Sambata 25 Martie

Germania cere autoizolare la domiciliu pentru românii care intră în țară. România este pe lista ”zonelor de risc“

 

Autoritățile germane au decis includerea României, cu întreg teritoriul național, pe lista ”zonelor de risc“, renunțându-se astfel la diferențierea statutului de risc pentru fiecare județ în parte. 

Cetățenilor români, ca și celorlalți cetățeni ai statelor membre UE, nu li se aplică restricții propriu-zise în ceea ce privește intrarea pe teritoriul german. Autoritățile germane au prevăzut, în schimb, o serie de obligații specifice în context pandemic, în special pentru persoanele care vin din zone de risc.

Regulile generale de conduită, restricțiile și măsurile decise la nivelul fiecărui land german pot fi accesate pe pagina cancelariei federale, în mai multe limbi de circulație internațională, la următoarea pagină de internet: 

Toate persoanele, indiferent de cetățenie, care intră în Republica Federală Germania după ce s-au aflat într-una din ”zonele de risc“ oricând în ultimele 10 zile înainte de sosire sunt obligate să se deplaseze direct, cu minimizarea contactelor și să se autoizoleze la domiciliu sau în alte spații de cazare adecvate pentru o perioadă de 10 zile de la sosire (termenul legal folosit fiind cel de „carantină“). Respectarea acestei obligații de autoizolare este verificată de autoritățile de land atât aleatoriu, cât și în cadrul anchetelor epidemiologice uzuale.

Începând cu luna noiembrie a.c., a fost restrânsă semnificativ posibilitatea de exceptare de la efectuarea carantinei pentru persoanele care prezintă un test negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior intrării în Germania și tradus în limba germană sau engleză. Autoritățile germane și-au reconsiderat abordarea, ca urmare a constatării faptului că testarea nu asigură o protecție suficientă împotriva cazurilor de infectare care se petrec înainte de plecarea din zona de risc sau chiar în timpul călătoriei către Germania. Această posibilitate a fost strict limitată la persoane care: efectuează vizite din motive familiale (la rude de gradul I și II sau soți/parteneri cu reședințe diferite); au nevoie de îngrijiri medicale urgente; oferă asistență/îngrijire persoanelor care au nevoie imediată de acest lucru; lucrează în Germania în profesii și domenii cu relevanță sistemică; au de efectuat o deplasare profesională / stagiu de formare a cărui urgență se poate justifica și care nu durează mai mult de 5 zile.

Perioada de carantina poate fi suspendată mai devreme de termenul uzual de 10 zile numai dacă este efectuat un test începând cu a 5-a zi după intrarea în Germania și doar de la momentul comunicării unui rezultat negativ al testării pentru infecția cu SARS-CoV-2. O astfel de testare se poate efectua la medicul de familie sau conform celor comunicate de autoritățile locale de sănătate și este gratuită în primele 10 zile de la sosirea în Germania dintr-o zonă de risc. Mai multe informații pot fi obținute prin apelarea liniei telefonice dedicată 116 117.

Dacă persoanele care au sosit din zone de risc încep să prezinte simptome specifice COVID-19 (dificultăți de respirație, tuse, febră sau pierderea gustului/mirosului) în decurs de 10 zile de la momentul intrării în Germania, devine obligatorie autoizolarea, chiar dacă testarea inițială a indicat un rezultat negativ, și contactarea imediată a Autorității locale de Sănătate.

Principalele excepții de la măsura efectuării carantinei privesc persoanele care: se află în tranzit; nu rămân mai mult de 24 de ore pe teritoriul german; efectuează vizite din motive familiale (la rude de gradul I sau soți cu reședințe diferite) de până la 72 de ore; asigură transportul profesional de persoane și mărfuri ș.a.. O serie de alte excepții mai

sunt aplicate, cu diferențe de la un land la altul, în situații temeinic justificate, spre exemplu în cazul unor categorii profesionale a căror prezență și activitate concretă pe teritoriul german sunt considerate absolut necesare menținerii funcționalității unor sisteme sau infrastructuri sociale critice: relații diplomatice și consulare, securitate și ordine publică, îngrijire medicală etc.,  cu respectarea măsurilor de protecție și igienă și, în unele cazuri, cu justificarea scrisă a urgenței de către angajator. Aceste excepții nu sunt nici definitive, nici exhaustive, iar dacă există motive temeinice se pot acorda derogări și în alte situații, cu acceptul punctual al autorităților locale de sănătate. Reglementările locale ale landurilor și hotărârile punctuale ale autorităților responsabile de sănătate rămân decisive în acest sens.

Simpla tranzitare a teritoriului german nu este condiționată de obligațiile mai sus-menționate. Tranzitul presupune părăsirea cât mai directă a teritoriului german, evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție: distanțare socială, igienă, mască etc.. Sunt permise scurte opriri pentru procurarea de alimente sau combustibil, însă nu și cele de tip turistic ori de afaceri, vizite, cazări, încheierea unor contracte ș.a..

În cazul neîndeplinirii obligațiilor aferente testării, respectării măsurii autoizolării sau a condițiilor de tranzit, autoritățile germane pot aplica sancțiuni în valoare de până la 25.000 EUR.

Intrarea în Germania din state terțe (non-UE şi non-SEE) desemnate drept „zone de risc“ rămâne în continuare limitată, dacă există un „motiv temeinic” în acest sens – spre exemplu pentru persoanele care dețin un drept de ședere în Germania, lucrează în domeniul sănătății, îngrijesc persoane în vârstă, transportă mărfuri sau călătoresc în scopul reunificării familiei ș.a..

Germania a decis suspendarea transportului internațional de pasageri din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și din Republica Africa de Sud, până la data de 6 ianuarie 2021. Suplimentar regulilor aplicabile în mod uzual persoanelor care vin din alte zone de risc, toate persoanele care vin din aceste state și intră în Germania (indiferent pentru cât timp și în ce scop, inclusiv în tranzit) sunt obligate să dețină un document care să ateste rezultatul negativ al unei testări pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuată în ultimele 48 de ore anterior sosirii. Documentul poate fi în limbile germană, engleză sau franceză, pe suport hârtie sau electronic.

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să analizeze oportunitatea oricărei deplasări în străinătate în contextul actual și să efectueze numai călătoriile care sunt considerate esențiale. 

Având în vedere dificultățile întâmpinate în ceea ce privește accesarea de servicii medicale devenite necesare în timpul șederii temporare pe teritoriul german, este recomandată obținerea (anterior sosirii în Republica Federală Germania!) a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate. Acest card se obține prin cerere adresată casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află persoana asigurată. 

MĂSURI PE PLAN INTERN:

Unele autorități publice au reluat parţial activităţile cu publicul, cu asigurarea măsurilor de distanţare, în timp ce altele admit, de la caz la caz, numai vizitele solicitanților unor servicii care nu suferă amânare.

Guvernul federal și cele de land au adoptat o serie de măsuri suplimentare, astfel încât de la data de 16 decembrie 2020 și până pe 10 ianuarie 2021 se aplică un regim de carantină generală strictă („hard lockdown“):

 • reducerea la minimul absolut a contactelor sociale cu persoane din afara gospodăriei;
 • în spații publice este permisă întâlnirea a maximum 10 persoane din cel mult 2 gospodării;
 • întâlnirile private cu prieteni, rude și cunoștințe trebuie să se limiteze la propria gospodărie și cel mult o altă gospodărie, dar în orice caz la maximum 5 persoane; copiii cu vârsta de până la 14 ani nu sunt incluși în numărul maxim admis;
 • de Crăciun: în funcție de incidența infectărilor cu SARS-CoV-2, landurile pot stabili excepții pentru perioada 24 decembrie - 26 decembrie 2020, altfel încât la întâlnirile private dintr-o gospodărie să poată participa până la 4 membri în plus ai familiei apropiate din alte gospodării – chiar dacă se depășesc limitele menționate anterior de 2 gospodării / 5 persoane;  
 • în seara/noaptea zilei de 31 decembrie/1 ianuarie(Anul Nou) sunt interzise adunările publice pe întreg teritoriul german; se interzice folosirea artificiilor în locuri publice, precum și vânzarea de produse pirotehnice înainte de noaptea Anului Nou;
 • nu mai este permis comerțul cu amănuntul, cu excepția produselor alimentare și a bunurilor necesare traiului de zi cu zi; magazinele care comercializează astfel de produse pot rămâne deschise, cu condiția respectării măsurilor de igienă, a controlării accesului și evitării formării cozilor;
 • serviciile din domeniul îngrijirii personale, cum ar fi studiourile de coafură, cosmetică, masaj, tatuaje și altele similare vor fi închise. Tratamentele necesare din punct de vedere medical, de exemplu fizioterapie, terapie ocupațională, logoterapie, podologie ș.a. sunt încă permise;
 • școlile și grădinițele trebuie să restrângă semnificativ contactele: obligativitatea frecventării acestora este suspendată, se asigură exclusiv îngrijirea de urgență, se trece în regim de învățare la distanță și se oferă posibilități suplimentare părinților de a lua concediu plătit pentru îngrijirea copiilor;
 • angajatorii trebuie să reducă contactele profesionale la minimul posibil, fie prin acordarea de concedii, fie prin trecerea la soluții extinse de home office; 
 • restaurantele, pub-urile și barurile rămân în continuare închise, fiind permisă numai livrarea sau ridicarea de comenzi pentru consum la domiciliu; este interzisă consumarea alimentelor la fața locului. De asemenea, se interzice consumul de băuturi alcoolice în locuri publice;
 • slujbele religioase din biserici, sinagogi și moschei, precum și întâlnirile altor comunități religioase sunt posibile numai în anumite condiții care sunt stabilite de Ministerul federal de interne împreună cu comunitățile religioase în cauză;
 • cetățenilor li se cere să renunțe la călătorii și vizite private care nu sunt absolut necesare. Solicitarea se aplică atât pentru călătoriile externe, cât și pentru cele interne, chiar și pentru deplasările de o zi în interiorul Germaniei. Cazarea mai este posibilă exclusiv în situații întemeiate și, în mod evident, non-turistice;
 • instituțiile și facilitățile destinate activităților recreative și de divertisment rămân închise: teatre, opere, săli de concert și instituții similare; târguri comerciale, cinematografe, parcuri de distracții și furnizori de activități de petrecere a timpului liber (interior și exterior), cazinouri, magazine de pariuri și facilități similare; sporturi de agrement în toate facilitățile publice și private, inclusiv studiouri de fitness, piscine, saune și băi termale ș.a.
 • guvernul federal și landurile vor intensifica controalele pentru a asigura respectarea măsurilor adoptate, inclusiv prin controale inopinate, mai ales în zonele de frontieră.

Este obligatorie purtarea măștii de protecție în mijloacele de transport în comun şi în magazine, precum și respectarea regulilor de igienă și păstrarea distanței sociale (1,5 m) în spațiul public; masca trebuie purtată inclusiv în zonele publice în care nu este posibilă păstrarea distanței minime recomandate. Nerespectarea acestei obligativității este sancționată cu amendă de minimum 50 EUR.

Datele sunt valabile pentru ziua de luni, 4 ianuarie 2021. Pentru date suplimentare puteți accesa pagina MAE.ro

Comentarii Facebook