Miercuri 22 Martie

Clujenii pot depune cereri de finanţare nerambursabilă la Consiliul Județean Cluj pentru proiecte socio-culturale sau sportive


Începe perioada de depunere a cererilor pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor din sfera tineretului și activităților socio-educaționale, a sportului, culturii, precum și a cultelor religioase, la Consiliul Județean Cluj.

Consiliul Județean Cluj a publicat pe site-ul propriu, la adresa www.cjcluj.ro - secțiunea Informații publice - Cereri de finanțare nerambursabilă, formularele pentru obținerea fondurilor nerambursabile din bugetul forului administrativ județean pentru anul 2023. 

Astfel, organizațiile neguvernamentale și entitățile publice din județ care implementează programe și proiecte din sfera tineretului și activităților socio-educaționale, a sportului, culturii, precum și a cultelor religioase, sunt invitate să pregătească și să depună cererile de finanțare.

Depunerea solicitărilor de către entitățile eligibile se poate face într-un interval de 30 de zile, începând cu ziua de miercuri, 8 februarie 2023 și până în ziua de joi, 9 martie a.c., ora 12.00, la Registratura Consiliului Județean Cluj.

În ceea ce privește sumele alocate pentru susținerea inițiativelor care se încadrează în domeniile anterior menționate, pentru programele și proiectele din sfera tineretului și socio-educaționale a fost alocată suma de 900.000 de lei, pentru susținerea structurilor sportive suma disponibilă este de 1.050.000 de lei, iar pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul cultural s-au alocat 900.000 de lei. De asemenea, unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute legal în România le-a fost repartizată suma de 1.550.000 de lei.

Documentația necesară finanțării nerambursabile, respectiv formularele tip, documentele care trebuie anexate acestora, precum și regulamentele pe baza cărora se realizează evaluarea și selecția proiectelor, poate fi consultată prin accesarea site-ul oficial al Consiliului Județean. 

Comentarii Facebook