Marti 28 Septembrie

Creste impozitul pentru cei care au mai multe locuinte. Cu pana la 300%! VEZI aici cat va trebui sa platesti daca ai mai multe case!


Din 1 iulie a crescut impozitul pentru cei care detin mai multe locuinte. Astfel, cresterile incep de la 65% pentru a doua locuinta si pana la 300% pentru cei care detin mai mult de trei imobile.

Cresterile sunt de 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu, de 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu, si de 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

Exceptie fac persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

"In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobindite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar", anunta reprezentantii primariei Cluj-Napoca.

Persoanele care sunt exceptate de la plata impozitului suplimentar "au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului".

Vor trebui sa depuna astfel de declaratii speciale numai cei care au cladirile inchiriate altor persoane fizice sau juridice, detin spatii cu alta destinatie, au mai multe cladiri sau cota parte dintr-o cladire si care pana la data prezentei nu au depus  declaratie speciala, instraineaza una sau mai multe cladiri sau cota parte din acestea sau au dobandit o cladire sau cota parte prin mostenire (succesiune legala), alta decat cea de domiciliu -in vederea excluderii de la majorarea de impozit.

Declaratiile pot fi depuse la Directia de Impozite si Taxe Locale din Piata Unirii nr.1, cam.1, zilnic intre orele 8.30-16.30, iar joi intre orele 8.30-18.30.   

Modelul de declaratie il puteti obtine de AICI.

Comentarii Facebook