Sambata 9 Decembrie

Locuințele care NU vor mai putea fi închiriate! Guvernanții pregătesc reglementări noi pentru piața imobiliară


Un proiect de lege ar putea să interzică închirierea apartamentelor și caselor încadrate în clasa 1 de risc seismic. În plus, proiectul interzice desfășurarea oricăror activități permanente sau temporare în aceste clădiri.

Motivul invocat de autorități este ”apărarea dreptului la viață a altor persoane”. În momentul de față, apartamentele din blocurile cu risc seismic I pot fi închiriate, dar nu se pot face afaceri în blocurile respective. 

„Se interzice închirierea sau cedarea în comodat/folosință a spațiilor cu destinația locuință din clădirile încadrate în raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, începând cu data încadrării în clasa de risc seismic RsI, până la terminarea lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a clădirii existente”, se arată în proiectul de lege.

Clădirile încadrate în clasa 1 de risc seismic au un risc ridicat de prăbușire la cutremurele cu intensitate corespunzătoare zonelor seismice de calcul.

Riscul seismic pe înțelesul tuturor

Riscul seismic este o măsură a degradărilor și avariilor anticipate pentru o construcție situată într-un anumit loc, într-un interval de timp dat. Dacă o clădire e amplasată într-o zonă în care se resimt periodic cutremure de intensitate și magnitudine semnificative, ea are un risc seismic. Mai mare sau mai mic, depinde în funcție de numeroși parametri.

Legea nr. 223/2018 prevede că „stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcție se face prin încadrarea acesteia în una dintre următoarele patru clase de risc”:

  • Clasa RS I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării-limită ultime;
  • Clasa RS II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă;
  • Clasa RS III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante;
  • Clasa RS IV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.”

Citește și: Clădirile cu risc seismic din Cluj. Care sunt construcțiile cele mai vulnerabile în caz de cutremur

foto: Imagine cu caracter ilustrativ


Comentarii Facebook