Bene Ioan l-a contactat telefonic pe preşedintele CJ Cluj, suspectul Uioreanu Horea, căruia i-a adus la cunoştinţă intenţia arhitectului şef şi i-a solicitat să se prezinte şi el la aeroport pentru a fi de faţă la discuţiile ce vor urma. Cu toate că pentru respectiva dimineaţă inculpatul Uioreanu Horea avea programate alte activităţi (întâlniri cu prezentaţi ai Direcţiei Silvice Cluj), acesta a renunţat la programul său şi a convenit cu suspectul Bene Ioan să se deplaseze împreună cu acesta la şantierul de la aeroport. A fost totodată anunţat şi directorul aeroportului, suspectul Ciceo David, însă acesta se afla plecat la Munchen, drept urmare discuţiile au fost purtate cu numitul Pop Iuliu, director adjunct al regiei.

 

La vizita pe şantier au participat din partea CJ Cluj inculpatul Uioreanu Horea Dorin, Salanţă Claudiu, Sporiş Radu, din partea Aeroportului numitul Pop Iuliu iar din partea executantului inculpatul Bene Ioan şi suspectul Şerban Tudor Dan.

 

Urmare vizitei de pe şantier  arhitectul şef al CJ Cluj, martorul Salanţă Claudiu Daniel a constatat că societatea Construcţii Napoca SA a realizat  lucrări la obiectivul ,,Platformă de staţionare aeronave APRON 4,, în lipsa oricărei autorizaţii emise de Consiliul Judeţean  şi ca atare a emis în aceeaşi zi adresa nr.

6224/26.03.2014  întocmită în atenţia preşedintelui şi a celor doi vicepreşedinţi ai CJ Cluj prin care a atenţionat despre existenţa unor lucrări efectuate în afara dispoziţiilor legale şi a solicitat luarea unor măsuri de control privind disciplina în construcţii.

 

Din cuprinsul adresei rezultă fără echivoc faptul că lucrările vizualizate la vizita pe şantier sunt executate în afara autorizaţiei nr. 88 emise de CJ Cluj pentru proiectul ce s-a aflat în derulare pentru aeroport. De asemenea, un alt aspect deosebit de important relevat de adresa emisă de arhitectul şef consta în faptul că, lucrările constatate ca efectuate, respectiv întreg  APRONUL 4, era total lipsit de autorizări, avize şi documentaţii de specialitate, în condiţiile în care,

pentru emiterea autorizaţiei de construire fusese depusă cerere la CJ Cluj la data de 20.03.2014, deci cu doar 6 zile anterior, cerere care nu fusese soluţionată din lipsa unei -documentaţii complete. Aşadar, în mod sintetic, adresa nr. 6224/26.03.2014  consemna atât efectuarea lucrărilor în afara oricărei dispoziţii legale, cât şi eventualul risc ce ar putea fi generat de efectuarea unei astfel de lucrări în lipsa oricărei supravegheri tehnice profesioniste, în lipsa unui

proiect tehnic, studiu de fezabilitate şi total neautorizate, neavizate de instituţiile competente, printre care şi cele ce ţin de siguranţa aeronautică.

 

Actul întocmit de arhitectul şef al CJ Cluj a determinat un val de reacţii între persoanele implicate ilicit în realizarea construcţiei, anume omul de afaceri Bene Ioan şi angajatul acestuia Şerban Tudor Dan (reprezentanţi ai constructorului), directorul general al Aeroportului Ciceu David Ioan (ce a permis realizarea lucrărilor în incinta aeroportului fără a exista actele legale ce asigurau cadrul efectuării lucrărilor, spaţiul aeroportuar având un regim special de securitate) şi a preşedintelui CJ Cluj Uioreanu Horea Dorin (reprezentant al instituţiei ce trebuia să asigure cadrul desfăşurării legale a lucrărilor, cu posibilitatea verificării celor executate, a parametrilor de calitate şi siguranţă).

 

Măsurile luate de cei implicaţi au fost multiple şi ele au constat în presiuni exercitate asupra funcţionarilor cu atribuţii în emiterea actelor de autorizare în vederea eliberării autorizaţiei precum şi asupra altor funcţionari din CJ Cluj pentru înfrângerea oricăror intenţii de boicotare a emiterii actelor vizate, în special pentru a se evita devoalarea situaţiei existente şi declanşarea unui scandal mediatic.

 

Astfel, în perioada următoare, în repetate rânduri preşedintele CJ Cluj l-a contactat pe martorul Salanţă Claudiu şi i-a cerut acestuia să emită autorizaţia cerută de constructor, solicitările sale venind după numeroase intervenţii făcute asupra sa de reprezentanţii SCC Napoca SA, care au derulat multiple întâlniri cu edilul judeţului şi cu directorul aeroportului Ciceo David, ce au avut loc atât la sediul CJ Cluj sau la aeroport, cât şi în localurile deţinute de inculpatul  Bene Ioan.

 

Drept urmare, în zilele ce au urmat datei de 26 martie 2014, inculpaţii Uioreanu Horea, Bene Ioan şi suspecţii Ciceo David şi Şerban Tudor Dan au luat legătura telefonic şi nemijlocit în repetate rânduri şi au căutat găsirea unor soluţii care să conducă la acoperirea nelegalităţilor deja comise. Discuţiile dintre aceştia au stabilit faptul că, prima încercare de acoperire cu acte a construcţiei Apronului 4 a constat în propunerea de adoptare a unei hotărâri de consiliu judeţean în şedinţa programată pentru data de 28 martie 2014 care să aloce sumele necesare financiar acestui proiect consecutiv cu emiterea prin antedatare a autorizaţiei de construire.

 

Propunerea de adoptare a unei hotărâri de consiliu judeţean nu s-a mai concretizat deoarece, pentru a evita probleme suplimentare şi eventuala opoziţie la adoptarea unei hotărâri în cadrul forului judeţean, directorul aeroportului, suspectul Ciceo David a comunicat prin fax la data de 28 martie 2014 către CJ Cluj o adresă prin care le aducea la cunoştinţă faptul că nu este necesară finanţarea lucrărilor de către consiliu, ele urmând a fi plătite din fondurile proprii ale regiei. Semnificativ este  faptul că, deşi s-a angajat în plata acestor lucrări, la acel moment regia se afla în impas financiar, fiind demarate documentaţii pentru contractarea unor credite în valoare de 50.000.000 lei.

 

De asemenea este de remarcat faptul că, deşi regia aeroportului dispunea de resursele financiare necesare, suspectul Ciceo David şi-a asumat finanţarea lucrărilor de peste 4.000.000 euro, în pofida faptului că anterior CJ Cluj avizase favorabil în cadrul Comisiei tehnico economice finanţarea proiectului Apron 4 din bugetul judeţului şi nu al regiei. Renunţarea la această finanţare pune în evidenţă interesul suspectului Ciceo David Ioan de a ascunde modalitatea de alocare a lucrărilor precum şi a modului de stabilire a valorii contractului ce a crescut considerabil de la suma de 5.000.000 lei (evaluată prin studiul de fezabilitate al SC Iptana SA) la peste 16.000.000 lei efectiv contractaţi.

 

În continuare, demersurile grupului format din  Uioreanu Horea Dorin, Bene Ioan, Ciceo David Ioan şi Şerban Tudor Dan au constat în încercarea de acoperire, prin acte false, a lucrărilor efectuate, în scopul de  a crea o aparenţă de legalitate. Astfel, aceştia au stabilit ca, prin intermediul unei corespondenţe purtate între CJ Cluj şi Aeroportul Internaţional Avram Iancu, să fie consemnate solicitări şi emiteri de puncte de vedere care să ateste că, cele vizualizate de arhitectul şef la vizita pe şantierul aeroportului la data de 26 martie 2014 erau lucrări de altă natură (şanţuri, rigole, etc), efectuate în baza contractului existent între beneficiar şi firma constructoare (contractul 146/2011), lucrări acoperite de autorizaţia 88 emisă de CJ Cluj şi, deci, în deplină legalitate.

 

Activităţile efectuate în cauză au stabilit că, nici această variantă luată în discuţie la începutul lunii aprilie 2014 nu a fost agreată unanim, din teama de emitere şi asumare a unor noi acte false, astfel că, ideea a fost abandonată.

 

Presiunea resimţită de grupul format din inculpaţii Uioreanu Horea, Bene Ioan şi suspecţii Ciceo David şi Şerban Tudor Dan de scurgerea timpului şi neobţinerea actelor dorite a crescut exponenţial urmare a publicării on line, în după-masa de 31 martie 2014 a unui articol de presă ce devoala suspiciuni privind organizarea formală a licitaţiei, pentru lucrări ce fuseseră anterior executate, precum şi impunerea unor condiţii de calificare ce favorizau firma Napoca Construcţii SA.

 

Publicarea articolului a determinat pe preşedintele CJ Cluj Uioreanu Horea să ia legătura cu patronul publicaţiei on line, numitul Hoandră Octavian cu care a  stabilit o întâlnire în cursul zilei de 1 aprilie 2014. Urmarea celor discutate de cei doi a constat în scoaterea articolului de pe mediul on line precum şi demiterea ziaristului care l-a realizat, fiind astfel evident scopul urmărit de edilul judeţului, care a încercat să acopere maniera ilicită în care contractul fusese atribuit şi modul ilegal în care se realizaseră lucrările.

 

La rândul său, reacţionând la adresa articolului de presă, într-o discuţie purtată cu un alt reprezentant din presă, inculpatul Bene Ioan şi-a manifestat nemulţumirea asupra celor publicate, recunoscând însă trucarea licitaţiei. Astfel, omul de afaceri a împărtăşit interlocutorului său că a fost realizată o procedură de licitaţie „la înţelegere” şi că, pentru a da o aparenţă irefutabilă de legalitate „a pus” pe unul din participanţii la licitaţie să formuleze contestaţie, ştiind că respectiva societate nu are nicio şansă de izbândă pentru că nu îndeplinea condiţiile de participare, fiind vorba de o societate comercială cu numai 2 angajaţi.

 

La data de 2 aprilie 2014 preşedintele CJ Cluj inculpatul Uioreanu Horea Dorin i-a cerut arhitectului şef o discuţie privind găsirea unei rezolvări asupra situaţiei existente. Indiciile cauzei arată că, în discuţia purtată varianta propusă de Salanţă Claudiu a vizat efectuarea unei constatări la faţa locului, sancţionarea constructorului pentru realizarea de lucrări în lipsa autorizaţiei legal emise şi întocmirea actelor pentru intrarea în legalitate. La discuţie au participat şi secretarul judeţului Simona Gaci precum şi Raţiu Mariana, director în CJ Cluj.

 

Varianta prezentată de arhitectul şef Salanţă Claudiu a fost  agreată de inculpatul Uioreanu Horea în condiţiile în care, în urma tuturor discuţiilor purtate cu arhitectul şef  şi secretarul judeţului, aceştia i-au comunicat poziţia lor fermă în a nu semna acte în afara dispoziţiilor legale. Odată ajuns la concluzia că aceasta este singura formă de depăşire a impasului în care se aflau, inculpatul Uioreanu Horea Dorin a acceptat şi aprobat referatul întocmit de arhitectul şef prin care s-a stabilit ca, la data de 3 aprilie 2014 acesta este delegat să efectueze un control la şantierul din cadrul aeroportului.

 

Drept urmare, în dimineaţa de 3 aprilie 2014 la sediul aeroportului s-au prezentat în vederea efectuării unii control numiţii Salanţă Claudiu şi Mureşan Anda, funcţionar din cadrul Direcţiei Urbanism a CJ Cluj. Cei doi s-au lovit însă de refuzul reprezentantului constructorului de a le permite accesul pe şantier.

 

Aflând de iminentul control din dimineaţa de 3 aprilie 2014, în jurul orei 9,30 suspectul Ciceo David (ce se afla într-o deplasare în Kuala Lumpur), a contactat telefonic pe inculpatul Bene Ioan şi l-a anunţat despre intenţia arhitectului şef de a face un control la aeroport. De urgenţă, omul de afaceri a transmis angajaţilor săi ce răspundeau de lucrări să interzică categoric pătrunderea pe şantier. Obstrucţionarea controlului a fost raportată de cei doi funcţionari secretarului judeţului şi preşedintelui CJ Cluj. Totodată, Salanţă Claudiu a apelat la poliţie.  Aflând de cele raportate, preşedintele CJ Cluj l-a chemat de urgenţă la sediul instituţiei pe suspectul Şerban Tudor Dan căruia i-a cerut să lase angajaţii săi să efectueze controlul, asigurându-l că „intenţiile sunt bune”. La rândul său, acesta a raportat cele discutate către suspectul Bene Ioan care însă a rămas categoric în opunerea la control, afirmând că: „nici cei de la CJ şi nici Dumnezeu nu intră în aeroport când spun eu”. Ca atare, controlul nu a putut fi efectuat, cei doi funcţionari negăsind sprijinul necesar nici la conducătorul instituţiei judeţene (aservit intereselor de grup) şi nici la organele de poliţie cu care s-a intrat în contact în acea zi pentru luarea de măsuri.

 

Fiind evident pus într-o situaţie ingrată, de a face faţă presiunilor venite din partea grupului de interese din care şi el face parte, grup aflat în contradicţie cu interesul public, inculpatul Uioreanu Horea a luat legătura cu inculpatul Bene Ioan cu care a realizat o întâlnire în seara de 3 aprilie 2014 la Hotel Meridian. În discuţia purtată, preşedintele CJ Cluj i-a adus acestuia la cunoştinţă, detaliat, faptul că se fac demersuri pentru găsirea unei soluţii de rezolvare a situaţie care să fie benefică tuturor celor implicaţi, că respectivul control nu urmăreşte decât soluţionarea situaţiei şi că aceasta impune constatarea efectuării lucrărilor şi sancţionarea contravenţională a constructorului, acte ce erau obligatorii paşilor necesar a fi urmaţi pentru emiterea autorizaţiei de construire în condiţiile în care funcţionarii abilitaţi în acest sens s-au opus categoric emiterii actelor în alte circumstanţe. Urmare celor discutate, inculpatul Bene Ioan a anunţat angajaţii săi că, a doua zi, la sediul aeroportului vor veni din nou în control funcţionarii CJ Cluj şi a cerut ca acestora să le fie permis accesul, însă restricţionat şi atent monitorizaţi.

 

Aşadar, la data de 4 aprilie 2014, cu „bunăvoinţa” inculpatului Bene Ioan, arhitectul şef al judeţului şi colega sa au reuşit să efectueze un control la şantierul din cadrul aeroportului unde au constatat nemijlocit realizarea de lucrări în afara autorizaţiei. O altă împrejurare constatată de membrii echipei de control s-a referit la descoperirea folosirii în cadrul lucrărilor de la apron de material de construcţii (pământ) provenit din excavările de la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), lucrare ce se află în executarea aceluiaşi constructor, unde beneficiarul CJ Cluj a constatat anterior efectuarea de excavări ilegale şi sustragerea de material de construcţii care puneau în pericol CMID-ul prin posibilitatea de surpare a unui versant al construcţiei.

 

După finalizarea controlului, în vederea întocmirii actelor de constatare a lucrărilor din şantier, arhitectul şef a cerut sprijin şi consultare specialiştilor din cadrul Inspectoratului în Construcţii Bucureşti, problema cea mai dezbătută fiind legată de încadrarea legală a conduitei constructorului, anume dacă ea constituie contravenţie sau este infracţiune.

 

Dezbaterile şi consultările au consumat o perioadă de peste 10 zile, ceea ce a determinat pe Bene Ioan şi Şerban Tudor Dan, alături de suspectul Ciceo David să aprecieze că s-a acţionat cu rea credinţă, că li s-a prezentat mincinos situaţia şi că nu vor primi niciodată actul de autorizare. Suplimentar, aceştia au cerut insistent preşedintelui CJ Cluj să intervină la arhitectul şef şi să determine emiterea autorizaţiei, presiuni pe care, la rândul său, inculpatul Uioreanu Horea le-a exercitat asupra lui Salanţă Claudiu.

 

Relevant este faptul că, în această perioadă, în presa locală, atât on line cât şi tipărită, au apărut articole denigratoare la adresa arhitectului şef Salanţă Claudiu, în care era acuzat de conflict de interese, existând indicii că aceste articole au fost comandate de membrii grupului format în jurul preşedintelui Uioreanu Horea Dorin. Articolele respective au fost apreciate ca atare de funcţionarii din CJ Cluj care, în discuţiile purtate precum şi cu prilejul declaraţiilor date în cauză au împărtăşit faptul că simt presiunea pusă pe ei, la care sunt hotărâţi să nu cedeze, exprimându-şi speranţa că: „în ţara asta încă sper că nu mi se poate întâmpla nimic, pentru că am avut curajul să înfrunt nişte gunoaie”.

 

Faţă de situaţia incertă în care se aflau, la care nici măcar preşedintele consiliului judeţean care le asigura tot sprijinul nu reuşise să găsească rezolvare, grupul format din Bene, Şerban, Ciceo au analizat şi luat în calcul varianta adoptării tacite a autorizaţiei, la expirarea termenului de 30 de zile de la data depunerii cererii, deşi prevederea legală nu era aplicabilă în situaţia concretă în care aceştia se aflau cu documentele.

 

Aşteptarea a fost întreruptă de comunicarea proceselor verbale de sancţionare contravenţională, prin care s-a impus ca, în vederea eliberării autorizaţiei, să fie realizată o expertiză tehnică ce să ateste calitatea lucrării executate.

 

Actele de sancţionare au fost comunicate constructorului Napoca SA şi regiei Aeroportul Internaţional Avram Iancu imediat după data de 22 aprilie 2014.

 

În vederea efectuării expertizei tehnice, la data de 30 aprilie 2014 suspectul Bene Ioan a luat legătura cu numitul Boţu Nicolae asociat la SC Proexrom SRL Iaşi cu care a convenit întocmirea de urgenţă a expertizei tehnice privind calitatea lucrării executate. Actele cauzei au stabilit că, expertiza a fost realizată fără nicio deplasare în teren, pentru întocmirea ei, expertul consultând exclusiv documentele puse la dispoziţie în format electronic de către inculpatul Bene Ioan.

 

Practic, după discuţia din 30 aprilie 2014, inculpatul Bene Ioan a furnizat lui Boţu Nicolae contractul încheiat cu regia aeroportului, proiectul tehnic, acte pe care expertul le-a consultat la data de 2 mai 2014 (vineri), iar în dimineaţa de 5 mai (luni) expertiza era finalizată, scanată şi trimisă electronic către Napoca Construcţii,  fiind în aceeaşi zi depusă  la CJ Cluj.

 

La data de 8 mai 2014 CJ Cluj, sub semnătura preşedintelui Uioreanu Horea Dorin, precum şi a arhitectului şef SalanțăClaudiu Daniel şi a secretarului judeţului Gaci Simona, s-a emis autorizaţia de construire pentru obiectivul „Execuţie platformă de staţionare aeronave Apron 4”.

 

De îndată ce a intrat în posesia actului,  inculpatul Bene Ioan a dispus întocmirea actelor necesare pentru a putea face încasări ale lucrărilor ce erau demult executate şi finalizate.

 

Deşi a intenţionat să întocmească iniţial o situaţie de lucrări, pentru suma de 10.000.000 lei, la sfatul dirigintelui de şantier, s-a hotărât divizarea în 4 astfel de documente, care să cuprindă etapele fireşti ale realizării proiectului, de la săpături şi umpleri de fundaţii cu piatră, până la turnarea stratului de geotextil şi betoane.

 

În mod evident, trenarea emiterii autorizării a dus la întârzierea încasării contravalorii lucrării ce fusese deja executată, practic această finalitate fiind cea mai arzătoare pentru membrii grupului. Această împrejurare rezultă fără echivoc din rapiditatea cu care au fost întocmite actele privind situaţiile de lucrări, verificări, facturi, în dată după eliberarea autorizaţiei.

 

Semnificativ este faptul că, la data de 12 mai 2014 preşedintele CJ Cluj l-a chemat la sediul instituţiei pe inculpatul Bene Ioan căruia i-a comunicat că instituţia judeţului va face în cursul zilei o plată de 18 miliarde lei către regia aeroportului. Odată ce a aflat despre acest fapt, inculpatul Bene Ioan l-a apelat pe

suspectul Ciceo David şi i-a cerut să verifice dacă au intrat banii, directorul aeroportului promiţând că, în situaţia în care cele comunicate de confirmă, de îndată, îi va face la rândul său, plată.

 

Probaţiunea dosarului a stabilit că, susţinerea de care inculpatul Bene Ioan se bucură la edilul judeţului este puternic motivată financiar, acesta fiind beneficiar de foloase necuvenite consistente remise de omul de afaceri cu titlu de mită.

 

Astfel, din actele de la dosar rezultă că, pentru alocarea sumelor cu care sunt bugetate proiecte ale CJ-ului aflate în derulare cu societăţi ale inculpatului Bene Ioan, Uioreanu Horea Dorin a condiţionat plăţile de remiterea comisioanelor aferente. Ca în situaţia descrisă anterior cu inculpatul Pogăcean Vasile, preşedintele CJ Cluj a interpus în mecanismul de primire a banilor pe consilierul său personal, numitul Pop Răzvan Marius.

 

În acest sens arătăm că, în cursul anilor 2012-2014 SC Construcţii Napoca SA, avea/are în derulare contracte încheiate cu beneficiarul Consiliul Judeţean Cluj în valoare de zeci de milioane de euro, cele mai importante referindu-se la construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor sau construirea Pistei de decolare aterizare  de 3500 m, etapa I şi suprafeţele de mişcare aferente; proiectul de reabilitare şi modernizare a Centrului Comunitar Judeţean Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Adulţi şi Copii; Construcţia drumului de acces la CMID; contractul pentru asigurarea securităţii perimetrale a Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj Napoca.

 

Din probele de la dosar rezultă că, în perioada octombrie 2012- martie 2014, prin intermediul consilierului Pop Răzvan Marius, suspectul Bene Ioan a remis cu titlu de mită suspectului Uioreanu Horea Dorin suma totală de 278.000 lei, după cum urmează: în luna octombrie 2012 suma de 100.000 lei, în martie 2013 suma de 40.000 lei, în aprilie 2013 suma de 20.00 euro (echivalent a cca. 86.000 lei), la data de 8 septembrie 2013 suma de 5.000 euro (echivalent a cca. 22.000 lei), la data de 5 octombrie 2013 suma de 20.000 lei, la data de 6 martie 2014 suma de 10.000 lei.

Comentarii Facebook