Vineri 2 Decembrie

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” oferă și anul acesta 34 de burse pentru anul şcolar şi universitar 2022-2023


Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” anunţă deschiderea unui nou concurs pentru 34 de  burse oferite elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, în anul şcolar şi  universitar 2022-2023.

Cum se repartizează bursele 

  • 18 burse pentru elevi, în valoare de 300 lei pe lună;
  • 12 burse pentru studenți, în valoare de 400 lei pe lună;
  • 3 burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 400 lei pe lună;
  • 1 bursă de cercetare pentru doctorat, în valoare de 500 lei pe lună.

Bursele pentru elevi, se acordă pe o perioadă de 8 luni, cele pentru studenţi şi  masteranzi pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctorat se acordă pe o perioadă de 12 luni începând cu 15 noiembrie 2022.

Masteranzii şi doctoranzii interesați de aceste burse vor trebui să  prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: teologia şi  interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi arteleteologia şi lumea

Calendarul şi etapele desfăşurării concursului

  • 28 octombrie 2022, termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poştă, la  sediul Fundaţiei (400117 Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu 18);
  • 9 Noiembrie 2022 afişarea rezultatelor;
  • 10 Noiembrie 2022 contestaţii şi afişarea rezultatelor finale.

Condiţiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum şi actele necesare pentru  întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al  Fundaţiei şi publicat pe situl www.fundatiabartolomeu.ro. Fundaţia va încheia cu fiecare  bursier un contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe  toată perioada derulării bursei. 

Fondul alocat pentru bursele din acest an şcolar şi universitar este semnificativ mărit și se  ridică la suma de 103.200 lei, iar până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 465 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 1.242.300 lei

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a fost înfiinţată în urmă cu 14 ani de vrednicul de pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania şi reprezintă proiectul generos şi inspirat al unui om cu viziuni largi, care a ştiut să ofere și după plecarea sa din această lume o şansă pentru tinerii merituoşi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale. Fundația are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoşi dar lipsiţi de posibilităţi financiare, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinţei fondatorului ei.


Comentarii Facebook