Marti 24 Mai

NU este nevoie de autorizație pentru branșamente și racorduri la rețelele de utilități


Branșamentele și racordurile la rețelele de utilități se execută fără autorizație de construcție, iar operatorii rețelelor de gaze naturale și energie electrică au obligația de a realiza branșamentele și racordurile - PE CHELTUIALA LOR - in maxim 90 de zile din momentul transmiterii autorizației de construire prin care este autorizată construcția (casa), a precizat arhitectul șef al județului Cluj, Claudiu Salanță. 

- Branșamentele aeriene la rețelele de energie electrică și telecomunicații se pot realiza fără autorizație de construire. 

- Branșamentele și racordurile subterane la rețelele de apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică necesită acordul/autorizație de spargere de la administratorul drumului. 

Baza legală este data de:

Legea nr. 50/1991 - actualizată

- art. 11  alin. (7) "Se pot executa fără autorizaţie de construire: .... d) lucrări de branşamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism; ....  e) lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia administratorului drumului;"

Legea nr. 123/2012 - actualizată 

- art. 51 alin. (3^5) În cazul clienţilor casnici, operatorul de distribuţie are obligaţia racordării lor în termen de maximum 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire. Proiectul privind racordarea poate fi realizat şi de către clienţii casnici/beneficiari....

și 

- art. 138 alin. (1) Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:... lit. d^1) să racordeze toţi solicitanţii la sistemul de distribuţie, în termen de 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire, conform reglementărilor ANRE. Proiectul privind racordarea poate fi realizat şi de către clienţii casnici/beneficiari.

Comentarii Facebook