Joi 6 Octombrie

Schimbări pe ascuns la admiterea la liceu 2022. Ministerul Educației scoate repartizarea computerizată în etapa a doua, fără să anunțe


Dupa ce presa a semnalat in acest an mai multe cazuri in care, in  a doua etapa de repartizare computerizata la liceu, elevi care aveau medii mici au ajuns la licee de top pentru care evident nu aveau mediile necesare, Ministerul Educatiei publica in Monitorul Oficial o schimbare radicala, fara , insa ca cineva din Minister sa si anunte public acest lucru, desi vor fi afectati sute de mii de elevi.

Astfel, in 2022, admiterea la liceu în a doua etapă nu va mai fi făcută computerizat ca anul acesta, ci se va face ca in anul 2020, prin rezolvarea individuală a cazurilor rămase pe dinafară direct de către comisiile județene de admitere, potrivit Ordinului nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023, publicat pe 10 septembrie în Monitorul Oficial nr. 869. 

Schimbarea admiterii nu a fost comunicată oficial de nimeni din Ministerul Educației, deși este o procedură care vizează direct aproape 200.000 de elevi și familiile acestora.

Elevii cu medii mici au fost repartizați la licee de top

Metodologia pentru admiterea la liceu anul acesta a permis repartizarea computerizată și în etapa a doua pe locurile rămase libere, însă în urma acestei modificări au apărut cazuri de elevi cu medii foarte mici admiși la colegii naționale unde ultimele medii de admitere sunt peste 9, potrivit mai multor cazuri sesizate în presa locală. 

Repartizare computerizată în etapa a doua s-a mai făcut și în trecut, însă în ultimii 5 ani înainte de vara aceasta nu a mai fost cazul. Motivul pentru care s-a renunțat în trecut la acest gen de repartizare în a doua etapă are legătură cu scăderea numărului de elevi de la an la an, nemaifiind atât de multe situații de rezolvat în a doua etapă a repartizării la liceu.

Anul viitor se va trece din nou la regula de bază din ultimii ani și anume repartizarea făcută direct de comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru elevii care nu au prins loc în urma primei etape computerizate.

Ce prevede legea pentru admiterea la liceu 2022:

(17) Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunţat, în scris, la locul ocupat şi candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat se repartizează în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 – 2023.

(18) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (17) în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 – 2023 se realizează de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin, conform unei proceduri aprobate de aceasta, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar şi comunicată unităţilor de învăţământ.

(19) După repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (11) în prima etapă de admitere computerizată, după rezolvarea situaţiilor speciale şi după a doua etapă de admitere, se repartizează şi absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu li se poate calcula media de admitere conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(20) Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a menţionaţi la alin. (19) se realizează de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V – VIII. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar şi comunicată unităţilor de învăţământ.

(21) Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 – 2023 de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 22 august 2022 – până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 – 2023, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V – VIII.

Ce a prevăzut legea pentru admiterea la liceu 2021:

(9) Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 – 2022, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două etape.

(10) La repartizarea computerizată din primele două etape de admitere participă numai elevii care au susținut evaluarea națională.

(13) Candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat se repartizează computerizat în a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022.

(14) După repartizarea computerizată din a doua etapă de admitere se rezolvă situațiile speciale prevăzute la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011 – 2012, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăși numărul maxim de 30 de elevi la clasă.

Ce prevedea legea pentru admiterea la liceu în 2020:

(12) Candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat se repartizează în a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021.

(13) Repartizarea candidaților menționați la alin. (12) în a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021 se realizează de către comisia județeană de admitere/a municipiului București, în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.

Comentarii Facebook