Duminica 4 Decembrie

Ce taxe vor fi eliminate de REGISTRUL COMERŢULUI, de la 1 februarie

 

Începând cu data de 1 februarie 2017, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, la registrul comerţului nu se vor mai percepe o serie de taxe.

 

Aceste taxe sunt: 

 

1. Taxe pentru operațiunile de înregistrare în registrul comerțului:

- cererea de înregistrare în registrul comerţului - persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 250 lei;

- cererea de înregistrare în registrul comerţului - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale - PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 90 lei;

- cererile de menţiuni simple – 45 lei: 

- cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă - PJ/PFA, II, IF;

- cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă - PJ;

- declaraţie model 1 - PJ/PFA, II, IF;

- declaraţie model 2 - PJ/PFA, II, IF;

- declaraţie model 3 - PJ/PFA, II, IF;

- cerere de radiere - PJ/PFA, II, IF;

- cerere de menţiune operaţiune unică - PJ;

- cerere de menţiuni - PFA, II, IF;

- cerere depunere şi menţionare acte - PJ;

- cerere depunere şi menţionare acte - PFA, II, IF;

- cerere depunere situaţii financiare - PJ;

- cerere eliberare duplicat - PJ/PFA, II, IF;

- cerere îndreptare erori materiale - PJ;

- cerere îndreptare erori materiale - PFA, II, IF;

- cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare - PJ/PFA, II, IF;

- cerere înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare - PJ;

- cerere înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - PJ;

- cererile de menţiuni complexe  – 220 lei:

- cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni – PJ; 

 

2. Fondul de lichidare – 50% aplicat la taxele de înregistrare;

3. Fondul privind Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – 10% aplicat la taxele de înregistrare.

Comentarii Facebook