Marti 29 Noiembrie

În localitățile unde incidența este de sub 3 cazuri de COVID la mia de locuitori, localurile rămân deschise. Capacitatea este limitată


În 17 localități din județul Cluj, localurile și evenimentele pot avea loc, dar cu o limitare mai strictă a participanților.

1.  HUEDIN  2.59

2.  BELIS  2.93

3.  BORSA  2.96

4.  CALATELE  1.61

5.  CĂTINĂ  1.72

6.  CEANU MARE  1.92

7.  CHINTENI  2.62

8.  GEACA  1.95

9.  GILAU  2.84

10.  IARA  2.33

11.  JUCU  2.20

12.  MAGURI-RACATAU  1.73

13.  MANASTIRENI  2.84

14.  RAȘCA  2.10

15.  SANPAUL  1.77

16.  SAVADISLA  2.66

17.  SUATU  1.94

În aceste localități ”desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului”.

De asemenea, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu respectarea obligațiilor stabilite ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului.

De asemenea, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului.

Aceleași reguli se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

- în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. e), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

- în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

- în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 și pct. 6 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 3/2021 activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului; operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj.

Comentarii Facebook